Acta 5 de Juny

Assemblea General d’AcampadaBcn
5 de juny de 2011

Ordre del dia
Intervencions de persones amb lluites socials diferents: sindicals a Telefònica i Fukushima, i una companya del Marroc que explicarà la repressió de les seves mobilitzacions
Informes de les diferents comissions
Tema de la continuïtatIntervencions
Josep i Alberto: Telefònica: estem dormint aquí en contra dels 6.500 acomiadaments que volen fer per tramitar un ERE per a personal que volen prejubilar als 52 anys i que serien substituïts per gent precària que cobraria més de la meitat que nosaltres. Volen substituir treball digne per precari, i no ho podem permetre. Hi haurà un judici que tindrà lloc aquest dimecres contra uns acomiadats que estaven de baixa.
Companya del Marroc. Està per a recordar Kamal Ammari que ha estat assassinat per la policia el 29 de maig.
Concentració demà a les 11 h. al davant del Consolat de Marroc al carrer Diputació núm 68, a prop de Passeig de Gràcia.

Dret a l’autodeterminació
Resta pendent una qüestió que va ser retornada al debat de la Comissió, s’ha ratificat el que es va votar ahir a l’assemblea. El tema s’ha tornat a l’Assemblea. No hi ha d’haver cap confusió de metodologia: si hi ha uns 40 vots per a vetar, es fa un debat dos a dos i es tornarà a votar. Es torna a llegir la proposta i es donen arguments a favor i en contra. La subcomissió no ha arribat a cap canvi de proposta en el text que s’ha de presentar.

Si aquesta no s’aprova de nou, s’ha de tornar a debatre i hi ha 2 intervencions per a cada un. Aquesta es pot aprovar per majoria simple dels vots. L’Assemblea vota a favor de la metodologia per a desencallar el tema.
El text que presenta la subcomissió “Reconeixement del dret a l’autodeterminació de tots els pobles del món, tal com diu la Declaració de Drets Humans, i per tant, del poble català”.
Intervencions al debat
Jo estic en contra atès que estem constituint un món nou, i això implica  que no hem de definir que algú ens doni permís a autodeterminar-nos. Hem d’obrir el concepte de poble.
El dret a l’autodeterminació, per si algú no ho sap, és el dret que tenen els pobles a decidir la seva voluntat política, econòmica, cultural… és un tema tractat moltes vegades a les Nacions Unides en qualsevol cas estem defensant un dret individual i col·lectiu.
Un manifest de mínims està per a tractar d’altres temes, no estem en contra del debat de participació, creiem que s’ha d’obrir un debat que és el que estem fent aquí. No creiem que sigui el moment, estem per altres temes contra les retallades, per exemple en sanitat.
Estem buscant el respecte, no hi ha lluites de primera ni lluites de segona. Ningú pot negar el dret de un poble a pronunciar-se de la manera que ho vulgui que pugui decidir el seu sentit, també per al poble català.

Es vota el text tal com s’ha decidit a la Subcomissió per tal que s’incorpori al document de mínims: 270 persones en contra del text i 395 persones a favor.

Es proposa de poder reobrir el debat al final per tal d’arribar a un consens, perquè el per una qüestió de redacció.

Atès el sistema que s’ha votat per a no paralitzar el treball de les comissions la frase queda incorporada per a ser inclosa al document de mínims per majoria.

