Acta 23 de Maig

Para ver el acta en castellano clica aquí y vés a la mitad de la página.

Un fill de Bob Marley dedica unes cançons a l’assemblea.

Es recorda que s’han habilitat corredors perquè la gent es pugui moure dins l’assemblea.

Hi ha 4 persones per agafar preguntes dels que estan lluny de l’escenari

Es recorda el funcionament mitjançant gestos.

INTRODUCCIÓ

 1. Hi ha passadissos on no hi pot seure ningú que s’han de respectar per garantir que tothom pugui parlar i per seguretat.
 2. Hi ha persones escampades per la gent que es troba lluny de l’escenari que anirà prenent torns de paraula perquè s’hi puguin acostar.
 3. Fem un repàs del llenguatge de símbols usats per l’assemblea: d’acord, no d’acord, no s’entén, t’estàs enrotllant. No se n’ha d’abusar.

ORDRE DEL DIA

I Torn obert de paraula sobre mobilitzacions, propostes concretes, per com continuem a la plaça a partir d’avui (2 minuts per persona, 40 minuts en total)

II Comissions. No parlen totes, només es parlaran les decisions de línies generals, les decisions tècniques es prenen a les assemblees de comissió.

III Torn obert de paraules lliure (30 minuts)

L’assemblea vota a favor de l’orde del dia i comença l’assemblea.

I TORNS OBERTS DE PARAULA – PROPOSTES CONCRETES

Intervencions: (són opinions personals, en cap cas són representatives de l’assemblea ni aprovacions)

 1. Sobre el futur del moviment i les accions futures. Demana consciència que som un moviment de llarg recorregut. El 19 cal prendre’l com un nou començament per provocar canvis reals en la societat. Proposta concreta: Centrar-nos en el futur.
 2. L’assemblea de Badalona és de 500 persones i se li ha de donar suport. L’acampada ja ha aconseguit una cosa: Mobilitzar-nos en clau d’alternativa. Hem fet un pas, abans de l’acampada mai no ens hauríem imaginat el que ara ens estem plantejant. Hem de tenir clares les consignes clau pel dia 19: una vaga general, organitzada preguntant-ho als treballadors i treballadores. Proposa crear dues comissions noves que s’encarreguin d’aquestes dues estratègies: manifestació i vaga general.
 3. Hem de pensar en els nens i gent gran, vigilar amb els porros, tabac i alcohol per facilitar que se’ns uneixi més gent.
 4. No ens hem de tancar, hem de mirar de ser representatius. Volem una democràcia real, no podem atorgar ideologia a l’acampada.
 5. Hem de fer propostes concretes.
 6. És veritat que tenim uns principis bàsics que anem definint però hem de definir també com els volem aconseguir. Per no fer com els polítics. Hem de ser capaços de dir com ho farem.
 7. Aquest cap de setmana hauríem de sortir de la plaça per portar el moviment fora i tallar carreteres.

S’interromp el torn de paraules per connectar en directe amb l’acampada de Donostia. (hi ha una gran ovació) Aprofitem per recordar que qui tingui crítiques amb la dinamització vagi a la comissió que pertoca parlar-ho.

 1. El proper pas ha de ser descentralitzar cap a la perifèria i altres ciutats. La gent que ve de fora de Barcelona que es quedi al seu poble o ciutat i que ho mobilitzi allà. Fer venir a intel·lectuals per ajudar-nos en al reflexió. Qüestiona tantes manifestacions sectorials, millor fer-ne una tots junts.
 2. S’han de tractar moltes coses, no és procés fàcil i s’ha de fer des de l’interior i la unitat. No a l’individualisme. Tots junts ho podem tot.
 3. Som tots aquí pel mateix: indignació amb els polítics. L’objectiu d’aquest moviment són les eleccions del 2012 (generals) no som aquí per construir la societat de nou perquè és molt difícil, sinó per reformar la llei electoral per una democràcia real abans de les generals. Hem de canviar les coses pas a pas.
 4. Cal fer una acció concreta contra la banca, sobretot contra el senyor Botín. Demà es passa documental i després es decidirà si es fa una acció o plantada davant del Santander.
 5. Necessitem captar gent. Tres propostes. Primer, malgrat aconseguir objectius s’ha de mantenir l’acampada, que cada diumenge hi hagi acampades, àgores, als ajuntaments i places. S’ha de potenciar les mobilitzacions als pobles petits, sobretot els que encara no es mouen. I l’últim, hem de canviar la nostra forma de vida personal individualment.
 6. Aquest moviment ja no només és a Catalunya o l’Estat sinó a tot el món. Hem d’elaborar un nou model social que no estigui basat en l’economia. Proposa l’utilització de cooperatives i després construir un model social basat en la ciència, per una evolució millor.
 7. (enlloc de proposar res es posa a cantar, la gent el xiula i reclama una proposta concreta)

S’obriran cinc torns més de paraula. Es demana responsabilitat i que es demanin propostes concretes. Hi ha una allau de gent que vol parlar.

 1. Convoca el 27 a les 17H Plç Colón a la manifestació de sanitat.
 2. Cal triar dies per fer boicots concrets. Un dia sense comprar benzina, treure els diners dels bancs, etc.
 3. Cal prendre en serio l’estratègia. Com aconseguim el que volem. Durant les setmana hi ha mobilitzacions sectorials (sanitat i educació). Hem de vigilar dissabte amb la celebració del barça. El 15 de Juny Podríem acordonar el parlament. La plaça és un mitjà no un fi. Pensem en una vaga general per l’octubre, una vaga diferent, no només sindical.
 4. Vivim en una dictadura econòmica. Hem de ser conscients d’on posem els diners. Proposa treure els diners tots a la vegada dels bancs i caixes. A la vegada, cal se responsables d’allò que consumim.
 5. Tenim problemes de comunicació, comprensibles d’altra banda. Proposa la comunicació del cor, premsa rosa. També comissió pau, per trobar la nostra pau interior.
 6. S’han recollit firmes per Sandra Palos, hem d’aconseguir que el parlament ens doni el poder. Podem recollir firmes per exigir un referèndum per treure les pensions vitalícies dels polítics.
 7. Lluitem també contra els bancs, no només els polítics. Ens hem d’unir amb propostes concretes. Lluita contra els desnonaments i els paradisos fiscals. També, unim totes les places a nivell mundial contra els paradisos fiscals.

II COMISSIONS

Cada proposta que es sotmet a votació s’ha discutit i consensuat a la comissió i subcomissió pertinent. En cas que no s’aprovin, es baixen altre cop a l’assemblea de comissió i subcomissió per fer reformulades o eliminades.

S’informa que els mossos han preguntat a TV3 de si volen que es desallotgi la plaça per muntar la pantalla gegant aquí. Dimecres vindrà TV3 a preguntar a veure què volem fer es proposa que l’assemblea es pronunciï sobre el tema.

Nova comissió de cultura,darrera la cuina i nova de diversitat funcional, es reuneix al mig a les 19.30h

Comissió acció:

3 punts i dos informatius:

 • Demà dimarts 24 es demana gent a les 11.00h a la Plaça Catalunya a la comissió per anar a la fàbrica Älstrom per donar suport i repartir octaves entre els treballadors perquè s’hi estan produint acomiadaments. S’aprova per majoria.
 • Jornada contra la llei de civisme que prohibeix la musica i art als carrers. S’aprova per majoria.
 • Es necessiten propostes per fer acord entre Granada Valencia Madrid i BCN.

Es recullen propostes per alternatives al sistema capialista. Esta al costat de continguts

Comissió internacional:

Es proposa votació sobre acció legal a curt termini: El G8 es reuneix el 27 i de maig. No s’ha de permetre que continuïn els acords i ens unim amb altres moviments per convergir tots. L’assemblea aprova per majoria donar suport contra el G8, es reuneix la comissió dema dimarts a les 11.00h per preparar-ho.

Que el 27 sigui la propera convocatòria contra les retallades de sanitat i les demés.

Comissió audiovisuals:

Es muntarà cinefòrum i s’ha posat una capsa de propostes pel tema. Es convida a proposar idees creatives!

