Category Archives: Actes assemblea

aquí penjarem les actes de les assembles

Acta Trobada Barris

Acta Assemblea trobada de barris 26J

Ordre del dia

 1. Explicació del per què de la trobada
 2. Presentació coordinadora de barris
 3. Torn de les comissions
 4. Propostes organitzatives. Com ens organitzem a partir d’ara? Torns barris i torn obert
 5. Passos concrets a seguir (properes convocatòries, accions)
 6. Tron obert de paraules
 7. Propera convocatòria 10 JULIOL a les 18h a la Glorieta del parc de la Ciutadella
 1. Per què de la convocatòria. Proposta extensió, veure la convocatòria.
 1. Presentació coordinadora de barris.

Companya de l’assemblea del Clot (Ana) fa un recorregut sobre la coordinadora de barris. És un espai que agrupava les assemblees nascudes arran de la vaga del 29S de 2010, de manera independentment de l’assemblea de Barcelona (Camp de l’Arpa, Clot, Casc Antic, Sants, Eixample, Poble Nou, Poble Sec, Raval, Sant Antoni, Gràcia i d’altres). Es va decidir la creació d’Extensió, i fomentar la creació d’assemblees de barri.

Un altre company (Iván) explica que el funcionament de 2 espai paral·lels de coordinació podria causar confusions informatives, referint-se a la duplicitat d’espais d’organització. Des del començament de l’AcampadaBcn només s’han fet dues (7.06 i 22.06) assemblees de la cordi de barris per valorar com havien crescut les assembles i com es podria gestionar l’organització, l’automia dels barris, etc, i si es mantindria (i com) l’espai de la coordinadora de barris a partir d’ara. El següent pas ha sigut convocar les noves assemblees nascudes arran de l’AcampadaBcn i refermar la idea de l’autonomia de cada assemblea de barri. Hauria de ser entre totes les assemblees que s’hauria de prendre la decisió sobre com organitzar-se.

 1. Torn de les comissions

 • Comissió Jurídica: s’han dedicat, a banda de feina de caire penal, a invertir esforços en bloquejar el sistema hipotecari, la llei òmnibus i per interposar “demandes contra l’Estat espanyol”. Plantegen una proposta de negociació amb la Guàrdia Urbana i l’Ajuntament per fer un aixecament digne i notori de l’AcampadaBcn.

 • Comissió de Vaga i Manifestació: l’11 de juny es va dur a terme una trobada que constituia un primer pas per teixir el vincle entre barris i treballadors. Dia 2 de juliol hi ha una nova convocatòria: una trobada de treballadors i empreses en lluita per debatre convocatòries de mobilització. També hi ha propostes per organitzar-se entre treballadors i barris

 • Comissió d’Economia i Gestió: Crítica al posicionament que els partits polítcs facin seves les nostres propostes, per denunciar-ho com a estratègia del poder. Crida a l’autoorganització i independència financera.

 • Comissió de Salut: Proposta per fer dos mapes on es recollissin diverses informacions (Salut pública, CAP’s, centres de salut mental, hospitals / Centres de teràpies naturals per incloure-ho a la salut pública). Propera assemblea 1 juliol a les 19h

 • Comissió d’Educació: Manifesten que van retirar la paradeta de la plaça i s’aposta per la transformació de la plaça en Àgora. Es defineixen com un grup divers i convençut de promoure un canvi educatiu a tots els nivells. Organització en 4 subcomissions: què hi ha (detecció problemes), què volem, coneixement i intercanvi, xarxa i activitats. Es reuneixen cada 2 setmanes i posen en comú el que s’ha tractat a cada subcomissió.

2 de juliol a les 19h. Proposen que la plaça es converteixi en punt de trobada de totes per compartir la feina feta i debatre.

Propera reunió: 3 juliol a les 17h i a les 15h per preparar-la

comissioeducacio.acampadabcn@gmail.com

 • Comissió de Feministes Indignades: des del començament han participat del procés de l’AcampadaBcn, reivindicant el paper de la dona en els processos revoluncionaris.

