Acta Trobada Barris

Acta Assemblea trobada de barris 26J

Ordre del dia

 1. Explicació del per què de la trobada
 2. Presentació coordinadora de barris
 3. Torn de les comissions
 4. Propostes organitzatives. Com ens organitzem a partir d’ara? Torns barris i torn obert
 5. Passos concrets a seguir (properes convocatòries, accions)
 6. Tron obert de paraules
 7. Propera convocatòria 10 JULIOL a les 18h a la Glorieta del parc de la Ciutadella
 1. Per què de la convocatòria. Proposta extensió, veure la convocatòria.
 1. Presentació coordinadora de barris.

Companya de l’assemblea del Clot (Ana) fa un recorregut sobre la coordinadora de barris. És un espai que agrupava les assemblees nascudes arran de la vaga del 29S de 2010, de manera independentment de l’assemblea de Barcelona (Camp de l’Arpa, Clot, Casc Antic, Sants, Eixample, Poble Nou, Poble Sec, Raval, Sant Antoni, Gràcia i d’altres). Es va decidir la creació d’Extensió, i fomentar la creació d’assemblees de barri.

Un altre company (Iván) explica que el funcionament de 2 espai paral·lels de coordinació podria causar confusions informatives, referint-se a la duplicitat d’espais d’organització. Des del començament de l’AcampadaBcn només s’han fet dues (7.06 i 22.06) assemblees de la cordi de barris per valorar com havien crescut les assembles i com es podria gestionar l’organització, l’automia dels barris, etc, i si es mantindria (i com) l’espai de la coordinadora de barris a partir d’ara. El següent pas ha sigut convocar les noves assemblees nascudes arran de l’AcampadaBcn i refermar la idea de l’autonomia de cada assemblea de barri. Hauria de ser entre totes les assemblees que s’hauria de prendre la decisió sobre com organitzar-se.

 1. Torn de les comissions

 • Comissió Jurídica: s’han dedicat, a banda de feina de caire penal, a invertir esforços en bloquejar el sistema hipotecari, la llei òmnibus i per interposar “demandes contra l’Estat espanyol”. Plantegen una proposta de negociació amb la Guàrdia Urbana i l’Ajuntament per fer un aixecament digne i notori de l’AcampadaBcn.

 • Comissió de Vaga i Manifestació: l’11 de juny es va dur a terme una trobada que constituia un primer pas per teixir el vincle entre barris i treballadors. Dia 2 de juliol hi ha una nova convocatòria: una trobada de treballadors i empreses en lluita per debatre convocatòries de mobilització. També hi ha propostes per organitzar-se entre treballadors i barris

 • Comissió d’Economia i Gestió: Crítica al posicionament que els partits polítcs facin seves les nostres propostes, per denunciar-ho com a estratègia del poder. Crida a l’autoorganització i independència financera.

 • Comissió de Salut: Proposta per fer dos mapes on es recollissin diverses informacions (Salut pública, CAP’s, centres de salut mental, hospitals / Centres de teràpies naturals per incloure-ho a la salut pública). Propera assemblea 1 juliol a les 19h

 • Comissió d’Educació: Manifesten que van retirar la paradeta de la plaça i s’aposta per la transformació de la plaça en Àgora. Es defineixen com un grup divers i convençut de promoure un canvi educatiu a tots els nivells. Organització en 4 subcomissions: què hi ha (detecció problemes), què volem, coneixement i intercanvi, xarxa i activitats. Es reuneixen cada 2 setmanes i posen en comú el que s’ha tractat a cada subcomissió.

2 de juliol a les 19h. Proposen que la plaça es converteixi en punt de trobada de totes per compartir la feina feta i debatre.

Propera reunió: 3 juliol a les 17h i a les 15h per preparar-la

comissioeducacio.acampadabcn@gmail.com

 • Comissió de Feministes Indignades: des del començament han participat del procés de l’AcampadaBcn, reivindicant el paper de la dona en els processos revoluncionaris.

Fa temps que no dormen a la plaça. Entre les darreres feines s’hi pot trobar un document sobre els efectes de les retallades (pacte euro i llei òmnibus) –

Veure http://feministesindignades.blogspot.com/

Proposen que hi hagi algun “representant” de cada comissió per poder realitzar una assemblea plenària informativa de forma mensual i que en casos puntuals pugui funcionar de manera ràpida i efectiva. Es pretén continuar fent assemblees, potser a la plaça, però continuant amb l’esperit i la tendència transformadora del moviment. Es proposa crear xarxes de suport mutu, interconnectar els barris amb aquestes xarxes.