 Comissió extensió:

Demà a les 08’30 al rectorat UB hi ha una concentració contra les retallades a PAS i PDI. Es fa una crida a sumar-s’hi. Demà a les 18h hi ha una trobada d’educació primària, secundària, treballadors ajuntament Barcelona, de la diputació, de TMB i de sanitat per exposar-nos la seva situació i la seva lluita. Expansió també treballa per fer arribar l’acampada de Barcelona a d’altres acampades o mobilitzacions, qui tingui contactes que passi per la comissió.

 Comissió continguts:

Subcomissió d’organització i democràcia directa:

-La subcomissió es reuneix a les 18.00h darrera la cuina.

Es proposen dues idees fruit de debat dins la subcomissió:

La primera és: importància de l’assemblea com a punt de trobada i demostració de força i tenim en compte la resta de treballs i assemblees de barris. S’entén doncs que: els grups petits treballen millor i s’arriba millor a consens, proposem que l’assemblea tingui només vinculació en casos molt sensibles, de gran envergadura i no punts molt concrets. Les comissions han de tenir autonomia per funcionar! S’ha d’ensenyar organització horitzontal. No s’aprova i es torna a la subcomissió per re-redactar.

La segona proposta és: introduir noves formes de funcionament com dividir l’assemblea en petits grups o deixar pensar abans de votar. No s’aprova, es torna a la subcomissió per re-redactar.

-Subcomissió de mínims: a les 18.00h al costat del ”Hàbitat”. Els de comunicació vindran per treballar els següents punts:

Manifest de mínims i declaració de principis; i es demana que assisteixi la majoria de gent que a això li interessi. Comunicació ho necessita per penjar a la web ja, per això es demana col·laboració per tenir totes les opinions de tothom.

-Subcomissió de facilitació: s’ha creat per dues raons: perquè les subcomissions rebin correctament les propostes concretes depenent de què tractin ja que la comissió de continguts és tant gran que necessita un òrgan intern vehiculador; i que fa d’enllaç entre la comissió de continguts i la resta de les comissions de l’acampada. Es crida a que cada persona redacti el seu manifest i que es porti a facilitació que s’ordenarà i s’entregarà a les subcomissions segons de què es tracti.

 Comissió comunicació:

Tema important a tractar és la sensació del fet de que està faltant alguna cosa a nivell comú, es fa doncs la proposta de que tot el que es debat en totes les places del país, (que segur que hi ha molts punts en comú), es portarà a la resta d’acampades per fer un text de consens entre totes.

Comissió economia:

La persona que porta la comissió no es troba aquí perquè fa molts dies que treballa, es demana una ovació pel seu esforç. A les 19.00h demà dimarts a davant de la caseta d’economia (sortida Corte Inglés) per sol·lucionar el tema de què fer amb els diners i com dur-los a la banca ètica. Es discutirà també el pressupost diari i en què es gasten els diners de què disposem. Sobretot transparència! Qualsevol comissió pot fer ús dels diners que es van recaptant durant l’acampada.

Comissió educació:

Reestructuració de les subcomissions per ser més eficaços, en base a experiències personals i el que hem après a l’acampada. La primera subcomissió es centra en què i com tenim ara el sistema educatiu. La segona és el que volem com a model educatiu de futur. La tercera és com arribem a aquest model. La quarta és realitzar activitats a dins i fora la plaça i la cinquena i última és coordinació interna.

 Comissió informació:

Es recullen firmes de suport, 70.000 fins al moment, es comenta que anem a fora de la plaça per recollir signatures on sigui (rambles, la Boqueria, etc), es demanen voluntaris. Demà dimarts als estants d’informació qui vulgui fer-ho es donarà una carpeta amb bolígraf per sortir al carrer!

Comissió sanitat:

A partir d’ara ja no es dirà sanitat sinó Salut. Desglossament de la comissió en 3 subcomissions: Primers auxilis, Psicòlegs i Teràpies Naturals (musicologia, reiki, etc). Dimecres a les 18.00h hi ha grup de debat sobre salut. Es recomana descansar! Es recomana fer torns a les comissions per poder descansar Ens hem de cuidar per treballar al màxim!!!

Es recorda el 27/05 tots a COLÓN!

Comissió activitats:

Dos editorials (Icària i Àngle Editorial) han donat llibres per crear una biblioteca i s’han creat bases de dades sobre la biblioteca. Es volen llibres i pel·lícules per fer una base de dades encara més gran. Ens han proposat entrar a la Xarxa de Biblioteques Socials de Barcelona. Volem bibliotecaris i estants perquè estigui tot ordenat i arxivat i preparar l’espai físic. Tothom pot ajudar per aportar llibres. Hi ha una sala de lectura per tothom!

III TORN LLIURE DE PARAULA

 FI DE L’ASSEMBLEA


ACTA PLAÇA CATALUNYA – CASTELLANO

Un hijo de Bob Marley dedica unas canciones a la asamblea.

INTRODUCCIÓN

 1. Hay pasillos donde nadie debe sentarse, deben respetarse para garantizar que todos puedan hablar y por seguridad.
 2. Hay personas repartidas entre la gente que se encuentra lejos del escenario que iran tomando turnos de palabra para que se puedan acercar.
 3. Hacemos un repaso del lenguaje de símbolos usados por la asamblea: de acuerdo, no de acuerdo, no se entiende, te estás enrollando. No debemos abusar de ellos.

ORDEN DEL DÍA:

I Turno abierto de palabras para hacer propuestas concretas ¿Cómo materializamos las que han salido estos días? (2 minuts per persona, 40 minuts en total)

II Comisiones. No hablan todas hoy, tan sólo se comentarán decisiones de línias generales, las decisiones técnicas se toman en las asambleas de comisión.

III Turno abierto de palabras libre (30`)

I TURNO ABIERTO DE PALABRA – PROPUESTAS CONCRETAS:

Intervenciones: (son opiniones personales, en ningún caso son representativas de la asamblea ni aprobaciones)

 1. Importancia de mantener la lucha a pesar de una posible larga duración. Lo importante es provocar transformaciones reales. Hay que encontrar un punto en común para llegar a un cambio real que transforme esta sociedad. Lo más importante es el futuro del movimiento. Debemos conectar, pero amplificando el movimiento.
 2. Las movilizaciones se extienden por toda la ciudad y fuera . A pesar de la mentira de todos lo políticos, debemos tener en cuenta que la movilización cuenta con todos. Debemos dar pasos concretos. Ahora es posible lo que antes nunca había sido posible. Se ha creado una huelga general desde abajo. Esto se construye desde abajo en cada puesto de trabajo. Debemos encontrar crear una comisión para provocar una huelga general.
 3. Cambiar el mundo es importante. Se critica el tema de fumar y beber en la acampada. Acampada como entorno de trabajo, no de fiesta. Mundo como organismo vivo y hay que considerar su salud.
 4. Plantea solidaridad entre personas. Revolución ciudadana de ideologíaa diversa representativa. Llegaremos más lejos sin una ideología concreta.
 5. Debemos definir cómo se deben hacer las cosas
 6. Es verdad que tenemos unos principios básicos que vamos definiendo pero debemos definir también cómo los queremos conseguir. Para no hacer como los políticos. Debemos ser capaces de decir cómo lo haremos
 7. Fin de semana llegar y bloquear los accesos. Plaza como zona de debate, sólo. La acción debe estar fuera de la plaza en las carreteras.

CONEXIÓN CON DONOSTIA

– Esto es un cambio imparable

– ¡Saludos y a resistir!

– ¡Aguantad todos juntos!

– ¡El pueblo unido jamás será vencido!