Fa temps que no dormen a la plaça. Entre les darreres feines s’hi pot trobar un document sobre els efectes de les retallades (pacte euro i llei òmnibus) –

Veure http://feministesindignades.blogspot.com/

Proposen que hi hagi algun “representant” de cada comissió per poder realitzar una assemblea plenària informativa de forma mensual i que en casos puntuals pugui funcionar de manera ràpida i efectiva. Es pretén continuar fent assemblees, potser a la plaça, però continuant amb l’esperit i la tendència transformadora del moviment. Es proposa crear xarxes de suport mutu, interconnectar els barris amb aquestes xarxes.

Es proposa : Escola Política Feminista

 • Comissió Autoorganització: l’ objectiu és promoure formes organitzatives horitzontals i descentralitzades. De baix cap a dalt, volen que els barris i pobles tinguin autonomia per generar documents i decidir sobre la seva línia d’acció. Proposta de coordinació es pot consultar a autoorganizacion.wordpress.com

 • Comissió d’ Autodeterminació: Es demana incloure el dret a l’autodeterminació dins les mesures mínimes per una vida digna. Es pretén: promoure un debat dins l’Àgora sobre què implica aquest dret, difondre aquest dret fonamental, el dret dels pobles a decidir, i refonamentar -lo. També volen recollir el sentiment de viles i barris per transmetre’l a continguts.

 • Informació Plaça Catalunya: Es parla de la situació de la plaça, el moviment 15M, si aquest encara s’hi troba vigent a la plaça, etc. Pot convertir-se plaça Catalunya en un barri més? La plaça Catalunya ja no centralitza el moviment, les comissions, apunta, tampoc han de centralitzar informació. Donen suport a la conversió de la plaça en Àgora. Han pensat deixar 3 punts informatius, tot i que des de jurídica no hi donen el vist-i-plau. Proposen crear una comissió de gestió de l’Àgora.

 • Comissió de Comunicació: es comenta feina feta, eines de comunicació, com ara el bloc wordpress, facebook, twitter…s’esmenten les 20000 visites diàries el bloc, i pregunten als barris què han de fer amb aquestes eines, si els barris els hi volen seguir donant ús (es suggereix que es podrien canviar els noms d’aquestes eines).

 • Comissió 14J i 15J: es va dur a terme la convocatòria 14 i 15J i es proposen accions pel 20 i 21 de juliol. Propostes: mobilització massiva pel 20 i 21 de juliol, difondre el material sobre les retallades i llei òmnibus a barris, viles i pobles, recollir signatures contra les retallades, recollir signatures per demanar la dimissió de Felip Puig, promoure la solidaritat amb les companyes detingudes i posades en llibertat amb càrrecs. La comissió es dissoldrà un cop es realitzi el debat sobre el pressupostes.

 • Comissió de Migració: Denúncia de la situació de milers de persones que veuen retallats el seus drets, com és el dret a votar o la llibertat de circulació. Demanen la renovació permisos de residència encara que la persona no tingui feina en aquell moment, aturar la criminalització de la migració i la persecució policial dels migrants (llauners, topmanta, etc.), reconeixement de la feina de servei domèstic, tractament dels nens i nenes no acompanyats com a tal, com a infants i no discriminant-los. Convocatòria plaça Espanya 17h ?

 • Comissió Continguts: Conviden barris i pobles per tal de definir la confluència entre lluites. Unir forces i sumar veus, intercanviar propostes i crear xarxa per elaborar continguts. Dissabte 2 de juliol a les 18h a Plaça CatalunyaBloc comissió i e-mailAssemblea dia 3 a les 15h a la plaça?