Debat sobre la continuïtat:
Se sotmet a votació l’odre del dia i es decideix traslladar a primera hora el debat sobre la continuïtat i després les informacions de les diferents comissions.
Continuïtat:
Votacions s’expliquen les tres opcions, les propostes no inclouen el quan sinó com. Les tres donen suport a l’activitat diürna del moviment. Si no s’aprova per consens el com, tornarà al grup de treball, si és aprovada es tractarà el quan. Dependríem d’una proposta de possibilitat de consolidació del moviment, viabilitat logística i política. Quan sigui possible a nivell estratègic.
Avís de la Comissió de Comunicació. Pensem que les propostes no són excloents. Demanem més temps, decidir un espai amb una freqüència de comunicació.
Si s’aproven es passa a tractar el tema de la temporalitat. Si es passa a segona votació, aquesta s’aprova per majoria.
Dijous de la setmana passada es va crear una comissió que s’ocupés de decidir la continuïtat de l’Àgora oberta a tothom que suposa plaça Catalunya, la qual s’ha reunit en diverses ocasions. Grup de treball nombrós i obert, feina amb el punt de partida de les propostes de les comissions, els barris i les persones a títol individual. El grup de treball s’ha dividit en 3 subgrups, amb tot cap al final del procés se n’han adonat que les propostes són més complementàries o excloents, però també poden ser implementades de manera independent. Hi pot haver qüestions no resoltes. És feina de totes cercar-les per a una proposta global.
Es presenten 3 propostes de continuïtat:
Aixecar l’acampada per aixecar el moviment, redirigir l’energia per a portar-la als barris. Transformar progressivament la plaça, amb estructures fixes. Posar la plaça cap enfora, marxar comporta perdre un símbol. Quedar-nos sí però transformant la plaça. Raons: 1. reorientar l’energia per a disminuir la proporció d’esforços a mantenir l’acampada. 2. Moviments del 14-15 al parc de la Ciutadella. Cal transformar el moviment per a incloure dinàmiques més participatives. Hi ha cada vegada més gent jove i menys d’altres edats. La plaça no és un fi. 3. Hi ha hagut alguns problemes i baralles i les condicions ens diuen que hem de deixar d’acampar a la plaça. 4. Per desgast, per cansament. 5. Espai més operatiu i agradable, perquè alguns espais s’han degenerat per acció del mossos o la pluja.
Proposem un espai de trobada on no es dormiria, i facilitar l’extensió del moviment. La plaça com una àgora permanent amb estructures fixes. Se seguirà convocant l’assemblea general a la  plaça. Les Comissions se cerquen espais més adients per a treballar. Serà l’espai per a trobar-nos i per a donar-nos visibilitat.

Votació primer orientativa.
Vots en contra: més de 40, per tant va a debat.

Debat: 2 postures a favor i 2 en contra de 2 minuts.
En contra:
Els que estem vivint i dormint aquí forma part de la nostra lluita, tenim més visibilitat i podem fer més pressió. Hem de seguir mantenint aquest espai, aquest centre neuràlgic que ens permet treballar junts. Cada dia som més forts i per això ens hem de quedar aquí.
A favor
Ningú vol marxar i plegar, ni els que tenen aquesta proposta de transformació. Si hi ha persones que es volen quedar a la nit i que proposen continuar, que facin una proposta ben elaborada per tal de veure com es pot mantenir
En contra:
Se’ns han tancat les opcions de sortida: la opció 1 no ens quedem a dormir, que ho transformem com si fos un centre cívic, 2. Fer assemblea en lloc d’una vegada al dia només tres a la setmana. 3. Que marxem a un local que ens doni l’Ajuntament. Es proposa: resoldre els problemes de seguretat i mantenir l’acampada que té una força essencial per a seguir ocupant aquesta plaça dia i nit. No podem permetre que se’ns tanquin les opcions.
A favor:
Seguirem aquí li pesi a qui li pesi, continuarem amb el moviment, el 14 acamparem davant del Parlament. No volem convertir-nos en una fira de la revolució, no estem aquí perquè ens mirin. Sabem el camí de tornada a plaça Catalunya.
Si s’aprova es decideix la temporalitat. Si no s’aprova torna a la Comissió per a tornar a ser debatuda.
La proposta queda aprovada per majoria. Ara s’ha d’aprovar la temporalitat d’aquesta proposta.

Opció 1: hem d’aplicar aquesta proposta de transformació durant la setmana que ve que sigui logísticament viable i políticament ho tinguem clar.
Vots a favor: 408
Opció 2: la temporalitat es decideix diumenge que ve.
Es convoca a qui vulgui treballar els problemes que hi pot haver de seguretat a la nit que vagi a la Comissió de Convivència demà a les 18 h.  al carrer de darrera el Hard Rock, per a generar noves propostes.

Proposta continuïtat autoorganització a curt termini: seguir amb el mecanisme de les assemblees i fer-ne 3 per setmana dimarts, divendres i diumenge. Les reunions de les comissions les han de gestionar ells mateixos.
La proposta a llarg termini: assemblea general oberta a tothom amb un ampli debat sobre la continuïtat. Assemblees de barris i comissions temàtiques proposarien les propostes que es passarien a l’assemblea amb el màxim de consens possible. autoorganizacion.wordpress.com.
Vots en contra: 13.
S’aprova la proposta.

Espai físic alternatiu que no exclogui la plaça, ni el punt informatiu. Espai logístic i neuràlgic per al debat i l’intercanvi. La pregunta és: necessitem un espai alternatiu a la plaça? Espai en condicions cèntric i autogestionable per a discutir amb l’Ajuntament. Si hi ha una negativa es fan 3 propostes: espai d’associacions afins al moviment, pagar un espai col·lectivitzat i okupar un espai.
Es vota a favor d’implementar-ho aquesta setmana per majoria. Demà hi havia Assemblea General.
Es reformularà el tema de l’horari de les assemblees a la Comissió.
Es remarca que es convocaran assemblees extraordinàries.