Es proposa : Escola Política Feminista

 • Comissió Autoorganització: l’ objectiu és promoure formes organitzatives horitzontals i descentralitzades. De baix cap a dalt, volen que els barris i pobles tinguin autonomia per generar documents i decidir sobre la seva línia d’acció. Proposta de coordinació es pot consultar a autoorganizacion.wordpress.com

 • Comissió d’ Autodeterminació: Es demana incloure el dret a l’autodeterminació dins les mesures mínimes per una vida digna. Es pretén: promoure un debat dins l’Àgora sobre què implica aquest dret, difondre aquest dret fonamental, el dret dels pobles a decidir, i refonamentar -lo. També volen recollir el sentiment de viles i barris per transmetre’l a continguts.

 • Informació Plaça Catalunya: Es parla de la situació de la plaça, el moviment 15M, si aquest encara s’hi troba vigent a la plaça, etc. Pot convertir-se plaça Catalunya en un barri més? La plaça Catalunya ja no centralitza el moviment, les comissions, apunta, tampoc han de centralitzar informació. Donen suport a la conversió de la plaça en Àgora. Han pensat deixar 3 punts informatius, tot i que des de jurídica no hi donen el vist-i-plau. Proposen crear una comissió de gestió de l’Àgora.

 • Comissió de Comunicació: es comenta feina feta, eines de comunicació, com ara el bloc wordpress, facebook, twitter…s’esmenten les 20000 visites diàries el bloc, i pregunten als barris què han de fer amb aquestes eines, si els barris els hi volen seguir donant ús (es suggereix que es podrien canviar els noms d’aquestes eines).

 • Comissió 14J i 15J: es va dur a terme la convocatòria 14 i 15J i es proposen accions pel 20 i 21 de juliol. Propostes: mobilització massiva pel 20 i 21 de juliol, difondre el material sobre les retallades i llei òmnibus a barris, viles i pobles, recollir signatures contra les retallades, recollir signatures per demanar la dimissió de Felip Puig, promoure la solidaritat amb les companyes detingudes i posades en llibertat amb càrrecs. La comissió es dissoldrà un cop es realitzi el debat sobre el pressupostes.

 • Comissió de Migració: Denúncia de la situació de milers de persones que veuen retallats el seus drets, com és el dret a votar o la llibertat de circulació. Demanen la renovació permisos de residència encara que la persona no tingui feina en aquell moment, aturar la criminalització de la migració i la persecució policial dels migrants (llauners, topmanta, etc.), reconeixement de la feina de servei domèstic, tractament dels nens i nenes no acompanyats com a tal, com a infants i no discriminant-los. Convocatòria plaça Espanya 17h ?

 • Comissió Continguts: Conviden barris i pobles per tal de definir la confluència entre lluites. Unir forces i sumar veus, intercanviar propostes i crear xarxa per elaborar continguts. Dissabte 2 de juliol a les 18h a Plaça CatalunyaBloc comissió i e-mailAssemblea dia 3 a les 15h a la plaça?

 • Comisió Teatre/Acció i Activitats: Encoratgen la gent perquè no s’acabi la lluita i dóna suport a la transformació de plaça Catalunya en Àgora, tot i que s’han de trobar vies de transformació i revolució des de dins. Ara ja no es farceix la plaça d’activitats com al començament, tot i que s’ha fet una mica de teatre i dansa amb molt bona rebuda. Ofereixen recolzament al barris, però demanen que no s’abandoni l’espai de la plaça. Crida a tothom que vulgui compartir coneixement per fer activitats a la plaça i que aquesta no es vegui com quelcom separat dels barris.

 • Comissió Acció: Van arribar al consens de marxar de la plaça per concentrar esforços, i mantenir-se com a grup de treball dividit en tres: comunicació amb comissions, coordinació amb els barris (trobada de totes les comissions d’acció dels barris el 9 juliol a les 17h a la plaça) i activitats a l’Àgora (recollir-les, programar-les i difondre-les). Propera assemblea comissió dimarts 28 a les 19h a la plaça.

 • Comissió Difusió: Conviden a continuar treballant plegades, s’exposa breument la feina feina 14 i 15J, i conviden a enviar informacions al seu e-mail i que des del barris facin arribar les seves informacions i difonguin les que es troben al bloc de difució.

 • Comissió Xerrades i Debats: Remarquen la necessitat d’establir un vincle amb els barris.

 • Comissió d’Informàtica (pirates): Volen promoure la coordinació directa amb els barris. S’ofereixen per reciclar materials (p. ex. Ordinadors antics) i fan una crida als informàtics dels barris perquè es coordinin entre ells.

 • Comissió Punt d’Informació: estan treballant en un text de valoració del procés i l’evolució de la plaça. Amb això, pretenen veure com millorar. Destaquen la marxa popular indignada que arriba el 23 de juliol a Madrid.