– Arriba los corazones

FIN DE CONEXIÓN


 1. Siguiente paso, descentralizar a la periferia y otras ciudades. Reunirnos una vez por semana con gente de otras ciudades. Convocar a intelectuales par ayudar a sacar conclusiones coherentes. Manifestación del 19 y manifestación del 17 como una maniestación de todos. Día 26 y 27 manifestaciones de sanidad y educación a las que sumarnos.
 2. Habla en castellano para que le entiendad todos. Todos queremos una sociedad más justa. No precipitarse sobre los temas. Interiorizarlo porque todos somos un pueblo. Si luchamos con las mismas metas llegaremos a donde queramos. Centrarnos en los puntos comunes, sin división en los pueblos. Abordar los puntos básicos comunes como cimientos de una nueva sociedad.
 3. Estamos indignados con los políticos que hacen su vida sin contar con nosotros. Próximo punto fuerte elecciones general. No estamos aquí para inventar una sociedad nueva. Unir fuerzas para cambiar la ley electoral y tener una democracia participativa de cara a las elecciones 2012.
 4. Un acción concreta y potente contra la banca y contra Botín. Ir el miércoles a las 19 para ver trailer del documental y asistir a charla con J.Luís Burgos sobre las víctimas de los bancos. Posible manifestación ante Banco Santander. Aquí estamos el pueblo sin partidos. Haremos lo que nosotros queramos
 5. Necesitamos captar más gente y quedarnos aquí para no perder fuerza. Lo que debemos hacer, una vez conseguidos los objetivos, es mantener la pluralidad en la expresión de todos. Propone a tema de debate. Menciona acciones en Balaguer y otros pueblos de comarca como Vic y Figueres. Que se apunten otros pueblos, como Tárrega. Propone no desanimarse a pesar del estilo de vida consumista predominante
 6. Habla de que el movimiento se extiende hasta Méjico. Elaborar un nuevo modelo social, porque éste está basado en la economía. Propone una mayor uso de cooperativas. Modelo basado en ingenieros y tecnología que nos permita avanzar.
 7. Sin propuesta, sólo canta.

Se decide abrir cinco turnos de palabra más en busca de propuestas. Los que se apunten a partir de este momento, quedarán para el turno abierto final. A partir de ahora todos los turnos serán para propuestas concretas.

 1. Movimeinto día 15 de junio a las 17h en paseo colón
 2. Propone boicotear los servicios para llamar la atención de los políticos, como sacar el dinero del banco.
 3. Tomar más en serio la estrategia: cómo seguimos adelante. Habla de otros movimientos durante la semana. Menciona cómo evitar el desalojo el día del partido del barça, sábado. El 15 y el 19. El quince se propone acordonar el parlamento. El 15 mani gigante. Esto no va a ser para siempre, hay que tenerlo en cuenta. Pensemo huelga para octubre: imaginativa y teniendo en cuenta nuevas tecnologías.
 4. La crisis es la epidermis del problema. Vivimos una dictadura económica. Pide que vayamos todos a la huelga y empecemos a ser responsables de lo que consumimos.
 5. Propuesta de las asociaciones de Paz: detectan sistemas de comunicación heredados del sistemas. Proponen la comisión del corazón para compartir sus conexiones y estrategias nuevas. Si no nosotros no encontramos la paz, no podemos
 6. Firmas para Sandra Palos. Denuncia la falta de atención a su reclamación y firmas. Pide que con un millón de firmas se pueda convocar un referendum.
 7. Propone unir a todas las plazas de Cataluña y España para luchar contra una cosa concreta e intentar ganarla. Propone luchar contra las injusticias hipotecarias. Luchar contra los paraísos fiscales, este tiene que ser el objetivo.

II COMISONES

Cada propuesta que se somete a votación se ha discutido y consensuado en la comisión y subcomisión pertinente. En caso que no se apruebe, se bajand e nuevo a la asamblea de comisión y subcomisión para ser reformuladas o eliminadas.

Se informa que los mossos han preguntado a TV3 si quieren que se desaloje la plaza para montar una pantalla gigante aquí. El miércoles vendrá TV3 a preguntar a ver qué queremos hacer. Se propone que la asamblea se pronuncie sobre el tema.

Nueva Comisión de Cultura, tras la cocina y nueva diversidad funcional. Se reune en el centro a las 19.30h.

La Comisión de Convivencia se reune a las 13.30 al lado de la Comisión Jurídica.

Comisión Acción

 • Propone votación para ir mañana a las 11.00h a la fábrica ASTON para apoyar a los trabajadores. Necesitan furgonetas y coches para traslado de gente.
 • Reivindican revocar la ley de actuación en la calle. Se vota y se aprueba.
 • Proponen actuaciones y perfomances en Banco de España.
 • Hay un hoja en la comisión de dejar ideas.
 • Hoja en la carpa junto a la comisión de contenidos para alternativas al capitalismo.

Comisión Internacional

 • Proponen unirnos a la acción global en contra del G8, 27-28 de mayo.
 • 27 apoyo a la mani de sanidad.
 • Se vota: aprobado.

Comisión Audiovisuales

 • Van a montar cinefórum. Tienen hoja para recibir propuestas

Comisión Extensión

 • 8.30 concentración en las puertas del rectorado de la UB para apoyar su lucha junto a los trabajadores de Educación, primaria secundaria, TMB, sanidad.
 • Para los de fuera de BCN, desde la comisión les pondrán en contacto con el movimiento en cada población. Se reúnen a las 19h.

(Se detiene la asamblea por una persona que está creando conflicto)

Comisión Contenidos

Subcomisión Autoorganización y Democracia Directa:

 • Asamblea como espacio de encuentro para mostrar la fuerza e indignación. Importancia de la autonomía de todas las asambleas. Eficacia de los grupos pequeños, más cercano, más participativos.
 • Proponen: Asamblea Gral. sólo decidirá sobre aspectos generales, no los propios de las comisiones. Se apela a la confianza y a su autonomía a para funcionar. Proponen asamblea general más estratégica y pedagógica para aprender formas de organización y participación horizontal. Decisiones más técnicas y operativas serán internas de cada comisión. Se vota: Aprobado.
 • Proponen: que la asamblea general se reúna en pequeños grupos para decidir. Se vota: No aprobado.
 • Se informa que la subcomisión se reúne cada tarde as las 7 de la tarde.

Subcomisión Mínimos:

 • Se informa de un cambio de horario en la reunión de la subcomisión.
 • Proponen: Manifiesto de mínimos de la opinión general de la asamblea para su difusión por parte de la comisión de comunicación.
Subcomisión Facilitación:
Se ha creado por dos razones:
 • para que las comisiones reciban correctamenet las propuestas concretas dependiendo de qué traten ya que la comisión de contenidos es tan grande que se necesita un órgano interno vehiculador.
 • para que haga de enlace entre la comisión de contenidos y el resto de comisiones de la acampada. Se llama a que cada persona redacte su manifiesto y que se lleve a Facilitación, donde se ordenará y se entregará a las subcomisiones segun se trate.

Manda petición a todos los participantes de las subcomisiones para concretar horarios para la correcta organización

Comisión comunicación

Informa de su función a los asistentes y de la necesidad de establecer un Manifiesto de mínimos que sirva como propuesta de unión de la manifestación en Plaza Cataluña con las otras ciudades, sin importar si hay una masa o sólo 100 participantes, donde se está repitiendo el movimiento. Para crear una unión entre ellas.

 • Se creará una subcomisión sólo para trabajar en su redacción.

Comisión Economía

Informa de la existencia de las subcomisiones de economía en los que se trata temas importantes y se pide la participación para tocar y debatir temas que por su naturaleza son difíciles y complejos.

Se propone ayuda para la autogestión de las comisiones. Además, se pide que se establezca un presupuesto diario y estructura de gastos para ofrecer una información transparente para demostrar que todos los gastos son útiles.

Comisión Educación

Informa de la creación de una asamblea de educación que se divide en subcomisiones para un mejor funcionamiento. Las subcomisiones serán:

 • ¿qué ocurre? (los recortes)
 • ¿cómo queremos que sea? (objetivos en educación)
 • ¿cómo conseguirlo?(actividades educativas en la plaza)
 • coordinación interna

Comisión Información

 • Se pide voluntarios para recoger firmas en facultades cercanas. Firmas de apoyo a la acampada.

Comisión Sanidad

 • Propuesta: Ahora es de salut y se divide en:
  • Primeros auxilios
  • Terapias naturales
  • Psicologia

Se vota: Aprobado

 • Se recuerda que las personas de las comisiones deben descansar. Es importante tener personas descansadas con la cabeza fría. Las terapias son sobretodo para las personas de las comisiones.