Votació orientativa
Vots a favor:
Vots en contra: n’hi ha més de 40 i per tant es porta a debat

A favor: Si bé es cert que hem ocupat un espai públic, la gent es dilueix. Estic en contra que sigui un espai de l’Ajuntament, per a ocupar un espai que no suposi abandonar la plaça. Més visibilitat de les dones en les propostes.

En contra: hauríem de quedar-nos tant com sigui possible, on es vagi a fora té el perill que sigui okupa, precari, en contra de la llei, o una entitat amiga que no serà imparcial. No queda clar com es planteja l’autogestió. Si hi ha problemes a la nit, el mateix succeeix en qualsevol plaça. Quedar-se és un dret que hem de conservar.

A favor:
La 1a vaga general es va ocupar aquest banc, que fou un espai ocupat. Podem ocupar un o altre banc, Telefònica o El Corte Inglés. Volem demanar un espai que no depenguem de la pluja…

Votació si es vol aquest espai o no.
S’ha de treballar millor, o s’ha de votar ara. Sondeig avui per a veure si alguna de les propostes quedava fora:
Demanar a l’Ajuntament un espai en condicions cèntric, ampli i autogestionable.
Buscar espais en associacions afins al moviment, tant de bo fos un on hi cabéssim tots.
Pagar un espai propi a partir de l’autoocupació i l’autoproducció.
Utilització d’un espai en condicions cèntric, ampli i autogestionable.
En base a aquestes votacions orientatives, es prendrà una decisió.
No ens hem de desmoralitzar si la nostra postura no es veu prou representada.
Demà a les 18 h. s’invita a la reunió de la Comissió a les persones que volen acompanyar aquest procés.
Hem aconseguit avançar en certes línees, en propostes i espais de treball.
Comissions
Comissió de vaga general i mobilització. Dissabte 11 convocatòria de treballadors i treballadores de la Sanitat en lluita. Proposta mobilització dissabte 19 a les 19 h.
Extensió als llocs de feina.

Activitats de la Comissió:
Xerrada a les 16:30 h. sobre la reforma laboral
Dimarts sortida a Yamaha a les 10 del matí
Dimecres, a Telefònica, vaga de 4 hores al davant dels Jutjats del social, i a les 12:30 h a l’Hospital de la Vall d’Hebron
Dijous, Fundició Rubí
Divendres, a la SEAT
Es important que s’uneixin a la lluita els treballadors i treballadores. S’accepten donacions per a sufragar el cost d’aquestes visites.

Comissió d’Infraestructura
Es busca a la persona que ha parlat Grup de treball sobre el tema de la seguretat.
El tema de la seguretat a les nits, hem tingut alguns problemes i no s’ha pogut tractar a Intercomissions. No es vol fer un grup de treball obert perquè es necessita gent que es pugui quedar a dormir aquesta nit, perquè hi ha gent problemàtica que tenen problemes que no es poden resoldre aquí.
Es convida a la gent a quedar-se a la nit perquè hi hagi menys gent que ens agredeix. Qui està disposat a quedar-se aquesta nit. Com veieu som pocs, a les comissions som pocs i hi ha poca gent que es queda. Seguirem buscant solucions.
Comissió de Medi Ambient
Comunicat informatiu. Des de Medi Ambient s’ha aconseguit fer patent el poder de la no violència, mantenir-lo com a simbòlic. Hem creat mecanismes que ens permet estar interconnectats, podem seguir treballant les demandes de mínims en qualsevol lloc.
Comissió de Cuina
Després del sopar d’avui i l’esmorzar de comissions de demà es tancarà per a organitzar una sèrie de temes: organitzar-se per l’acampada al Parlament, replantejar les funcions de la comissió… Fins que s’arribi a un consens romandrà tancada.
Comissió de Gent Gran
Punts que es volen tractar s’exposaran demà.
A l’hora de fer les votacions sobre l’ordre del dia hi ha persones de 75 anys, i se li hauria d’intentar donar prioritat ateses les circumstàncies.
Que hi hagi un 40% de negativa al respecte de una proposta. Ens agradaria portar aquesta proposta de nou a la comissió si tenim gent en contra.
Hi ha infinites maneres de fer les coses bé, i de fer-les malament.
Feministes Indignades
Text en suport a les companyes de Sol, sobre el comunicat , recordant que la plaça és un reflex de la societat.
Una companya avui ha patit insults sexistes i racistes.
Donem suport a la protesta d’una infraestructura mínima. Es manté l’Assemblea de Feministes Indignades.
Sobre la campanya d’e-cristians en contra de l’abortament: discurs demagògic i perjudicador de la dona. Emprendrem accions contra e-Cristians.