 • Comissió Internacional: Han enviat e-mails als eurodiputats i dimarts parlaran al Parlament Europeu per expressar el seu malestar (llegiran la Declaració de principis i el Manifest de mínims). Recorden que es poden enviar informacions per traduir a diferents idiomes a l’e-mail d’Internacional, per tal de centralitzar els documents nascuts arran del moviment.

 • Subcomissió Formació: convoquen a una reunió el proper divendre 1 de juliol a les 18h, per parlar sobre la proposta d’una Escola o Universitat d’Estiu de cara al setembre.

 1. Com ens organitzem a partir d’ara?

PROPOSTES que s’han treballat des dels barris:

 • Sants: presenten una proposta organitzativa per desplaçar el poder de plaça Catalunya als barris i promoure una coordinació territorial dels barris. Per exemple, es podrien nomenar delegats de les comissions tècniques i de les comissions territorials i potser que es trobessin els del Barcelonès cada 15 dies. A més, es pretén que hi hagi una bona coordinació entre les comissions dels difertents barris. També es podrien crear comissions temporals per mobilitzacions o accions puntual.

 • Sant Andreu: Assenyalen que s’ha de prendre una decisió sobre la coordinació entre els barris. Es qüestionen la funcionalitat de plaça Catalunya.

TORN OBERT:

 • Rubén (Poble Sec): Destaca que hi ha un consens envers l’Àgora com a punt de coordinació, però que s’ha de vigilar de no recaure en la verticalitat. Comenta que es podria aprofitar pl. Catalunya per l’Àgora, però que també es podrien utilitzar altres llocs. Ànims!

 • Martí (Vallès): Proposa que s’aprofiti l’estiu com a període d’autoavaluació i reflexió. Apunta que seria útil visibilitzar un calendari del moviment. Anima les assemblees a traçar eixos de millora i marcar-se objectius comuns entre totes les assemblees de barri. A més, s’ha de tenir en compte i aprofitar que unes 20 plataformes del Fòrum Social volen donar suport tècnic i conceptual al moviment (barris/pobles/viles) a mode d’assessorament.

 • (Sant Andreu): Un company opina que caldria una assemblea general que inclogués tot el moviment.

 • (Clot / Camp de l’Arpa): Destaca que s’ha de deixar als barris els seu temps perquè s’organitzin, i que no veu necessari dos espais paral·lels de coordinació. No veu possible que els barris puguin assistir a totes les convocatòries i mobilitzacions del moviment i que alhora puguin treballar des dels barris.

 • Javi (Raval): Destaca importància de promoure accions contra els ERE’s de la Sanitat (el Raval s’organitza per promoure protestes a hospitals de la zona). Assenyala la necessitat i urgència de crear un instrument de connexió i coordinació entre els barris.

 • (Cerdanyola del Vallès): Proposa un web conjunt dels indignats per centralitzar informació.

 • Migue (Gòtic): Proposa que a les trobades de barris s’elaborin ordres del dia comuns per les assemblees setmanals dels barris.

 • Ana (Mediació): Destaca la importància de la mediació com a instrument i s’ofereix per ajudar i crear llocs, espais de mediació.

 1. Propostes d’acció / Passos a seguir

 • Sants: Proposta de mobilització pel 9 de juliol de 2011 per demostrar que el moviment s’ha traslladat als barris. Estan debatent propostes per fer accions el 20 i el 21 de juliol, com per exemple una marxa fúnebre al Parlament o mobilitzacions a les seus dels partits. També esmenta el referèndum del 18 d’octubre a Madrid (ens hem de posicionar al respecte)

 • Barceloneta: Informen que el 30 de juliol hi ha una mobilització des de l’Hospital de l’Esperança (17h) cap a casa de l’Arthur Mas, i conviden a tots els barris a participar-hi.

 • (Esmenten “Supersano”, personatge reivindicatiu de la Barceloneta).

 • Sant Gervasi: Convocatòria 6 de juliol a les 20h a la plaça ¿Sarria? A una xerrada de Mirren Etxezarreta per explicar els efectes del Pacte de l’euro.

 • 9Barris: Proposen fer una marxa en breu a les 8.30 l’Hospital de Vall d’Hebron, però que es parlarà a la reunió de dimecres (29.06) per acabar-ho de concretar. Recorda la importància de les cassolades, que ja s’estan abandonant. Es proposa que el 20 i el 21 de juliol es faci una marxa al consulat de Grècia en solidaritzar-se. Denuncia la voluntat de tancar les urgències dels CAP’s com ara la de Ciutat Meridiana.

6. TORNS de paraula.

 • (?): Un company reivindica la importància de les assemblees generals perquè els “despenjats” puguin col·laborar en el moviment.