Comisión Actividades

 • Informa que editoriales y personas han ofrecido libros para la creación de una bliblioteca (libros, recursos audiovisuales) y han ofrecido la posibilidad de que la biblioteca entre en la red de bibliotecas sociales.
 • Piden voluntarios de carpenteria y se recuerda que cualquier persona puede ofrecer sus libros y recursos bibliograficos.
 • Debate el viernes a las 19.ooh y se recomienda el descanso
 • Se informa que mañana a la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA y UNIVERSIDAD DE BARCELOINA habrá una asamblea para hablar y reflexionar.

III TURNO ABIERTO DE PALABRA

 1. Nuestro movimiento no necesita programas, somos como el sotware libre. Necesitamos calma para que se extienda. Porque no trabajamos para nada. Trabajamos con una visión a medio término. Porque vamos lejos. Por eso, es importante establecer las movilizaciones. No hay prisa para inventar cossa nuevas. Lo que tenemos por hacer son muchas cosas.- Juntos lo podemos hacer.
 2. Propone que, vista la experiencia del huerto, un grupo de personas tiene experiencia en acampadas ecologistas como acampar en árboles. Sin perjudicar los arboles. Tiene como gran ventaja que ganamos tiempo en caso de desalojo y usar el entorno. Mañana ya se podría empezar a crear el campamiento. Se vota: Aprobado.
 3. Esta tarde hemos conocido la presencia de periodistas cientificos que nos ha contado entre lágrimas la revolución en Egipto. Nos ha dicho que tenemos que usar las redes sociales para hacer el movimiento más grande. Se emocionó ante la pancarta que recuerda la plaza de El Cairo donde se fraugó la reciente revolución política y social en Egipto.
 4. Proponer que sigamos siendo sinceros, coherentres y valientes. Por eso, tenemos que seguir con esta trriologia. Necesitamos ser sinceros, coherentes y valientes con los bancos. Tenemos que hablar directamente con los bancos. Ser sinceros. Coherenmtes porque necesitamos hacerlo si lo pensemos. Y ser valientes para parart los bancos. Propone un DÍA DE SINCERIDAD, COHERENCIA Y VALENTÍA con los BANCOS. Se propone el dia 17. El tema se hablará y se propondrá a nivel general.
 5. ¡Estoy my orgullosa de estar en esta plaza! Quiero hablar de los esclavos del siglo XXI. Estafados por las hipotecas. Sufrimos la xenofobia, encerrados en centro de detención parea inmigrantes, los muertos de los inmigrantes en erl estrecho, Los inmigrantes somos los más afectados por las crisi. Porqaue somos mercaderias. FUERA LA LEY DE EXTRANJERÍA. VIVA NUESTRA REVOLUCIÓN.
 6. Soy rumano y mañana viajaré a Rumanía para llevar esta revolución a mi país. Lo que hacéis es postmodernidad y si no lo llevamos a toda Europa perderemos. Antes he participado con la revolución en Moldavia. El primer día fue igual que aquí- El segundo estábamos en la cárcel o en las fronteras. Nuestros compañeros estaban desaparecidos. Por eso, es importante que organizemos para que mñana plantemos cara cuando mañana venga la policía. Eso es la postmodernidad para una Europa unida.
 7. Quiero apalelar a nuestra consciencia critica porque estamos aprendiendo. Estoy empezando a trabajar con abejas. Cuando empiezas a trabajar, las asustas para que huyan con sus abejas. Por eso, son más sensibles a especuladores. Con esto, quiero decir que intentamos no “emborracharnos” con esto y seguir con esto en asambleas pequeñas de barrio.
 8. Esto es fiero, nuevo, cuesta entender lo que está pasando. He visto que hay 2 posiciones: el primero, pensar que esto que está fuera es el futuro; el segundo, que esto ya es el futuro. Propone declarar que todos los recursos del planeta son un bien común de la humanidad. Este mensaje tiene que circular entre asambleas. ¿Estamos de acuerdo? Si se deciera hacer esto, deberiamos enciontrar la formula mas facil para hacerlo. Pero si nos batimos en conflicto, yo lo que propongo es una transición: que las empresas acaben de nuestra parte. ¿Cómo? Triangulando con un sistema virtual optimizada para el desarrolle este proceso asambleario para que sea mucho más facial. Por eso, propongo la creación de una comisión que desdarrolle este sistema informatico para agilizar la reflexión entre todos.

Conexión en directo con la Acampada en el Barrio de Sants. Nos han comunicado vía telefónica que hay que valorar según lo que la policía ha dicho a TV3. Que están pensando en desalojar la acampada este sábado, qué riesgos se puede asumir. Se propone empezar a debatir el tema para decidir qué hacemos.

 1. Propuestas urgentes. Tenemos que tener calma porque va para largo. El tema urgente es el alcohol y las drogas enegerenal. Propongamos a los lateros vendan bebidas artesanas y bebidas de marcas no multinacionales. Tenemos que hacer que todos estemos lo más despiertos posibles.
 2. Llevamos tanto tiempo trabajando, que es normal que estemos cansados. Estamos sin dormir, etc. Quería compartir estas ideas: grabar sonido en cada una de las comisiones bajo permiso para crear un archivo sonoro. Así es una forma de legitimar las comisiones; crear una propuesta de medidas cerradas antes de las elecciones generales; crear una comisión que invite a intelectuales para hacer propuestas y que pueda rebatir propuestas o informaciones falsas; crear un anteproyecto de máximos; crear una comisión de seguridad para invitar a los participantes excesivamente bebidos a irse de la acampada; ocupar edificios públicos.
 3. Se informa que la anterior llamada de los acmpados en Sants no ha sido consesuada por los particiopantes en Sants.
 4. Hoy he llegado de París para acompañar el movimiento. Primero fue Grecia. Después, Francia, las revueltas del pueblo árabe y ahora, la revolución española. Y todo porque la burguesía no nos deja en paz. Si querenmos tener influencia política no nos podemos quedar en plaza Cataluña. Tenemos que ampliar el movimiento a otros lugares. Hemos cambiado la cara a plaza Cataluña, pero podemos cambiar la cara a toda Cataluña y toda España.
 5. La celebración de la champions del sábado no puede parar este movimiento. Unos futbolistas no pueden parar este momento. El fútbol no nos parará. Estaremos el sábado y los días que sean necesarios
 6. No podemos por ahora dejar la plaza Cataluña porque es un símbolo. Pero propongo que un grupo saliera de la plaza para ir a la plaza sant Jaume, delante de la Generalitat y el Ayuntamiento.
 7. En las plaza catalunya tenemos que hacer las cosas con el corazón y la cabeza. Tenemos que trabajar los valores, ayudarnos entre nosotros, tenemos que conseguir que todos se sientan importantes.
 8. Propone que las personas que tomen la palabra piensen si su mensaje se merece la atención de toda la samblea.
 9. Informa cómo hacer activismo contra los que tienen el poder. Se informa de la existencia de una asociación de defensa de clientes de productos financieros.
 10. Llevamos muchos días. Por eso, da las gracias a los técnicos de sonido para llevar su voz a toda la asamblea. Viene de Euskadi. Un lugar que necesita que reciba el mensaje de que este movimiento esmundial y no local. Se presenta como representante de las Comison de música e informa que hacen actividades en los que se establece un diálogo musical. Quería decir que hay un peligro: caer en la burocratización de este movimiento. Tenemos que ser personas autónomas. Por eso, pide a la asamblea que tengamos un pensamiento autónomo.
 11. Hay algo muy interesante: los Mossos han llamado a TV3 para decir si desalojan o no. Esto significa que realmente lo importante es lo que la asamblea decida sobre este tema. Por eso, propone que que se organice una rueda de prensa en la que participe un político.
 12. Quiere hablar sobre el tono de mitin. Tenemos que proponer ideas realistas. Si no hablamos de cosas reales y realistas, el movimiento fracasará.
 13. Se informa que mañana es el día de la Mujer contra la guerra. La reunión será en el edificio de la Bolsa de Barcelona.