Demà nova comissió que treballarà, a la pl. Sta. Anna a les 19 h. de la tarda.

Comissió de Sinèrgia
Es vol descentralitzar l’Assemblea que hi hagi grups diversos amb 4 grups discutint sobre un tema.
Es proposa una carpa central de coordinadors entre les comissions.
Els fa falta més gent.
Espontani – Torn obert: Hi ha gent aquí que treballa a la nit. Hem de restar aquí, no podem marxar, hem de defensar la igualtat. Poc a poc vindrà més gent, som un exemple. Hem de començar a reciclar menjar. Si la cuina tanca, podem muntar una altra cuina. Millor que tinguem més assemblees i que dialoguem més.
S’explica que no es poden fer propostes de crear comissions ja existents.
Comissió de Comunicació
Para el dia 15 comencem una campanya al Parlament, l’acampada és només un mitjà. Estem fent campanya per una macro manifestació. Hem de difondre el bo que hi ha aquí, per Twitter, per Facebook.
Disssabte reunió d’Interacampadas a l’estat espanyol a Porta del Sol. Reunió merament informativa, hi van anar unes 15 persones d’aquesta acampada. Ho explicaran demà a l’Assemblea i xerrada informativa posterior. Al web hi ha un resum i demà es penjarà l’acta. La majoria d’acampades mobilitzen per a l’11 de juny als ajuntaments, i el 19 de juny.

Comissió d’Intersexualitat
Demà 6 de juny a les 18 h. Taller de “Sexe més segur” per a tothom. Es tractaran temes com la prevenció, les pràctiques sexuals o la profilaxis post-exposició.