 • (Gòtic): Un company proposa fer una “asseguda” l’1 de juliol pel matí en motiu de l’investidura del Trias.

 • (Antonio): Proposa fer activitat, pequè la gent es pugui unir (p. ex. Les cassolades) i proposa fer un referèndum sobre les coses que preocupen als ciutadans.

 • (Àlex): Reivindicava la necessitat de simplicar i fer reflexió sobre el fet que les comissions estan al servei dels barris i no al revés. S’hauria de fer la màxima difusió possible del moviment.

 • (?): Proposa accions de desobediència civil massiva pel 20 i 21 de juliol, però no repetir l’Aturemel Parlament.

 • (?): Una companya proposa crear un calendari comú a tot el movimetn per visualitzar les activitats/accions dels barris, i que s’hauria de fer alguna acció intel·ligent de cara al 20 i 21 de juliol.

 • (?): Esmenta la mobilització de cara al referèndums, però destaca que no s’hi tracten temes seriosos. S’hauria de promoure la difució a les empreses i entre treballadors.

 • (Maria): Els d’Internacional, quan vagin al Parlament Europeu, han de deixar clar que no ens representen, perquè els mínims són massa vagues per representar-nos, el col·lectiu altrament és molt divers.

 • (?): Proposa que els barris facin un manifest per declarar la tolerància zero en relació als desnonaments. Barcelona s’hauria de declarar com a ciutat lliure de desnonaments. S’esmenten unes jornades explicatives sobre desnonaments (què són, com aturar-los, què cal presentar com a alternatives…) -falten dates i lloc-

 • (?): Dóna suport a la proposta de la’nterior company. Assenyala que s’ha de connectar el moviment des dels grups de treballs, des de les comissions de barri, que és on relament es gesta el debat. Opina que cal recolzar la marxa a Madrid.

 • (?): Amb l’ajut d’un fotògraf anònim han caçat 22 policies secretes durant la mani del 19J.

 • (?): Poema visual dels “sobres en blanc” denunciant la banalitat del sistema electoral actual.

 • (?): Proposa buscar meneres per articular les assemblees de barris i fer presió totes juntes, i promoure uns cursos d’hivern sobre processos revolucionàris i assemblearisme.

 • (?): Destaca la importància i necessitat que qualsevol qüestió s’aprovi per assemblea.

 • (?): Destaca la importància que el moviment sigui global, perquè tothom hi pugui col·laborar.

 • (Ana): Convoca el 30 de juliol al Passeig de Gràcia, 5 per fer una “asseguda” per incomodar pacíficament als treballadors del banc. I demana que es tornin els diners als estafats (300000 euros d’indemnització que es va quedar el Banc Santander o de Satanàs).

7. Propera convocatòria. 10 de Juliol a les 18h a la glorieta del parc de la Ciutadella

37 responses to “Acta Trobada Barris

 1. Retroenllaç: Posts d’avui: 27/06/2011 | Els blogs d'xcat

 2. https://n-1.cc/pg/blog/skoria/read/388389/trobada-de-barris-plaza-catalunya-26-junio aqui estan las notas que tome, y mas discusion sobre el dia, con enfoque hacia el barrio de Sant Andreu.

 3. Retroenllaç: Acta de la trobada d’aseemblees de barri de Barcelona del 26 juny | Assemblea Drets Socials Eixample

 4. Gracias por esconder la primera parte del acta con las comisiones que se quedan en la plaza como internacional, actividades o informacion que hablo del agora. Espero que un dìa los indignados van a realizar la manipulacion de Revolta Global via este comision Extension que se auto-proclamio leaderes del movimiento.

  Acampada Barcelona en Plaza Catalunya desmiente categóricamente que la supuesta negociación abierta desde la Plaza tenga legitimidad asamblearia.

  Ayer martes, algunas personas contactaron a título personal con la Guardia Urbana enviada como mediadora del Ayuntamiento. Estas personas no representan la voluntad de la acampada.

  La propuesta del Ayuntamiento de desacampar a cambio de montar un único módulo de 4 x 2 metros no se nos fue proporcionada de forma ni legal ni legitima. Y el módulo no responde a las necesidades de luchas, actividades y comunicación de la Plaza y del Movimiento 15M.

  Desde el primer día hemos aclarado que la ágora es pública y transparente. Cualquier persona es bienvenida para ser escuchada en asamblea. Ofrecimos ayer al mediador de la Guardia Urbana de presentar su propuesta públicamente en el escenario durante la asamblea, pero se negó.

  La lucha sigue en la Plaza Catalunya. Las comisiones quedan activas y abiertas a todas las propuestas. Seguimos con más actividades alternativas al sistema capitalista, en coherencia con los principios elementales que fundaron la acampada de la Plaza Catalunya en Barcelona.