Se informa de que ya está disponible los vídeos oficiales de la acampada en Youtube y que la información del desalojo en Granada es falsa.

54 responses to “Acta 23 de Maig

 1. bon treball! felicitats a tots, cada cop som mes i mes organitzats. aixo no s’hatura.

  • respecte educació, m’agradaria saber si la proposta de la concentració de demà dia 25 a les 18 h de la tarda es farà a plaça catalunya?
   si la concentració de les 8: 30 creieu convenient que també si uneixin instituts i col·legis ?
   A més a més la falta d’informació no ha permès que demanin una autorització dels pars, però si que es podrien concentrar en les plaçes més proximes dels seus respectius coles i instis.
   sinó convocar-los a tots enviant un e-mail arreu de totes les institucions educatives per què demà a les sis es concentrrin a les plaçes proximes i les dels seus pobles.
   Necessito una resposta, primària i secundària no estan ben informats del que està passant! estan a favor la major part, però quasi tota la informació es transmet de boca en boca.
   Els centres que tinc a l’abast intento informa i que es movilitzi
   endavant, que tots junts ho aconseguir´-em ! A conscienciar que encara ni han molts que estan mig adormits, sense saber on col·locar-se .

 2. <>

  Mare meva… que ho montin en un altre lloc! aquests dies la plaça és nostra! Els mossos sempre treballant pels grans! mitjans de comunicació, politics i banquers!!! NO SOU BENVINGUTS!!!

 3. La meva felicitació per aquesta acta GENIAL! Aquest es el camí! M’identifico plenament!

 4. He flipado con lo de la biblioteca.

  Hay muchas cosas que de momento se mantienen bien en Plaza Catalunya, pero aunque en Barcelona es poco frecuente… qué pasa si viene la lluvia?
  Esperemos que se ausente por bastante tiempo, pero habrá que estar preparados para todo.

 5. Jo proposo que us negueu a que es possi a la plaça catalunya, que la passin a on van fer la de la final del mundial, hi cap més gent inclús, i que el dissabte, apart de tenir compte, molt de compte, s’ha de fer d’alguna manera, el evitar que els alborotadors de sempre, (mossos infiltrats, “profesionals” d’aquests actes i estúpids que sempre els segueixen) puguin entrar a la plaça com a excusa per fer efectiu un desallotjament, jo crec que es un terme molt important ja que estic de ben segur que ho faràn, sobre tot… molta gent marxarà a veure-ho, per lo tant la plaça serà gaire bé buida i els mossos no trigaràn gaire a pujar Rambles cap a munt, intenteu posar el partit, retransmetre-ho per la megafonia o alguna cosa per tal de que marxi la menor gent possible, o alguna alternativa… si no, el desallotjament serà efectiu, us ho puc ben asegurar.

 6. A la gente de comunicación, quisiera pasarles una observación desde mi humilde punto de vista.

  Creo que estais dando una imagen distorsionada de la acampada con las fotos. Seguro que es de buena fe y lo que pretendeis es tener contentos a todo el mundo, pero…

  la acampada no solo es bailes y clases de ioga, para eso no se necesita una revolución, se puede ir al parque de la ciudadela.

  Creo, que aun con riesgo de recivir críticas, tendríais que poner además fotos de los multiples debates y charlas que se llevan a cabo en plaza cataluña (no solo de la asamblea general) , así como las pancartas que cubren la plaza. ESte es el tema más delicado, pero sacar notas desenfocadas o solo las que hacen alguna broma tipo “yes we camp” es profundamente desmotivador y da la sensación qeu la gente solo va allí a jugar a ser el alternativo sin nada en la cabeza. Algunas concernientes a la democracia representativa y a los políticos y otras concernientes al sistema económico y a los bancos, creo que serían más que correctas.

  Si os fijais, actualmente estais haciendo el mismo papel que los mass media, destruyendo el mensaje y razón de ser de la protesta.

  muchos ánimos,

 7. No entiendo porque la acampada se tiene que marchar porque 11 millonarios (que por cierto pagan menos impuestos de lo que deberian pagar) con la camiseta de la multinacional Nike y de una fundación de un país dictatorial , ganen un partido de futbol o lo pierdan ¿es acaso alternativo de la sociedad que se pretende montar?.¿los futboleros tienen más derechos que el resto?

  En nuestro pais hay futbol cada dos días, y no sé si es casualidad, pero ha habido movimiento cuando la liga de futbol estaba ya decidida (supongo que es casualidad, pero puede ser una medida de hasta qué punto estamos aborregados por el tema).

  La gente de Telefonica cada miercoles protestabamos en plaza Catalunya contra los 6.000 despidos y no recuerdo que nadie dijera que la acampada nos molestaba. Es más, nos integramos en ella (hay un tendall). Pues los futboleros que hagan lo mismo.

  Que celebren lo que les de la gana, pero compartiendo el espacio. Hagamos una gestion NO EXCLUYENTE de los espacios y demostremos que se puede hacer.

 8. Les assamblees van millorant. Es comença a veure un futur i això em fa sentir orgullosa.

  Fa uns dies em vaig desencantar perque semblava que perdia el nord però l’hem retrobat i prenent com a exemple Madrid arribarem lluny.

  Una abraçada.

 9. El cansament col·lectiu comença a notar-se. Cada vegada hi ha menys gent a les assemblees i això és visible per a qualsevol que hi assisteixi. Això és normal, portem molts dies treballant i la constància no es fàcil de mantenir. Això no vol dir que el moviment estigui decaient, ni molt menys. Simplement vol dir que cal buscar noves vies que facilitin la participació d’aquesta gent que està amb nosaltres en aquesta lluita, però que de mica en mica va deixant de venir a la Plaça.

  Com algú comentava ahir, ja s’estan convocant manifestacions i protestes relacionades amb diferents demandes concretes. També s’estan creant les assemblees de barris i les assemblees a molts pobles i ciutats mitjanes. Deslocalitzar la protesta és una gran idea. I trobar-nos només un dia a la setmana per posar en comú les propostes de totes aquestes petites assemblees, també. Cal convertir totes les places centrals de pobles i ciutats en espais de diàleg on regularment la gent es trobi per aportar idees noves.

  Però com algú altre també recordava ahir, la Plaça és el mitja i no pas l’objectiu. I si cada dia hi ha menys assistència a les assemblees vol dir que aquest mitjà està començant a desconnectar-se del mateix moviment. Deixar d’acampar a la Plaça no vol dir rendir-se!! Vol dir prendre una decisió valenta per evolucionar cap a noves formes de protesta més efectives i pensades per perdurar en el temps. És evident que l’acampada no pot ser permanent. A més, no podem deixar que sembli que la gent s’està desconnectant del moviment, perquè no és així!

  • Això és cert. La lluita no es contra la possible celebració del Barça. La lluita es amb nosaltres mateixos. Com fer que aquest moviment segueixi viu, més enllà de Plaça Catalunya. Si cada vegada hi ha menys gent, cal buscar noves formules que tornin a engrescar la cosa. No som pocs. El que passa es que hi ha gent que ja no està aquí!

 10. La plataforma ATTAC (Asociación por una Tasa sobre las Transacciones especulativas financieras y para la Ayuda de los ciudadanos), hace mucho tiempo que está luchando por un sistema de redistribución de rentas equitativo, eliminación de paraísos fiscales, renta básica de ciudadanía, Tasa Tobin, etc etc.
  Sugiero que la comisión se ponga en contacto con dicha organización para centrar objetivos y estrategias a seguir, pues tienen a muchos intelectuales como Arcadi Oliveres para ello.
  Un abrazo muy fuerte a todos/as y mucho ánimo, felicidades y gracias por todo.

  • Ayer, alguien apuntaba también en esa dirección. Hay gente y organizaciones que llevan mucho tiempo metidos en eso. Escuchar a esos colectivos y aprender también de ellos no es mala idea. Seguramente ahora somos mas. Se han abierto muchas consciencias. Y esto es solo el principio de un gran proceso que debe seguir creciendo. Si no es en la plaza cada día, que sea una vez por semana. Pero esos foros col·lectivos deben seguir siendo la voz de este gran momento de cambio.