Comissió d’Educació
L’Assemblea de sociologia i economia de la UB convoca una concentració contra les retallades, demà dilluns 6 de juny a les 11:30 h. a Palau Reial, aprofitant la visita de Màrius Rubiralta (Secretari d’Estat d’Universitats), Antoni Castellà (Secretari de la Generalitat d’Universitat i Recerca) i Dídac Ramírez (Rector de la UB) a la Facultat d’Econòmiques de la UB, a Palau Reial, per a inaugurar les obres de la Facultat.
L’Assemblea de Sociologia i Economia aprofiten per dir no a les retallades i exigir:
Cap acomiadament a la universitat
El manteniment i el respecte de tots els drets conquerits pels treballadors i treballadores de la UB.
Congelació de les taxes universitàries per al curs 2011-2012
Disminució dels sous dels i de les membres de l’equip de direcció de la UB
Moratòria de l’avaluació continuada fins que aquesta no pugui desenvolupar-se garantint la qualitat de l’ensenyament i respectant els drets d’estudiants i professors.
No eliminació de la segona convocatòria.
Per tot això, demà a les 11:30 h. a Palau Reial.
Comissió internacional
Informa de les activitat en què participaran:
6 de juny concentració a les 11 h. al davant del Consolat marroquí en protesta per la mort de Kamal Ammari.
10 de juny crida a treure els diners dels bancs.
10 de juny a les 17 h. a pl Catalunya debat sobre Síria amb projecció de vídeos
14 de juny concentració al parc de la Ciutadella dels barris mobilitzats, tot el dia.
15 de juny vaga general a Grècia, a propòsit d’això es convoca realitzar una cadena humana que rodegi els parlaments a les capitals europees.
Subcomissió de xarxes internacionals
Avui i ara mateix es congreguen unes 300 mil persones a Atenes en diferents places d’Atenes, es reprimeixen amb gas lacrimògen. El poble ha acordonat amb valles el Parlament grec. Es convoca una nova vaga general a Grècia aquest dimecres contra l’últim acord del govern hel·lènic amb l’FMI,
Ahir, amb motiu de les mobilitzacions a França, es van retenir uns 300 manifestants al tramvia que anava en direcció a la plaça de la Bastilla.
Es proposa a la resta de comissions una delegació que viatgi a Baiona, i a partir d’aquí iniciï un tour d’intercanvi de processos de treball per diferents ciutats franceses. Més informació a la CI.
La nova Subcomissió de Difusió Audiovisual Internacional disposarà a partir de demà de vídeos traduïts a l’alemany, italià, francès, àrab, serbi, rus, portuguès i anglès al canal de Youtube que s’anomena DAI (Difusión, Audiovisuales e Internacional).
Propostes de la Comissió Internacional a l’Assemblea
Es proposa aconseguir allotjament per als grups de treball internacionals que ens visiten a plaça de Catalunya.
Es proposa una consigna on es pugui guardar material baix clau.
Es proposa la creació d’un espai d’Internet en què les comissions i els companys puguin fer les seves consultes.
Es proposa posar una bústia de correus enmig de la plaça on es puguin enviar cartes i paquets postals.
La gent que vulgui marxar que marxi perquè cap comissió pot decidir per nosaltres, i nosaltres ens quedem!
La Subcomissió d’Arts gràfiques demana:
Que es porti material per a fer pancartes, és a dir, retoladors, puntures, esprai…
Estan disposats a ensenyar com es pinta, com es poden fer plantilles, pancartes..
Torn obert de paraula
Votació: es decideix si l’assemblea vol fer o no torn de paraula obert o no perquè és molt tard.
Està al 50%. S’obren 5 torns ens principis i ja es veurà.
Vinc a parlar en nom de molts companys i companyes que hem estat treballant sobre la continuïtat. Els borratxos són persones que estan molt pitjor que nosaltres, no es poden posar com a excusa per a abandonar. No podem abandonar sense més, perquè aquest és un referent per als pobles del voltant. Hem d’acceptar als demés per una lluita comuna. Totes les  reunions són a la mateixa hora y no tenim temps per ser en tots llocs.
Pel que fa a un contingut de mínims hi ha gent que no està a favor, no se sentirà representada. M’ha recordat al Parlament vots a favor i vots en contra. Aquesta acampada no és un dels seus mínims, ja hi ha la carta de les Nacions Unides.  La gent que està a les Comissions no està tothom a l’Assemblea general. El cansament hi ha gent que està aquí, qui estigui cansat que marxi a casa, no cal aquesta autoexigència. La Comissió de Convivència que s’ha dissolt i ha marxat, se n’ha de crear una de nova. Fa falta difusió a l’acampada. No es fa difusió als carrers per dir el que fem aquí i organitzem. Fem difusió d’anar el dia 14 al Parlament, cadascú pot fer còpies i deixar-les als llocs de feina, comunitats de veïns… que tothom se n’adoni d’això.
Personalment, no estic a favor de deixar l’acampada, sento que encara no és el moment, que necessitem més temps. La proposta és que cada comissió vagi a Intercomissions, el grup de treball de Continuïtat no ha passat per Intercomissions, potser no s’ha parlat correctament.
La votació de l’autodeterminació ha esta antidemocràtica, hi havia més de 40 persones en contra, i en la segona votació hi havia molta gent en contra.
Si hi ha més de 40 persones en contra no es consensua res, i així cadascun anirà pel seu costat. No podem aconseguir els torns de paraula amb crits. No culpem a persones que donen la cara, és molt complicat. Molts d’ànims, veniu a la plaça i digueu a la gent que vingui. Hem votat per a deixar de dormir aquesta setmana i molta gent hem votat en contra, jo proposo que tornem a plantejar aquestes coses que no han quedat consensuades. Ja que ens quedarem uns dies més, ho hem de fer quan puguem, quan més siguem menys lletges estaran les coses.
Demano disculpes per la meva actitud a la subcomissió de Determinació. Si una subcomissió porta una proposta a l’assemblea i se li torna s’ha de tornar a debatre, s’han de plantejar les diverses opcions que s’han presentat, estratègies diferents. Es proposa la creació d’una comissió d’acampats i acampades que tornem aquí a mantenir la calma i organitzar-nos. Salut a tothom i força! Esforcem-nos en unir-nos, hem de saber tractar amb els prejudicis.
Pensar en els que són als primers escalons de la piràmide, els donarem per cul. Necessito un equip de psicòlegs i gent que m’expliqui qué s’ha de fer per a formar una Comissió. Perquè es necessiten propostes. Necessito que algú em deixi el seu taller per a utilitzar-lo.
S’ha de tenir en compte a les persones que estan aquí acampant i no estan a cap Comissió. Aquí no es veu la lluita cada dia. Això sembla un càmping, o un circ, cal organització. S’ha de fer voluntariat, si volem que això avanci. La gent que estem allà acampats volem saber què passa a la plaça, aquí s’amaguen coses i la gent està molt cremada. Des d’algunes comissions s’està negant fer torns amb voluntaris que estaven aquí, realment hi ha gent que vol ajudar.
Lluitant contra el sistema, contra la repressió, quan aquí mateix hi ha manca de comunicació. El circ és ar, es amor, uneix. Portem una setmana organitzant un cabaret per avui. Es proposa fer-ho demà a les 20 h. No es va permetre fer quatre forats a terra per a treballar amb seguretat perquè no és pot destrossar l’espai públic. S’ha d’emplenar la plaça amb actuacions, amb art… És la plaça qui mana, no la comissió. Demà voleu un cabaret a la plaça? (Crits de sí).
No m’han deixat fer uns forats per a la llum per la mateixa causa; hi ha coses que s’estan fent unitàriament i hi ha molta gent que no està d’acord en fer coses il·legals a la plaça. Ens hem organitzat en comissions perquè si s’organitza alguna cosa de forma concreta pot coincidir amb altres actes.
Des de la Comissió de Dinamització, l’assemblea ha estat molt difícil i complicada perquè . Hi ha un component essencial que és com assumim nosaltres i vosaltres la participació a l’assemblea: faltes de respecte, agressions… de cara a tota la gent que hi havia aquí, el torn de paraula… acabem esgotades. Demanem responsabilitat i molt respecte a tothom de l’Assemblea. S’anima a tothom que vulgui participar a les 18 h. a la plaça St. Anna vingui a la Comissió de dinamització. Rebem moltes crítiques però l’important és que es facin propostes. Gràcies per respectar aquests processos, aquestes decisions de funcionament les ha pres tota la plaça.