  • Perdona, però no s’està amagant res, sencillament hi ha gent que va més ràpid i gent que va més lenta passant l’acte a ordinador. Tranqui que el més aviat possible es penjarà

 5. Espero solo que los barrios puedan enviar soporte, difusion, ayuda y recursos hacia la agora de plaza catalunya. Y que vean que es un recurso de comunicacion internacional muy importante aun. Si que los centros son los barrios ahora, pero la agora de plaza catalunya es igualmente importantisimo. Creo que muchos ni saben de la probable “limpieza” amenazada por Trias, que muchos que trabajan en la agora temen, y que seria un duro golpe para el movimiento entero.

 6. Proposta de coordinació general del moviment del 15M

  La següent proposta té com a objectiu desplaçar la centralitat política que fins ara ha tingut Plaça Catalunya en l’organització del moviment del 15M, i caminar cap a una coordinació general que garanteixi la democràcia directa i l’assemblearisme en la nova realitat territorial del moviment.

  Per tant, aquesta proposta busca reconéixer i garantir l’autonomia de les assemblees territorials del moviment, i alhora dotar-les de força conjunta per afrontar reptes generals.

  1. La coordinació general del moviment serà de base territorial

  – Formada per 2 delegats/es de cada assemblea territorial, revocables, rotatoris, amb mandats determinats. Al barcelonés, de 23 assemblees de barri.

  – A més, donat que hi ha tasques que excedeixen la disponibilitat de les delegades territorials, a la coordinació general hi haurà 1 delegat/da de les comissions tècniques (extensió, comunicació, difusió…) nascudes de l’acampadabcn. S’haurà de determinar quines.

  – A més, donat que hi ha assemblees no territorials que treballen aspectes específics i importants del moviment (feminisme, educació, sanitat, aturats, migracions…), aquestes assemblees tindràn 2 delegats amb les mateixes condicions que les territorials. S’haurà de determinar quines.

  Aquesta Coordinació es reunirà cada 15 dies.
  La seva composició, com en general tota la proposta, és de caràcter temporal (6 mesos). Després s’analitzarà si els reptes del moviment exigeixen noves solucions organitzatives; si els territoris ja no necessiten comissions tècniques a la coordinació; si les assemblees específiques s’han dissolt als territoris, o no, etc.

  2. L’assemblea general del moviment

  La coordinació general tindrà la potestat de convocar assemblees generals a les places cèntriques de Barcelona, sigui Plaça Catalunya o no, per tal que aquestes assemblees generals siguin les que adoptin les decisions polítiques i estratègiques importants pel conjunt del moviment.

  A les assemblees generals del moviment, així mateix, serà l’espai on proposar, discutir, aprovar i crear comissions temporals per esdeveniments concrets, com han estat les Comissions del 14 i 15 J, la del 19J, i podrà ser la del 20Juliol.

  3- Altres coordinacions

  El moviment és multiforme, plural i extremadament ric. Les coordinacions que ja es produeixen entre les diferents realitats, encara que no tinguin caràcter general, també són positives.

  Així, com ja succeeix, comissions temàtiques d’assemblees de barri (per ex: habitatge) es reuneixen amb comissions similars d’altres assemblees o amb plataformes específiques del tema.

  També es suggereix que les assemblees de barri o poble convidin assamblees germanes a les seves assamblees. Així s’establirà una coordinació més quotidiana, que reforci i teixexi des de la base el moviment.

  • En esta propuesta no se mencionan las asambleas de barrios anteriores al 15-M,.premisa importante ya que estas asambleas han estado presentes en huelgas, manifestaciones y han participado en la acampada/s, como ya se sabe.
   Entiendo que el movimiento del 15 M merece una explicación sobre la conclusión que os lleva a hacer esta propuesta.
   Disculpas por el castellano
   Saludos

 7. Retroenllaç: TROBADA DE ASSEMBLEES DE BARRI DE BCN | Comissió Extensió Acampada BCN

 8. Està clar que Acampadabcn ja no té sentit, el nom de la web hauria de ser un altre i que el M15 català està desvincultat completament del Kampamento Katalunya, que com s’ha vist tenia 50 persones amb antecedents policials, vaya tela!!! I a més, molts en van ajuntar molt més tard i sense seguir el que es deia a l’assemblees, penso que a la plaça hi han haver 2 ACAMPADES: 1 més radical amb okupes i antisistemes anticapitalista, que ha fet mal a la resta de gent indignada. Aquest sque anit van marxar no respresenten als indignats, el M15 que crec fan una política d’esquerres desde el barri I ja és hora de fer conèixer és que es vol.