 • Comisió Teatre/Acció i Activitats: Encoratgen la gent perquè no s’acabi la lluita i dóna suport a la transformació de plaça Catalunya en Àgora, tot i que s’han de trobar vies de transformació i revolució des de dins. Ara ja no es farceix la plaça d’activitats com al començament, tot i que s’ha fet una mica de teatre i dansa amb molt bona rebuda. Ofereixen recolzament al barris, però demanen que no s’abandoni l’espai de la plaça. Crida a tothom que vulgui compartir coneixement per fer activitats a la plaça i que aquesta no es vegui com quelcom separat dels barris.

 • Comissió Acció: Van arribar al consens de marxar de la plaça per concentrar esforços, i mantenir-se com a grup de treball dividit en tres: comunicació amb comissions, coordinació amb els barris (trobada de totes les comissions d’acció dels barris el 9 juliol a les 17h a la plaça) i activitats a l’Àgora (recollir-les, programar-les i difondre-les). Propera assemblea comissió dimarts 28 a les 19h a la plaça.

 • Comissió Difusió: Conviden a continuar treballant plegades, s’exposa breument la feina feina 14 i 15J, i conviden a enviar informacions al seu e-mail i que des del barris facin arribar les seves informacions i difonguin les que es troben al bloc de difució.

 • Comissió Xerrades i Debats: Remarquen la necessitat d’establir un vincle amb els barris.

 • Comissió d’Informàtica (pirates): Volen promoure la coordinació directa amb els barris. S’ofereixen per reciclar materials (p. ex. Ordinadors antics) i fan una crida als informàtics dels barris perquè es coordinin entre ells.

 • Comissió Punt d’Informació: estan treballant en un text de valoració del procés i l’evolució de la plaça. Amb això, pretenen veure com millorar. Destaquen la marxa popular indignada que arriba el 23 de juliol a Madrid.

 • Comissió Internacional: Han enviat e-mails als eurodiputats i dimarts parlaran al Parlament Europeu per expressar el seu malestar (llegiran la Declaració de principis i el Manifest de mínims). Recorden que es poden enviar informacions per traduir a diferents idiomes a l’e-mail d’Internacional, per tal de centralitzar els documents nascuts arran del moviment.

 • Subcomissió Formació: convoquen a una reunió el proper divendre 1 de juliol a les 18h, per parlar sobre la proposta d’una Escola o Universitat d’Estiu de cara al setembre.

 1. Com ens organitzem a partir d’ara?

PROPOSTES que s’han treballat des dels barris:

 • Sants: presenten una proposta organitzativa per desplaçar el poder de plaça Catalunya als barris i promoure una coordinació territorial dels barris. Per exemple, es podrien nomenar delegats de les comissions tècniques i de les comissions territorials i potser que es trobessin els del Barcelonès cada 15 dies. A més, es pretén que hi hagi una bona coordinació entre les comissions dels difertents barris. També es podrien crear comissions temporals per mobilitzacions o accions puntual.

 • Sant Andreu: Assenyalen que s’ha de prendre una decisió sobre la coordinació entre els barris. Es qüestionen la funcionalitat de plaça Catalunya.

TORN OBERT:

 • Rubén (Poble Sec): Destaca que hi ha un consens envers l’Àgora com a punt de coordinació, però que s’ha de vigilar de no recaure en la verticalitat. Comenta que es podria aprofitar pl. Catalunya per l’Àgora, però que també es podrien utilitzar altres llocs. Ànims!

 • Martí (Vallès): Proposa que s’aprofiti l’estiu com a període d’autoavaluació i reflexió. Apunta que seria útil visibilitzar un calendari del moviment. Anima les assemblees a traçar eixos de millora i marcar-se objectius comuns entre totes les assemblees de barri. A més, s’ha de tenir en compte i aprofitar que unes 20 plataformes del Fòrum Social volen donar suport tècnic i conceptual al moviment (barris/pobles/viles) a mode d’assessorament.

 • (Sant Andreu): Un company opina que caldria una assemblea general que inclogués tot el moviment.