29 responses to “Acta 5 de Juny

 1. esta es el acta del 3 o del 5?

 2. Disculpad pero porque no salen en el acta las dos resoluciones aprovadas en votacion en el acta… Uy un descuido ??

 3. que esta pasando

  donde estan las votaciones de ese dia que coño pasa???

 4. El día 5 no pude estar en la asamblea, a mi también me gustaría poder leer es acta de ese día.

 5. aquí no es diu si es va aprovar o no ni si va entrar a mínims el tema de l’autodeterminació, ni el debat que va haver-hi….

 6. Per què tot en castellà?

 7. Después de tantos días de buen trabajo, no entiendo que lo esteis haciendo tan mal justo en el momento en que decisiones tan importantes se están tomando. Hay alguien en la comisión que intenta sabotear el movimiento o qué? os agradecería una explicación, la falta de información esta siendo muy fustrante para quienes no podemos estar siempre en la plaza

  • Penso igual que la Marta. Diumenge no vaig poder assistir, suposo que com li passa a molta altra gent. Totes les actes s’han penjat al dia següent de l’assemblea i en canvi, la de diumenge, on en principi s’havien de decidir coses importants en la continuitat i sobre els documents de mínims, no apareix enlloc. Molts no entenem perquè no es fa un comunicat oficial amb tot el que va passar i es va debatre. Hi ha molta informació contradictòria en aquest sentit.

  • De acuerdo con estos dos comentarios. Por qué no se abre una pestaña más (ya que habéis abierto tantas), en el menú que sea pura y exclusivamente para colgar las actas?.
   Por descontado que cada publicación de acta debería decir el día exacto del acta que se ha colgado, que sino no sabemos ni de que día es…
   Un desastre.

   Podéis hacer una pestaña Asamblea, con submenú que sea: Orden del día / Actas. Y así lo tenéis todo separadito.

   Va que no cuesta nada, ya habéis hecho mil pestañas, que más da una más…

 8. en comptes d’esperar les actes del dia 6 podeu veure el video aquí:
  http://www.ustream.tv/recorded/15193365

  no em queden clar de quin dia son aquestes actes, però es clar que no son les del dia 6.

  • Miquel,

   El vídeo dura gaire bé tres hores. Vaig poder mirar un parell i em va semblar que es decidia que ahir dilluns no es feia assemblea i no vaig anar a la plaça però, finalment no sé si va ser així o no.

   Em sap greu criticar al grup de difusió que han treballat tant i de manera completament voluntària però la seva tasca és molt molt important, particularment en aquests moments on la gent a la plaça esta cansada i els que no hi som sempre hem de trobar maneres de donar suport amb la nostra presència. Però per això també necessitem saber el que està passant. Si no poden penjar l’acta, haguessin pogut penjar al menys una clarificació de les decisions preses respecta a l’activitat de dilluns i d’aquesta setmana.