  • M15, eso es una arma. 15 M se llama… me parece q eres una secreta. Criminalizando a okupas, personas anticapitalistas (q si alguien tiene dos dedos de frente, lo son todos) y antisistemas… Gent d’esquerres diu… no tens ni idea!

 9. Retroenllaç: Acta de l’assemblea de barris i pobles « Assemblea d'Indignats del Masnou | Acampada Masnou

 10. Retroenllaç: Acta de la 2na Assemblea Trobada de Barris | assembleabarceloneta

 11. RECTIFICACION
  Dice el acta: Javi (Raval): […] Assenyala la necessitat i urgència de crear un instrument de connexió i coordinació entre els barris. ”
  No dije eso, dije que el tema de la coordinación podía ser largo de decidir y por lo tanto lo que me parecía urgente era una herramienta de COMUNICACION. Pequeño matiz pero importante. Propuse que los que estuvieran interesados nos reuniéramos al final de la Asamblea para hablar de cómo hacerlo, pero como se había convocado con carácter deliberante pues no…
  Lo de los ERE y los recortes sanitarios en general lo dije, además de porque es importante, porque me parecía un ejemplo claro de la necesidad urgente de tener un instrumento de COMUNICACION entre asambleas,
  COMENTARIO:
  Quizá soy un ingenuo y no me di cuenta que lo que yo planteaba como una propuesta meramente instrumental y técnica algunXs la leyeron como política. De todo se aprende, no importa, un poco más tarde pero ya lo haremos nodo a nodo.

 12. Jo no em crec que es facin o s’hagin de fer politiques d’esquerra. Cal mirar més lluny de la bipolaritat esquerra-dreta. Sanpedro imagina un futur on la ecologia, la ética i fins i tot l’estetica primin per damunt dels interesos mercantilistes, sobretot des dels 20 darrers anys i que desequilibren cada cop més els drets i recursos dels ciutadans del món. Ser d’esquerres i alhora està sotmés al gran capital no serveix de res. Si l’esquerra s’endeuta per millorar els serveis que ofereix a la ciutadania aleshores arribarà un moment que no els podrà sostenir, és per això que s’ han de fer accions que promoguin la renovació o el canvi del sistema, i si no ens deixen que serà el més probable, crear un sistema paralel on l’ intercanvi de serveis, la creació i el consum responsable (inclòs el respecte al medi ambient) siguin prioritaris, junt amb els valors de llibertat, compromís, i desig del be comú. Aquesta soecietat és o serà possible si ens ho creiem.

 13. No vaig poder assistir a l’ultima assemblea, però tant pel que llegeixo a l’acta d’aquesta com en l’anterior es va parlar de millorar el bloc d’extensió per tal d’enfortir la comunicació, l’intercanvi de recursos i la coordinació d’accions entre assemblees de barri i poble. Crec que és una necessitat molt evident i urgent.

  Hi ha algun grup de persones que estigui treballant-hi? És possible contactar amb elles?

  Gràcies!!

 14. Retroenllaç: Acampadabcn La @Rutanororiental nos cuenta Sorpresa del día… « ciencia y conciencia universal + cosmica c.d

 15. però companya quina mania en parlar d’anti-sistemes de forma negativa, ser anti-sistema, tan sols és estar en contra d’un sistema, en aquest cas del sistema en el qual vivim, està en contra d’un sistema deshumanitzant, alienador, que concentra la riquesa en molt poques mans, que explota a la meitat de la humanitat, per que l’altre poguem anar tirant, un sistema que s’omple la boca de democràcia, però que demostra dia a dia que no és més que una falàcia, un sistema governat sense escrupols pels bancs i grans multinacionals, tenint com a titelles als polítics de les democràcies parlamentàries.
  Si estàs en contra de tot això ets anti-sistema. El que passa és que els mitjans de comunicació han adoptat aquesta paraula, per identificar a algunes persones molt concretes i sempre amb un afany criminalitzador. Em sembla que ja toca no deixar-nos emportar tant pers significats tendenciosos creats pels polítics i els mitjans de comunicació. ocupar una plaça com hem fet tan de temps és antisistema, aturar desnonaments com estem fent és antisistema. Companya, no tiguem por a les paraules. `Però si s’ha demostrat que l’únic camí que ens queda és ser antisistema, és que no havíem perdut la por? doncs no tinguem por a les paraules. Jo soc antisistema i amb molt d’orgull i et puc assegurar que no porto cap cresta, ni res d’això…Fer polítiques d’esquerres, això ja ho han intentat fer alguns partitss polítics tradicionals, volem repetir el mateix?
  ens reunim a la plaça del barri per simplement politiques d’esquerres?
  Jo, personalment no. Crec que podem ser una mica més ambiciosos. Ara toca construir, totes juntes i sense pressa, però sense aturar-nos, construir el nostre futur, amb llicència per somiar.
  I respecte els companys de la plaça que han desallotjat, jo tmbé discrepo i he discrepat sobre moltes coses que han passat a la plaça ultimament, però no hem de perdre el nord, que no ens despistin, ells no son els nostres enemics, al cap i a la fi, hem estat companys en un mateixa lluita a la plaça i potser ho seguirem sent en els barris, potser a algun d’aquets te’l podràs trobar a l’assemblea de la propera setmana propera al teu barri. A més, hi ha hagut un detingut. Jo crec que tot i les diferèncis que hem pogut tenir es mereixen tota la nostra solidaritat, que els nostres enemics no son ells, sino que aquells que els han desallotjat, que fa ben poc ens van donar de pals a la plaça i encara fa més poc es van infiltrar entre nosaltres per liar-la al parlament, els nostres enemics son aquests polítics que s’omplen la boca de dir que tothom te dret a anar a pla catalunya a tirar menjar als coloms, però en canvi no tenim dret a una sanitat iuna educació publica digna. Pensa que les teves paraules son les mateixes que deia el diari el mundo fa un parell de setmanes: “en la plaza catalunya solo queda un reducto de okupas y antisistema…” No se companya, però quan la teva opinió, les teves paraules s’assemben tant al missatge dels mass media i en aquest cas, aquest diari tan concret, jo crec que com a mínim et tocaria parar-te a reflexionar. salut!!!