  • Me parece una gran opción (quizás la mejor), ¿por qué no aprovechar plataformas, intelectuales y expertos que llevan muchos años trabajando estos temas? Tendríamos que tener en cuenta la experiencia y el conocimiento de quienes llevan tiempo estudiando cómo cambiar el sistema, puede ser nuestra mejor base. Y a partir de ahí, continuemos con nuestras comisiones y asambleas, por supuesto!
   Muchos ánimos a todos, no hay que preocuparse; hay que ocuparse!

  • estic d’acord en aprofitar el coneixement generat des de col.lectius o persones que porten temps treballant-hi. em sembla que algunes d’aquestes persones ja estan a la plaça, a les que trobem a faltar se les pot convidar a venir o també podem llegir-les (moltes han escrit articles, llibres, etc.), i en cas que sigui impossible, anar-los a preguntar. però precisament la força del que està passant és que les decisions s’estan prenent al carrer, i des del punt de trobada dels diferents punts de vista i diferents graus d’expertesa; i estem aprenent de continguts, però també de metodologia: a escoltar, a parlar, a compartir, a consensuar i això es fa a les comissions i les assemblees… els i les expertes també poden aprendre de tot això.

  • Crec que és interessant rebre diferents propostes i plantejaments, ara bé, que una organització concreta o determinats “intel·lectuals” s’encarreguin de centrar objectius i dictar les estratègies és un fet que contradiu l’esperit d’aquest moviment. Aquí les decisions mirem de prendre-les entre totes.

  • ¿Porque no acabais con los intelectuales y pensais un poco por vosotr@s mism@s? Siempre igual… razonad por vosotr@s mism@s y razonar y no os dejeis llevar por una vanguardia, una idea que surja… ir más allá… ¿Porqué no acabamos con la banca?

   • El sistema ha dejado de ser fluido y empieza a no funcionar.
    El dinero es la sangre del sistema, el problema es el colesterol y los vampiros.
    Dejar que los vampiros se coman unos a otros y el colesterol se reduzca por inanición.
    Simplemente hay que reducir el CONSUMISMO todo lo posible, y observar como despierta la inquietud, el mono de los vampiros.
    Mientras haya una massa todavia con trabajo y miedo a perderlo no va a cambiar nada. Si nos sentimos obligados a consumir para sostener esta precariedad laboral no habrá cambios saludables, la cosa empezará a apestar e ir a peor.
    El miedo es enemigo de cada cual.
    Tenemos que ayudar-nos entre nosotros, e inventar nuevos paradigmas de sociedad, refrescar los valores verdaderos.
    Paso a paso,
    ánimos a todo el mundo!

 11. La proposta de treure els diners dels bancs, tot i que seria molt bonic, és un suicidi. Ens tenen tan agafats que és completament impossible; si tots anéssim a treure els diners de cop, ells tancarien les caixes i no ens donarien ni 1 sol euro, perquè aquests diners que hi tenim ingressats no existeixen materialment. Dispararíem el preu del diner d’un dia per l’altra perquè ningú en tindria i aconseguiríem enfonsar el país de cop (molt més del que està). O ningú recorda Argentina fa uns anys?

  • I no s’en ha sortit Argentina?
   No cal preocupar-se, que tothom els trelles seria molt utopic…
   Peró almenys, els que estem aqui presents amb el moviment si!!
   Jo fa temps que tinc els diners a una banca etica i a part d’estar molt content per el que aixo representa, funciona de maravella!!
   Salut i anims a tothom!!!
   No s’ha de devallir!!!

  • Quizas sea muy drastico lo de sacar todo el dinero, pero lo que sí voy a hacer, es sacar el dinero que necesito para pasar el mes, es poco pero lo suficiente como para que no puedan sacarle ningun rendimiento.
   El banco me cobra cada mes 1,5 euros de mantenimiento, es poco pero multiplicado por todos sus clientes en un monton de euros al mes. Es decir que además de dejarles mi dinero para sus inversiones en bolsa etc. a cambio de casi nada, encima me estan cobrando. Y ojo con quedarse uno en numeros rojos, pues es cuando se puede ver su verdadera naturaleza, el auténtico espíritu LA USURA, LA CODICIA, EL BENEFICIO DE UNOS POCOS A COSTA DE TODOS.

 12. Felicitaciones por el gran trabajo que estais realizando!! Ayer no pude asistir a la samblea pero la vi online. HAY QUE SEGUIR LUCHANDO CONTRA ESTE SISTEMA CORRUPTO Y PUTREFACTO!!!

 13. Recomiendo el video en youtube:
  Enseñanzas de la Luz -(Manifestación Madrid 15 de Mayo 2011) -La ciudad paralela).
  Da en el clavo donde está el problema del ser humano.
  Un abrazo a todos/as.

 14. Merci família pels que no vam poder baixar ahir! Felicitats comunicació pel curro!

 15. No crec qe talla les carreteras sigui una bona idea.lo unic qe se aconsegueix es emprenya a la gent i dona motius per qe actui la policia.he viscut unes cuantes vages de transport, i el talla carreteras els a servit als diaris per desinformar i posarnos a la gent en contra nostra.
  El millor seria una vaga general indefinida.

  • Sempre amb la por del que diràn… Això s’ha d’acabar… si diuen que som violents… que vingui la gent hi ho comprobi… tallar el carrer és una protesta! Tothom aplaudeix la revolta egipcia, el maig del 68 i en aquestes revoltes, van tallar carrers, possar cotxes volcats, contenidors, pedres…. no entenc com ara ja nosaltres mateixes condemnem talls de carretera, i tot tipus de protesta que fa anys era normal… mare de deu! cap a on anem?

  • Vaga general indefinida! si! quan es concretin unes demandes és la millor forma per aconseguir-les.
   Però hi ha moltes formes de presió que funcionarien, l’únic impediment és posar-nos d’acord i actuar tots alhora, amb coratge. Encara hi ha un gruix molt gran de gent que que no té pebrots de fer res o està adormida.
   Fa anys s’havia d’anar a la mili, i la majoria de sagals no en tenien cap ganes, i si el dia de “incorporacion a files” tots s’haguéssin quedat a casa, la mili s’hauria acabat molt abans, però no hi havia manera d’actuar a la una. Només actuaven alguns objectors i insubmisos, com que eren pocs el sistema els reprimia.
   Ara també podriem actuar contra el sistema: per exemple no posar gasolina en una setmana, no carregar el mòvil en molts dies, no pagar el rebut de la llum durant un temps, no consumir certa injusticia, vaga general indefinida…
   Si no som una mica radicals seguiran abusant.
   S’ha d’emprenyar al sistema que ens ofega i despertar la gent adormida!!!
   Hem de ser molts i actuar tots a la una en moments claus.

 16. Buenas!
  Crec que hi ha un error en l’acta. On diu musicologia (punt II – Sanitat) hi hauria de dir MUSICOTERÀPIA. La musicologia és la ciència que estudia els fenòmens relacionats amb la música i la seva evolució, la relació amb la societat, etc. En aquest apartat estic segur que s’han referit a la musicoteràpia com a l’us de la música per prevenir o ajudar a millorar la salut.
  Gràcies i ànims!!
  Dani

 17. Bones companys/es!! Sóc el Sergi Márquez, jove mallorquí que resideix a Barna. Volia fer referència al tema del futbol, tot i ser un gran amant d’aquest esport, només espero que tothom que ha estat i que està a les acampades dissabte no oblidi tot això que exposa el diari EL PAÍS:
  EL PAÍS (Domingo 22 de Mayo de 2011)
  MÁS QUE UN CLUB, UNA MARCA GLOBAL
  El Barça triplica sus ingresos en seis años gracias a su estrategia internacional
  El negocio del fútbol
  Ingresos 2009-2010
  Real Madrid … 438,6 Ml de €uros
  FC Barcelona … 398,10 Ml de €uros
  Manchester United … 349,80 Ml de €uros
  Bayer de Munich … 323,00 Ml de €uros

  Si us plau, no ens oblidem d’això, faci el que faci el Barça

  • El futbol és un anestèsic social de primer ordre, manté l’atenció de la gent enfocada en un entreteniment estèril. És com una droga.
   Els jugadors són tant esclaus com els espectadors.
   Els ingressos dels equips han sortit de les butxaques dels que hi estan enganxats, víctimes inconscients.
   Els governs també xerrupen el pastís i aboquen pasta quan és necessari.
   És molt trist, hi ha fam al món, hi ha gent que mor de gana.