 • (Clot / Camp de l’Arpa): Destaca que s’ha de deixar als barris els seu temps perquè s’organitzin, i que no veu necessari dos espais paral·lels de coordinació. No veu possible que els barris puguin assistir a totes les convocatòries i mobilitzacions del moviment i que alhora puguin treballar des dels barris.

 • Javi (Raval): Destaca importància de promoure accions contra els ERE’s de la Sanitat (el Raval s’organitza per promoure protestes a hospitals de la zona). Assenyala la necessitat i urgència de crear un instrument de connexió i coordinació entre els barris.

 • (Cerdanyola del Vallès): Proposa un web conjunt dels indignats per centralitzar informació.

 • Migue (Gòtic): Proposa que a les trobades de barris s’elaborin ordres del dia comuns per les assemblees setmanals dels barris.

 • Ana (Mediació): Destaca la importància de la mediació com a instrument i s’ofereix per ajudar i crear llocs, espais de mediació.

 1. Propostes d’acció / Passos a seguir

 • Sants: Proposta de mobilització pel 9 de juliol de 2011 per demostrar que el moviment s’ha traslladat als barris. Estan debatent propostes per fer accions el 20 i el 21 de juliol, com per exemple una marxa fúnebre al Parlament o mobilitzacions a les seus dels partits. També esmenta el referèndum del 18 d’octubre a Madrid (ens hem de posicionar al respecte)

 • Barceloneta: Informen que el 30 de juliol hi ha una mobilització des de l’Hospital de l’Esperança (17h) cap a casa de l’Arthur Mas, i conviden a tots els barris a participar-hi.

 • (Esmenten “Supersano”, personatge reivindicatiu de la Barceloneta).

 • Sant Gervasi: Convocatòria 6 de juliol a les 20h a la plaça ¿Sarria? A una xerrada de Mirren Etxezarreta per explicar els efectes del Pacte de l’euro.

 • 9Barris: Proposen fer una marxa en breu a les 8.30 l’Hospital de Vall d’Hebron, però que es parlarà a la reunió de dimecres (29.06) per acabar-ho de concretar. Recorda la importància de les cassolades, que ja s’estan abandonant. Es proposa que el 20 i el 21 de juliol es faci una marxa al consulat de Grècia en solidaritzar-se. Denuncia la voluntat de tancar les urgències dels CAP’s com ara la de Ciutat Meridiana.

6. TORNS de paraula.

 • (?): Un company reivindica la importància de les assemblees generals perquè els “despenjats” puguin col·laborar en el moviment.

 • (Gòtic): Un company proposa fer una “asseguda” l’1 de juliol pel matí en motiu de l’investidura del Trias.

 • (Antonio): Proposa fer activitat, pequè la gent es pugui unir (p. ex. Les cassolades) i proposa fer un referèndum sobre les coses que preocupen als ciutadans.

 • (Àlex): Reivindicava la necessitat de simplicar i fer reflexió sobre el fet que les comissions estan al servei dels barris i no al revés. S’hauria de fer la màxima difusió possible del moviment.

 • (?): Proposa accions de desobediència civil massiva pel 20 i 21 de juliol, però no repetir l’Aturemel Parlament.

 • (?): Una companya proposa crear un calendari comú a tot el movimetn per visualitzar les activitats/accions dels barris, i que s’hauria de fer alguna acció intel·ligent de cara al 20 i 21 de juliol.

 • (?): Esmenta la mobilització de cara al referèndums, però destaca que no s’hi tracten temes seriosos. S’hauria de promoure la difució a les empreses i entre treballadors.

 • (Maria): Els d’Internacional, quan vagin al Parlament Europeu, han de deixar clar que no ens representen, perquè els mínims són massa vagues per representar-nos, el col·lectiu altrament és molt divers.

 • (?): Proposa que els barris facin un manifest per declarar la tolerància zero en relació als desnonaments. Barcelona s’hauria de declarar com a ciutat lliure de desnonaments. S’esmenten unes jornades explicatives sobre desnonaments (què són, com aturar-los, què cal presentar com a alternatives…) -falten dates i lloc-

 • (?): Dóna suport a la proposta de la’nterior company. Assenyala que s’ha de connectar el moviment des dels grups de treballs, des de les comissions de barri, que és on relament es gesta el debat. Opina que cal recolzar la marxa a Madrid.