   Salut i revolució,

   Marta

 9. Esta acta es del día 3 o del 5?? La verdad es que hace unos días que la comisión de comunicación da un poco de pena. Me gustaría saber también como quedaron las votaciones. Gracias.

  • La Comissió de Comunicació sovint fa el que li rota. De vegades, cal deixar-se ajudar, delegar… no sé, que som molta gent i també tenim cap i mans. Deixeu-vos ajudar, o intenteu-ho.

 10. ÉS L’ACTA DEL DIA 5.

 11. Vaig estar a les assemblees de dissabte 4 de juny i de diumenge 5 de juny i us puc assegurar del cert que aquesta acta respon fidelment a l’assemblea que es va fer diumenge 5 de juny, el mateix dia de la mani antinuclear.
  Per cert, companys i companyes de la comissió de dinamització, felicitats per la vostra esplèndida feina. Fomentar la difusió del moviment per pobles i ciutats de Catalunya, per barris i districtes de la ciutat de Barcelona i moderar tan bé assemblees tan massives, en un context en què s’han de prendre decisions molt complexes, és tot un repte. I ho feu molt bé. Amb una esplèndida pedagogia de foment del debat democràtic i del respecte mutu.

  Ànims! Molts d’ànims!

 12. M’agradaria saber qui cony redacta aquestes actes. No té ni puto sentit ni res a veure el que es va exposar sobre la gent gran i el que aquí hi figura.

 13. Retroenllaç: Informatiu | acampadabcn

 14. Respecte al Dret a l’autodeterminació, si us plau acabeu de llegir el text abans de queixar-vos:
  “El text que presenta la subcomissió “Reconeixement del dret a l’autodeterminació de tots els pobles del món, tal com diu la Declaració de Drets Humans, i per tant, del poble català”. […]
  Es vota el text tal com s’ha decidit a la Subcomissió per tal que s’incorpori al document de mínims: 270 persones en contra del text i 395 persones a favor.”

 15. Nivis, jo diria que l’acta està en català…

 16. No se si recordeu pero abans d’aquesta acta hi havi apenjada una altre, ara esta tot ok , error corretgit,

 17. Massa problemes per decidir incorporar una frase inclosa en la carta de drets humans. Tant a Madrid com a Granada es va incorporar de manera molt més ràpida i sense tants entrebancs. Espero que no hi hagi interessos obscurs darrera de tot això. Salut!!!

  • Teniendo en cuenta que por esa comision han pasado topos de casi todos los partidos politicos con intereses en el tema, sea a favor o en contra, lo raro seria que no hubiera pasado algo asi. Al menos es un problemon que ya nos hemos quitado de encima.

 18. Estoy de acuerdo en que el redactado no es demasiado fino, pero pido un poco de comprension para las personas que han transcrito este acta. La del domingo fue una asamblea muy larga, y con muchos momentos de tension.

 19. Veig que hi ha força queixes entorn la redacció de l’acta, llengua, clarificacions, etc. No sobra gent per prendre actes, així que tothom qui vulgui millorar-ho que passi per la comissió de dinamització a les 18h a la placeta darrera del Hardrock. Fa falta gent que assumeixi rols de dinamització per les assemblees generals, i algunes de les que hem començat a assumir-los som novates perquè ningú més s’ofereix. Així que deixeu-vos de queixar i aquelles que sabeu com millorar les assemblees si us plau aporteu l’experiència, coneixements, habilitats, esforços i ganes, que entre totes podem! Que demà no plogui… Salut!

 20. El acta del día 5 es muy extensa, las personas que han trabajado en ella ha hecho un esfuerzo enorme, no se como pero habría que simplificar el funcionamiento o bien dar mucho mas tiempo para aclarar tantas propuestas contrapuestas votaciones debates etc etc es un esfuerzo que debe desgastar a cualquiera.
  Me muerdo la lengua y me callo…

 21. Molta gent s’ha queixat de l’organització de la pàgina. Jo me n’alegro que almenys algú se l’ha currat. merci.

 22. Molt bé per Carlota, Jacinto i Laia. Jo m’oferiria per ajudar-vos amb això de fer actes, però tinc un parell de criatures i no tinc molt de temps. Gràcies per la vostra feina.

  El que sí que us puc oferir és cantar-vos una preciosa cançó de Raimon, que sembla fet expressament per al moviment. Es diu “18 de maig a la Villa” ijo l’he adaptada posant “15 de maig”.