 16. Hola!

  Em sembla molt interessant la proposta de coordinació, però hi veig un greu i vell error, que per ser vell no deixa de ser important.

  El centralisme senyors, el centralisme barceloní, que creu que tot el que passa i deixa de passar ho fa a Barcelona, obviant la realitat de pobles i ciutats del nostre país.

  Al meu entendre, la coordinació s’hauria de fer tenint Catalunya com a marc geogràfic.

 17. Una pregunta la Assemblea de pobles es aquesta mateixa convocatòria que la de barris mes que re que L’ASSAMBLEA DEL BAIX LLOBREGAT te proposta de acció conjunta per arreu del territori … i la nostre següent assemblea es el dia 12 juliol a Esparreguera i “MOLARIA ANAR AMB ELS DEURES FETS” salud !!

 18. Tens tota la raó perico, però aquest tema ja va sortir i ens ho vam plantejar, però la conclusió a la que vam arribar, seguint el teu mateix discurs és que qui és barcelona per dir com s’ha d’organitzar la resta de catalunya. Això si que seria centralisme.De moment, el que s’està debatent és com ens volem organitzar a bcn. És de suposar que cada comarca o demarcació de catalunya també deu estar fent aquest exercici, la qual cosa, ens consta que ja ho estan fent de forma totalment autònoma, tot creaant aliances i espais de coordinació intercomarcals. De manera que el que es planteja és com ens volem organitzar a bcn i després és cert que haurem de veure com ens vinculem tota catalunya si es veu necessari. El que si hem d’intentar a bcn és que no hi hagi centralisme i el poder de la democràcia directe estigui a les assemblees de barri.
  salut company!

 19. bones,

  no crec que la proposta que fa Sants caigui en el centralisme barceloní, respecte al qual comparteixo la teva crítica. posa d’exemple el territori del barcelonès, que integra 23 assemblees locals, res més.

  la resta del territori del país haurà de trobar les seves vies per a coordinar-se (potser igual, potser similar, o completament diferent). un cop això succeeixi haurem de veure com podem fer possible una coordinació nacional.

  salut!

 20. Parece que todas tenemos claro que debemos buscar dos objetivos a la vez: 1) ampliar el movimiento en lo cercano o lo local de cada grupo, asambleas, sector… 2) coordinarnos en acciones que trasciendan el ámbito más cercano para visibilizar el movimiento.

  El éxito de lo global es el resultado de las sumas del trabajo en lo local o cercano; y a la vez, la repercusión de lo global refuerza lo local o próximo. En nuestro barrio se había hecho trabajo de difusión de la asamblea, pero lo cierto es que después del 19J doblamos en asistencia, pero estaréis de acuerdo que no se pueden convocar 19J cada semana.

  En este sentido creo que hay que dosificarse en las acciones más globales, hay demasiadas y los esfuerzos se dispersan. Para eso es necesario instrumentos de coordinación y, como mínimo, de comunicación y discusión entre asambleas, grupos, etc. Empezando por lo más próximo. Las cosas desde abajo son siempre más fáciles.

  En este sentido, cada cual que lance las iniciativas que quiera, faltaría más, pero quizá cambiar un poco la manera de plantearlas. Si alguna asamblea o grupo tiene una propuesta ¿por qué no intenta hablarla, consensuarla, en definitiva compartirla con las asambleas o grupos geográficamente próximas?