 • (?): Amb l’ajut d’un fotògraf anònim han caçat 22 policies secretes durant la mani del 19J.

 • (?): Poema visual dels “sobres en blanc” denunciant la banalitat del sistema electoral actual.

 • (?): Proposa buscar meneres per articular les assemblees de barris i fer presió totes juntes, i promoure uns cursos d’hivern sobre processos revolucionàris i assemblearisme.

 • (?): Destaca la importància i necessitat que qualsevol qüestió s’aprovi per assemblea.

 • (?): Destaca la importància que el moviment sigui global, perquè tothom hi pugui col·laborar.

 • (Ana): Convoca el 30 de juliol al Passeig de Gràcia, 5 per fer una “asseguda” per incomodar pacíficament als treballadors del banc. I demana que es tornin els diners als estafats (300000 euros d’indemnització que es va quedar el Banc Santander o de Satanàs).

7. Propera convocatòria. 10 de Juliol a les 18h a la glorieta del parc de la Ciutadella

Trobada d’assemblees de barri de Barcelona

Pel proper diumenge 26 de Juny a les 17.00H, està convocada a Plaça Catalunya, una trobada de les 23 Assemblees de Barri de la nostra ciutat. Després de la mobilització del 19 de Juny, hem de fer un pas més endavant. Entre totes hem conquerit les places i és entre totes que hem de marcar el camí a seguir.

L’objectiu de la Trobada Plenària és poder debatre i reflexionar juntes, per enriquir i enllaçar els debats que estan emergent als diferents barris i també, establir com ens interrelacionarem en el futur i com gestionarem la feina feta fins ara -des de les diferents Assemblees i AcampadaBCN- i la que hem de seguir fent.
Fins ara, l’acampada de plaça Catalunya ha estat un espai de confluència, es per aixó que arrel de la proposta de (re)pensar l’espai Plaça Catalunya com a Àgora, ens han sorgit diferents dubtes sobre com fer-ho, que volem compartir amb totes les Assemblees de Barris per tal d’anar-los discutint plegades.
A les 15h, hi haurà una trobada oberta prèvia per definir l’Ordre del Dia i repartir les tasques de moderació.
Aquí es pot descarregar una proposta d’ordre del dia.

Assemblea General d’Educació

21J: a les 18:30h Assemblea General d’Educació a Pl. Catalunya per la coordinació futura dels diferents moviments que estan lluitant en l’àmbit de l’educació

Acta 8 de juny

Assemblea General d’#AcampadaBcn

8 de juny de 2011

Comencem l’assemblea a les 21:50.

Es llegeix una introducció:
“Formar part de les comissions i grups de treball és un procés d’aprenentatge constant per a totes. En dinamització d’assemblees hem entrat persones noves. També en el grup de continuïtat s’han incorporat noves persones i propostes que estan enriquint el debat.

Des d’aquí us animem a participar a totes amb les vostres idees i suggeriments per a poder seguir millorant cada dia i unir forces per al nostre projecte comú ”
“Us recordem que demà hi haurà una xerrada de Ricard Vergés, Democràcia econòmica ja. Catedràtic d’economia de la Universitat de Montreal.”

Ordre del dia:
–    Intervenció de dos nois que venen de Paris, per a informar-nos sobre les mobilitzacions de la Bastilla.
–    Torn de les Comissions.
–    Torn obert de paraula.
S’aprova l’ordre del dia.

Continua llegint

Acta de l’Assemblea General Dilluns 6 de juny de 2011

Acta de l’Assemblea General
Dilluns 6 de juny de 2011

22.22: Inici de l’Assemblea

DINAMITZACIÓ: Es presenta la nova Comissió de Dinamització, es demana comprensió perquè és el seu primer dia. Es donen les gràcies a les persones que han dinamitzat fins ara.
Recordatori de la metodologia (consignes d’acord, desacord, repetició, volum, etc.)