  Diu així:

  “I la ciutat era jove /aquest quinze de maig/Sí, la ciutat era jove/aquell 15 de maig/que no oblidaré mai.
  Per unes quantes hores/ens vàrem sentir lliures/I qui ha sentit la llibertat/té més forces per viure.
  De ben lluny/de ben lluny/arribaven totes les esperances/I semblaven noves/acabades d’estrenar/De ben lluny les portaven.
  Una vella esperança/trobava la veu/en el cor de milers de joves/que cantaven i que lluiten.
  No l’oblidaré mai/no l’obidaré mai/ aquell 15 de maig/No l’oblidaré mai/ aquell 15 de maig/a Madrid”

  Recorda un recital que va fer en Raimon al febrer de 1968 a la Complutense de Madrid, envoltat per la policia.

  Si us interessa ja m’ho direu.

  Salut.

 23. Propostes; hi ha molta gent que es queixa que hi han massa propostes i també que moltes no tenen una aplicació pràctica, queden molt en l’aire, estic d’acord, crec que s’hauria de consensuar un manifest base com el que ja tenim o com el que ha escrit en Klaus, a mi hem sembla correcte i centrar totes les propostes en una sola, que seria:
  PARTICIPACIÓ CIUTADANA AMB REFERENDUMS VINCULANTS
  1- QUALSEVOL MODIFICACIÓ D’UNA LLEI O LLEI NOVA QUE NO TINGUI EL SUPORT DE TOTS ELS GRUPS PARLAMENTARIS HAURÀ DE SER CONSULTADA A LA CIUTADANIA MITJANÇANT REFERENDUM VINCULANT(es pot fer via internet perfectament) SI LA MAJORIA (50% +1) NO APROVA LA MODIFICACIÓ O LA LLEI NOVA, AQUESTA NO ES PODRÀ TIRAR ENDAVANT.
  2-LA SOCIETAT CIVIL PODRÀ PRESENTAR PROPOSTES MITJANÇANT LA RECOLLIDA D’UN 5% DE SIGNATURES DE LA POBLACIÓ ( a Catalunya serianunes 250 mil) I AQUESTES PROPOSTES HAURAN DE SER CONSULTADES A LA CIUTADANIA MITJANÇANT REFERENDUM VINCULANT I APLICADES EN CAS QUE SURTIN APROVADES PER LA MAJORIA.
  3- S’ESTABLIRÀ UN PLAÇ MÁXIM DE TEMPS ENTRE LA PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA AMB LES SIGNATURES I LA REALITZACIÓ DE REFERENDUM (3 MESOS SERÍA CORRECTE) I TAMBÉ UN PLAÇ MÁXIM ENTRE EL RESULTAT DEL REFERENDUM I LA APLICACIÓ DE LA PROPOSTA ( Aqui el marge de temps variarà segons la proposta i aquest temps hauría d’estar incorporat a la pregunta que es faci)
  Per exemple, recogim les signatures sobre el tema: TANCAMENT DE LES NUCLEARS EN UN PLAÇ MÁXIM DE 5 ANYS, el govern de torn estarà obligat a fer unreferendum en un plaç máxim de 3 mesos i si surt que si per majoria tindrà 5 anys per fer-ho efectiu, el mateix amb tots els temes que han sortit a les demandes de mínins; sou del polítics, llistes obertes, hipoteca,sanitat, educació,etc.
  CREC QUE SI ACONSEGUIM FER AQUESTA PROPOSTA ,TOT QUEDA MOLT MÉS CLAR, NO CORREN EL RISC QUE DIGUIN QUE SI A ALGUNES DE LES DEMANDES QUE TENIM ARA I QUE NO CANVIARAN GAIRE LES COSES, com el tema dels corruptes en les llistes, I ALTRES NO SIGUIN ACEPTADES I A SOBRE VULGUIN QUEDAR COM ELS BONS DE LA PELICULA I DEIXAR-NOS A NALTRES COM UNS INTRANSIGENTS QUE VOLEM COSES IMPOSIBLES O QUELCOM PER L’ESTIL.
  no sé, es una idea en la que tots crec que podem estar d’acord, evidenment si s’aconseguis, doncs tindriem molta feina per recogir signatures i per concienciar la gent que voti i contrarestar l’intoxicació dels mitjans, amb això ja conto, però sría una pas molt important. Si no l’acepten, una cosa tant democràtica com aquesta, quedaran ben retratats davant l’opinió pùblica i tindrem més recolçament de la societat civil.

 24. Retroenllaç: Reunió coordinació 19J + Valoració situació acampada Bcn i acció 14-15J | Assemblea de la Vila de Gràcia

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s