  • quanta raó tens!!!!

 18. Tenint en compte ara per ara la Declaració de Principis, com a document representatiu de mínims d’aquest moviment, crec que caldria repensar quina mena de propostes s’el·laboren (peticions) i a qui van dirigides (a una classe política parasitària).

  Sense descartar la redacció de demandes que s’han anat aprovant aquests dies, penso que seria coherent reforçar les alternatives d’auto-organització popular. Com decidim allò que afecta a les nostres vides, així de clar. Prendre responsabilitat i construir alternatives al sistema capitalista.

  Salut!

 19. Hola! Hay algún libro de cómo se salió de la crisis de los bancos en Argentina? Me interesaría. Gracias y felicitaciones por el buen trabajo! SEGUIMOS AQUÍ!

 20. La ocupación de las plazas está muy bien como acción puntual para llamar la atención de la ciudadanía. Pero evidentemente no se puede plantear la ocupación como una forma de lucha permanente. ¿Que sentido tendría? Es mucho mas importante haber recuperado estos espacios públicos como punto de encuentro y de discusión. Esto es lo que debemos hacer, según mi opinión: dejar de dormir en las plazas, despejar-las, recuperar-las para el uso público (mas allá de las protestas y el partido del sábado), y preparar algún tipo de escenario fijo bien sonorizado que permita celebrar allí foros de discusión como los de estos días. A una hora concreta cada día, o semanalmente, o no lo sé… ya se vería… Y eso no lo digo como una rendición frente a los políticos o la massa social que seguirá el fútbol el sábado. Tiene que ver con la evolución del movimiento hacia acciones pensadas para perdurar y no sólo para llamar la atención.

 21. Buenos días
  Creo que el motivo de todo este movimiento es el conseguir una democracia real. El cuándo? En las próximas elecciones. El cómo? De la manera más rápida, menos violenta y dura posible. Atacar desde dentro del sistema, desde la democracia. Una vez dentro debería organizarse poco a poco la democracia en barrios, calles ,ciudades y pueblos, … España, Europa mediante referendums. Y en ese momento habrá que partir de cero, volver a preguntar a las personas, del mismo modo que ahora se está haciendo; Con una charla ofrecida por profesionales que se dediquen al tema que tengamos que decidir, ha de haber un ponente que esté a favor y otro en contra, tras la asistencia obligatoria a los debates para poder ejercer el derecho de voto secreto y asi, no coaccionado. Todas y cada una de las decisiones que se están tomando ahora no sirven de nada puesto que en los referendums solo estan votando gente joven, estudiantes y parados en su mayoría y se están excluyendo a empresarios, personas mayores, trabajadores y gente que no tiene tiempo ni manera de poder asistir o que incluso no se han ni enterado de qué es lo que esta pasando.
  Desgraciadamente hay que ser realistas y partir desde unos mínimos, en Suiza tienen YA una democracia real y no estaría mal mirar algo que funciona para poder partir desde lo establecido y aprender de ellos mejorando sus errores?

 22. Ya he dejado mi opinión y propuesta en el post Que fem el 28?…però puntualitzo.

  #acampadabcn tiene que ser el ESPIRÍTU de esta R-evolución pero a partir de aquí hay que materializar este espirítu. Por tanto desde mi humilde opinión propongo dejar que instalen el miércoles la pantalla para los aficionados del futbol. He podido leer por el forum de dirigirse a Guardiola, etc…. no seamos ilusos (con todo mi respeto) él no se va a pronunciar al respecto ni se va a responsabilizar de las acciones y el control de miles de personas.

  Seamos inteligentes, debemos ser tolerantes con todos. “la plaza”, las calles, etc… son de dominio público y como tal tenemos que respetar si queremos que nos respeten. Nuestra lucha no va a acabar por desalojar la plaza o permitir la instalación de la pantalla. Nuestro movimiento va mucho más allá (o almenos yo quiero creerlo así). Asi que no “prohibamos” aquello que no vaya con nosotros (no cometamos los mismos errores). Si queremos que toda la población, o casi toda nos apoye, tenemos que ser tolerantes y nuestra lucha continuarla.
  Por tanto mi propuesta es marcar directrices el viernes en la asamblea, desalojar la plaza esa misma noche y convocar una MANI para el sábado por la mañana.
  Todas las propuestas, asambleas, futuras acampadas (que no acabarán aquí) organicemoslas desde el forum. Podremos seguir saliendo a la calle siempre que decidamos. Pero no olvidemos que no sòlo es suficiente ser cívicos y tolerantes, también hay que demostrarlo. Utilicemos la inteligencia…….Y GANAREMOS!!!! El respeto se consigue respetando.

  Salut i MOLTA FORÇA!!!!

  • ¿y qué problema hay en que exista la acampada y la gente que quiera ir a Canaletas vaya? No es excluyente. Excluyente es que unos o otros marchen de la Plaza.

   Otra cosa es la pantalla de TV, que puede ponerse en cualquier otro sitio. De hecho para el Mundial se puso en otro sitio (en la Av Maria Cristina en Montjuic), donde por cierto cambia más gente y era más seguro.

 23. Crec que és hora de fer una recopilació de punts que ens agradaria canviar i entrar una Iniciativa Legislativa Popular al Parlament. Amb els toros va funcionar, si ells no volen fer les lleis el poble pot demanar que les facin. Es recullen firmes i es tira endavant.

  Es pot demanar el que es cregui convenient, com que es treguin les pensions vitalícies i els altres privilegis… o qualsevol altra cosa, Però només es qüestió de concretar-ho.

  D’aquesta manera crec que es pot enfocar millor el tema i pot augmentar la repercussió perquè els obligues a moure fitxa.

  • Totalment d’acord. Cal traslladar les propostes més àmpliament recolzades al parlament i, alhora, seguir movent-nos per altres vies. La ocupació de la Plaça ha servit de molt. Però ara cal tancar-la bé, amb una bona llista de mesures concretes i el compromís de seguir quedant aquí per anar ampliant les propostes o entrar-hi més en detall. El canvi d’estratègia és important i més si és per cedir l’espai al dissabte a una celebració que té tot el dret de fer-se, encara que molts pensem que no és ni de bon tros tan important com les nostres reclamacions.

 24. Molt d’acord amb l’Alex: dormir a les places ha estat bé per començar, però perquè més persones se sentin identificades amb el que està passant (gent més gran o més convencional), ara serà més útil establir-hi un forum periòdic de debat i organització que vagi treballant respostes i accions concretes per avançar.

  En quant a treure una xifra simbòlica dels bancs, no seria més conseqüent canviar-se a la banca ètica, directament? Això significa BUIDAR els nostres comptes dels altres bancs i evitar que continuint invertint els nostres diners a negocis bruts (com el narcotràfic segons deia dissabte l’Arcadi Oliveres, però també armament i un llarg etc). Ja fa uns mesos que m’he canviat al TRIODOS BANC i estic súper contenta. És pràctic, i a més no em roben amb recàrrecs a cada operació. En resposta a SUNSHINE que ho preguntava, El TRIODOS té la seva oficina als baixos de la casa de les punxes de bcn. A la seva web pots seguir amb tota transparència els objectius socials, ecològics i solidaris on inverteixen els nostres diners.
  Quanta més gent ens canviem a la banca ètica, podem aconseguir que les banques acabin rivalitzan en ètica per aconseguir clients. És un pas molt fàcil de donar, però amb un resultat molt poderós!

 25. No se si deixar la Plaça Catalunya, a lo millor s’hauría de mantenir com a “seu cor del moviment”, però estic totalment d’acord en fer extensions als barris, com han fet a Sants, que hi ha una, jo visc a Sants i la veritat es que estic amb dubtes de si anar-hi a la Plaça o quedarme a Sants per ajudar a aquesta secció del moviment.