Presentació de l’ORDRE DEL DIA
Es proposa canviar:
1 – Comunicat del grup de treball de continuïtat
2 – Debat obert per a reflexionar sobre el moviment, l’acampada i l’Assemblea. Es demana que sigui constructiu.
Votació: s’aprova l’ordre del dia.

Continua llegint

Acta 5 de Juny

Assemblea General d’AcampadaBcn
5 de juny de 2011

Ordre del dia
Intervencions de persones amb lluites socials diferents: sindicals a Telefònica i Fukushima, i una companya del Marroc que explicarà la repressió de les seves mobilitzacions
Informes de les diferents comissions
Tema de la continuïtat

Continua llegint

Acta Assemblea 4 de Juny

Després de l’actuació de “Color Humano” comença l’assemblea amb el següent ordre del dia:

 1. Presentació, metodologia i rols de l’equip de dinamització
 2. Aprovació de la proposta d’ordre del dia.
 3. Intervencions inicials:
 4. Votació de propostes presentades el dia anterior que s’afegiran al document de mínims si són aprovades.
 5. Propostes de continuïtat:
 6. Comissions
 7. Informacions
 8. Torn obert de paraules

A continuació l’acta, en català i castellano. Clica a Continue Reading!

Continua llegint

Acta 3 de Junio 2011


Votación de acta de día anterior. Se aprueba el acta.

Representante de Acampada Mallorca muestra su solidaridad con la Acampada de Barcelona tras el 27-M y la noche de celebración de la Champions. En Mallorca también se está produciendo la descentralización de las protestas hacia los pueblos. Se despliega una pancarta de solidaridad con la acampada de Barcelona.

Continua llegint

Acta Assemblea 2 de juny

Acta de l’Assemblea General d’AcampadaBcn

Dijous 02 de juny del 2011

Es recorda el funcionament de l’Assemblea General. No s’ha d’utilitzar llenguatge sexista, es presenten a les persones de moderació, i a les persones que prenen els torns de paraula, les persones de compten els vots i l’equip de contenció que intenten mantenir els corredors alliberats perquè la gent es pugui moure.

 1. Ordre del dia:
 • Torn de paraula del representants del dret a decidir a Barcelona.
 • Torn de paraula de les Comissions que presentaran les seves propostes i/o sotmetre a votació algunes de les propostes que es van fer el dia anterior.
 • Votació de propostes de l’Assemblea anterior
 • Torn de paraula lliure, temàtic només per a mobilitzacions concretes que han estat aprovades per l’Assemblea General, de 20 persones.
 • Informacions diverses.

Continua llegint

Acta de l’Assemblea General de l’1 de juny

Nota Informativa AcampadaBCN 1 de Juny

_____________________________________________

[EN CASTELLANO MÁS ABAJO]

Inici: 22.08 h

Previ: connexió amb Alemanya. Suport des de l’acampada de Leipzig a Alemanya. “Lluitem pel nostre present i el nostre futur”. Reclama que es pengi informació a les xarxes socials; és on es veu realment el moviment.

Explicació metodologia assemblea: Llenguatge de símbols, respecte, llenguatge no sexista ni discriminatori, intervencions ajustades als debats proposats etc. Per les persones que tenen dificultats de seguir intervencions en català, es recorda que ens autogestionem les traduccions al castellà amb persones que tinguem properes.

___________________________________________________

Proposta ordre del dia:

 1. comunicats de col·lectius,

 2. comissions,

 3. nova comissió que s’encarrega de recollir i elaborar propostes de continuïtat,

 4. torn obert de paraules,

 5. informació diversa i, per últim, des de la comissió d’acció, retransmissió d’un tràiler de José Luis Burgos.

Votació de l’ordre del dia: APROVADA

Continua llegint