  Y con esto no estoy diciendo que no hay que buscar instrumentos de coordinación digamos más permanentes como, por ejemplo, la propuesta de Sansts. Claro que hay que buscar fórmulas así. Pero, mientras tanto … hablemos con los barrios vecinos a ver en qué andan, contactemos con las trabajadoras y trabajadores de sanidad (es un ejemplo) de nuestros barrios invitándoles a que se coordinen entre ellos si no lo están para crear puentes y coordinar acciones específicas. A veces, tener un poco de paciencia da mejores resultados, … de momento somos una red, trabajemos en red para coordinarnos en lo temas generales y cada asamblea, grupo o sector trabaje en lo próximo los objetivos comunes (básico, además, para extender el movimiento más allá de internet, algo fundamental que solemos olvidar todas y todos)

  Tampoco nos desanimenos por que el movimiento pueda estar perdiendo repercusión mediática. Eso es sólo un espejismo y no es la medida. Lo que dará la medida es nuestro trabajo en el ámbito más cercano y nuestra capacidad para sumar en los momentos que se acuerde y con la dosificación adecuada.

  En este sentido, algunas comarcas, que en principio pareciera que lo tienen más complicado, ya están dando un ejemplo de que sin demasiados aspavientos se están organizando.

  No nos dispersemos.

 21. Retroenllaç: Acampadabcn Queremos enviar todo nuestro apoyo a los… « ciencia y conciencia universal + cosmica c.d

 22. Hola. Ya hace tiempo que he creado una lista de correo con casi todas las acampadas de Catalunya, hay 98 correos resgistrados. Fué por iniciatica personal para cubrir el hueco, ya que nadie lo hacia. Creo en la union, en el sentir de que no estamos solos, sin más. He puesto la lista de correos de toda Catalunya a disposición de lo que diga la mayoria, que no se quien es. Asi se lo comenté a una chica que vino de Coordinacion de Plaza Catalunya, y no se más. La lista de correo funciona por si sola y quien quiere la usa.
  Eugeni de Sants (Mientras hablan yo me muevo y cubro huecos)

  • Muchas gracias por hacer este esfuerzo. Eso es un recurso muy importante. Muchisimo de lo que hacemos es por iniciativa personal. No se que otra es mas valida?!

   El Sant Andreu Comision Cultura se ha hablado de buscar contactos con las comisiones similares que nos circundan o en el resto de barcelona. Espero que un dia podamos facilmente estar al corriente de lo que pasa en todas las miles de acampadas y iniciativas en espanya y por el mundo.

   Yo un poco he usado twitter, facebook y mas que nada la red https://n-1.cc y http://tomalaplaza.net para enterarme de lo que va pasando, pero es verdad tambien que pasan muchas cosas cada dia y no es facil estar informados al 100% sobre cada crisis o injusticia o aspecto de la vida que estamos tratando de ver mas a fondo, o lo que otros grupos puede ya haber enfrentado en maneras inspiradoras.

   Como resultado hay demasiada replicacion de trabajo y no bastante interaccion directa o personal entre la gente de differentes partes del movimiento 15m.. Espero que podamos explorar metodos de organizacion participativa, y usar las redes de maneras no comerciales, libres y positivas para llevar adelante las cosas de manera unida.

 23. Retroenllaç: Acampadabcn Estrenamos la pestaña Foros en Acampadabcn D… « ciencia y conciencia universal + cosmica c.d

 24. Proposo programar una quantitat tant gran de petites accions reivindicatives, de lluita i pacífiques però visibles que sigui impossible un seguiment per part de les institucions.

 25. Un puto mal recuerdo aquel día de reunión de barrios! Aguantar 21(!!!!!) charlas de cada una de las comisiones y subcomisiones y los barrios el tiempo contado y escaso. No volverá a ocurrir.

 26. Hola tothm!!!
  Som asamblea carmel, algú podria dir-me quan es la proxima reuio entre brris i on?
  gracies

 27. Retroenllaç: ASSEMBLEA INTERBARRIS 10-07-11 AL PARC DE LA CIUTADELLA | AcampadaBCN – Comissió Medi Ambient

 28. Retroenllaç: clotcampdelarpa.escomo.es » Acta Assemblea Clot-Camp de l’Arpa, 29 de juny de 2011

 29. Retroenllaç: clotcampdelarpa.escomo.es » Acta de la Trobada de Barris, 26 de juny

 30. Retroenllaç: Acta de l’assemblea de barris i pobles « #15Maresme

 31. Retroenllaç: Cómo se traicionó y por qué fue derrotada la acampada de Plaza Cataluña – Título del sitio

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s