  Tambè crec que una manera de estar ben organitzats, ja que és clar que l’accés a internet es posible, sería que al moment de la assamblea general en Catalunya es faci conexió desde las concentracións locals de cada barri / poble / ciutat dintre de Catalunya, per poder escoltar lo que s’estigui tractant.

  Per això es molt important que s’aprovi la proposta de tractar nomès temes generals a la assamblea per tal de que la gent que está a les demès concentraciòns puguin estar involucrats al 100%.

  Aixó ho hem d’imaginar com una especie de pop que te el seu cos a Plaça Catalunya i que cada un dels cercles dels seus 8 braços sigui un un barri / poble o ciutat afegida.

  I per descomptat hi ha que fer accións contundents cada día per que no nomès vegin que hi ha gent reunida parlant o fent soroll amb les cacerolades.

  Las manifestacións a llocs d’importancia son vitals, que siguin manifestacións pacífiques sobre tot, pero lo suficient com per no permetre que les jornades d’aquests centres o edificis es realitzem amb cap normalitat.

  I els mitjans de comunicació com la televisió ens poden servir de molt, si els tornen cap a la nostre banda, es a dir, si ens posem a fer accións que cridin la atenció, sortirem per la televisió i això donará mala imatge al govern, i la gent veurá per la TV (ja que pocs mai la apaguen), que al carrer hi ha un munt de gent que vol fer acte de consciencia i de canvi… Qui ho sap, a lo millor es contagien!!!!

 26. Hola,

  FELICITATS per tot el proposat en aquesta acta!!!. Jo entre setmana no m’es fàcil baixar a BCN però el cap de setmana hi estaré amb vosaltres, Necessiteu alguna cosa???

  Per cert, a quina hora és lo que es proposa desde salut pel dia 27???

  GRACIES. Que això no s’aturi,

 27. D’acord a les 17h

 28. Molt bona la organització, fantàstica!!
  Cada cop les assemblees generals funcionen millor i la comunicació entre tots millora, enhorabona!
  Tot i així vaig trobar incoherent que la gent votés en contra de la primera proposta de la comissió dorganització ( la de fer ús de lassemblea general més a nivell informatiu i només per coses que ens afecten a tots) ja que trobo que desde les comissions i subcomissions s’està treballant molt millor i aclarint una infinitat de coses més. A més em sap greu quan poca gent hi està en contra perquè m’imagino que molta d’aquesta gent que vota en contra després no va a debatirho a la comissio, i la comissio torna a fer debat i es troba en què tothom hi està dacord.. Shauria de ser molt responsable quan es vota que no o quan es vota debat!

  També moltes gràcies per penjar les actes per aquí, a més de per la gent que no pot serhi, també facilita molt la comprensió dels punts tractats i el resultat final.

  Li dono una grandisima aprovació a la comissió dorganització que tot i que no mhi he passat trobo que és de les coses mes difícils! Gràcies!

 29. Retroenllaç: Darreres actes de l’#acampadaBCN | Assemblea Drets Socials Eixample

 30. Podeis publicar esto o no, desconozco si hay censura pero que todos los mensajes sean de apoyo cuando en Pl. Catalunya se ha pasado de ser unas 8000 personas a ser unas 3000 me resulta algo sospechoso, con todo el respeto. Ayer asistí por últimca vez a la asamblea. No pienso volver. Es hisitriónico llegar allí con ilusión de regenerar nuestra democracia desde el consenso social y encontrar una acampada okupa donde se fuman canutos a mansalva, se hace un concierto de un hijo de bob marley y se abuchea cualquier propuesta que no gire en torno a como mantener el poblado este que habeis montado. No me dejo engañar más. O realmente no pretendeis cambiar este país, o es que sois demasiado ingenuos e inexpertos, y no se que prefiero creer… En fin. Supongo que sea lo que sea lo haceis con buena intención, así que un saludo. Yo a partir de ahora intentaré cambiar este país con mi voto cuando tenga ocasión.

  • Si los mensajes son de apoyo es porque lo estamos animando en vez de quejarnos. Es evidente que aun no se ha hecho mucho, y que nada funciona a la perfección, pero esque no hay nadie detras de esto, no se le puede exigir nada a nadie porque es entre todos que lo estamos haciendo.. y me parece ya un gran paso la organización que se está consiguiendo habiendo empezado desde 0.
   Realmente a mi me da igual si alguien fuma porros o bebe cerveza porque no me está impidiendo oír ni votar en la asamblea, ni conseguir una democracia en la plaza para decidir el futuro de la acampada, las mobilizaciones o los puntos de demanda comunes. Tambien creo que mucha gente que se queja son ganas de quejarse, de o blanco o negro: o esto va como yo me esperaba o es un fracaso total y no cambiará nada y no tendrá futuro. Por lo que parece, hablas de “vosotros” (que no sé a quién te refieres exactamente, pero bueno, lo llamaré multitud de distintas edades sexos colores que tiene ganas de cambiar cosas aunque aún no sepan como) como inexpertos, lo que seguramente significa que tú , que te excluyes, o algun amigo es un experto en organizar a 8000 personas democráticamente, crear una demanda común y llevarla al triunfo (sin que nadie se fume ni un porro, porque por lo que se ve es el problema). Sólo digo que es bastante incoherente tu discurso ya que no te refieres a nadie y te refieres a todos como inexpertos… pues claro! es la primera vez que pasa, por muy entrenado que estés para hacer asambleas en un grupo, un partido o un sindicato, esto queda muy lejos y no se puede comparar. Porfavor, traenos a alguien que tambien se excluya de ser “inexperto” y que nos enseñe como se hace la revolucion pacífica y en democracia, y que no sea un líder que quiera aprovecharse de estas 3000 personas que quedan. Creo que usetd, Luis, tiene menos buena intención que cualquier persona está ahí intentando que esto funcione…

 31. Estoy orgullosa de este movimiento; no se si servirá de algo pero es una gran esperanza, es la 1º vez, parecía que los jóvenes españoles estaban dormidos. Sorpresa agradable, orgullo, es lo que siento, y siempre para delante. E estado dos veces en plaza Cataluña, y pienso volver mañana.

 32. ja en tinc 77 , pero em sento com si en tingues 20 , sou collonuts .
  PERSISTIU , en recordeu-vos de les Mares de Maig ( Argentina ) , la seva persistencia va dunat el fruit , de imposa la justicia a un pais a on era molt dificil de imposar

  Petons i abraçádes

 33. javier rodriguez diez

  e estudiado carpinteria i e visto que necesitais carpinteros si me decis para que seria estaria encantado de ayudaros

 34. Felicitats per l’acta i per tota la vostra feina!

 35. Joaquim M. Cervera i Duran

  Crec que hi han unes paraules que ens poden unir per tot el que signifiquen i poden aglutinar mokta gent: PA, TREBALL, JUSTICIA, PAU, ECOLOGIA, CULTURA I AUTODETERMINACIÓ dels POBLES (per Catalunya).
  Tots els moviments en la història han tingut unes Paraules-Clau, penso que amb aquests es pot crear un moviment socio-cultural-polític per tot le món, internacional. vostre, quim (sociòleg)

 36. Astrid Sacristan

  Hola,
  desde Roma, os sigo y leo todo lo que publicais. Este fin de semana estuve en Barcelona, ya que quería estar en las manifestaciones que siento que me representan.
  Ahora, quería añadir mis comentarios:
  1.- he leído las propuestas aprobadas en la asamblea de la protesta de sol (entiendo que barcelona y madrid están en el mismo movimiento) y me falta apoyo al emprendimiento y me sobra paternalismo. Creo que para salir adelante en la crisis se necesita apoyar a las empesas y a las nuevas iniciativas, y para resolver la situación actual, intervenir dando ayudas. Pero que esto no se convierta en una situacion mantenida en el tiempo. Yo no quiero que el Estado me dé ayudas por todo, me considere débil y me recorte mis libertades. Quiero que me potencie a pensar, a crear y a generar iniciativas para mi sociedad. Me falta eso.

  Saludos! y animo en este camino!
  Astrid

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s