ASSAMBLEA POPULAR 19 DE MAIG 22.30H – ACTA OFICIAL

ASSEMBLEA POPULAR 19 DE MAIG 22.30H – ACTA OFICIAL (MÁS ABAJO EN CASTELLANO) ORDRE DEL DIA:

1 – TORN DE LLIURE OPINIÓ
Parlen diversos assistents a la convocatoria

2 – PARLEN ELS PORTAVEUS DE LES COMISSIONS

Comissió de comunicació:

 • La comissió de comunicació explica la utilització dels Canals  Oficials de difusió de la AcampadaBCN:  Blog , Twitter i Facebook .
 • Recorda que els acampat i acampades poden pujar les seves fotos al canal AcampadaBcn de Flickr.
 • Així mateix es recorda que es pot seguir la assemblea via streaming.

Comissió internacional:

 •  Es disposa de traductors de diferents idiomes: anglès, francès, italià, portuguès, alemany, grec, xinès, romanès, rus, polac, àrab, gallec, aranès i català.
 • Creacio de taules de debat amb els diferents col•lectius internacionals de dins de Catalunya i de fora d l’estat espanyol.
 •  Redacció de la següent carta de suport en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès):

 “La comissió internacional d’AcampadaBcn sol•licita com a primera acció de    solidaritat amb tots els col•lectius internacionals la col•laboració de tothom amb una carta de suport en el seu idioma y dialecte per mostrar al nostre espai públic de la plaça de Catalunya. Aquesta carta de suport no podrà excedir de tres línies per a que pugui ser llegida per tothom i no ocupi massa espai. Enviar a: comisio-internacional@googlegroups.com.
Moltes gràcies, Comissió Internacional Acampada BCN”.

 • També s’efectua el contacte amb les diferents acampades a nivell internacional y europeu. Convocades i confirmades pel dissabte 21/05/2011 les següents:
  •  Itàlia (Pàdova,Milano, Roma y Turín).
  •  Alemanya (Hamburg, Berlin i Dusseldorf).
  •  França (París).
  •  Bèlgica (Brussel•les).
  • Hongria (Budapest).
  • Portugal (Lisboa).
 • El contacte amb ells es realitzarà a través de Twitter amb el hashtag #europeanrevolution.

Comissió cuina:

 •  S’han afegit a la comissió cuiners i professionals de l’hostaleria.
 • Es fa una crida a donacions d’aliments i es demana gent de suport per preparar y organitzar aquesta comissió.
 • Materials que puguin ser útils seran benvinguts com per exemple: gas butà, utensilis per cuinar, etc..
 • Nou problema: la masiva afluencia de acampats genera un fluxe de residus; evitar-ho en la màxima mesura possible es proposen les següents mesures:
  •  no a l’ús de plats i gots de plàstic,
  •  rentar aquests gots i plats
  • portar els teus propis gots i plats que tinguis a casa perquè nosaltres et servim els àpats)

Comissió continguts: 

 •  s’ha consensuat una “declaració de mínims  – manifest” i també hi ha altres documents en procés (exigències politiques, drets de les dones, ecologia, immigració etc), i igualment altres temàtiques seran benvingudes.

Declaració de principis Acampada Barcelona

Qui som a l’Acampada de Barcelona? Som gent que hem vingut lliurement i de forma voluntària, que després de la manifestació del 15 de Maig hem decidit seguir estar juntes i junts i ser cada vegada més en la lluita per la dignitat. No representem a cap partit ni associació. Tampoc ningú ens representa. Ens uneix el malestar per unes vides precàries per les desigualtats, però sobretot ens uneix una vocació de canvi. Estem aquí perquè volem una nova societat que doni prioritat a la vida per sobre dels interessos econòmics i polítics. Ens sentim trepitjats per l’economia capitalista, i ens sentim exclosos del sistema polític actual, que no ens representa. Apostem per una transformació profunda de la societat. I sobretot apostem perquè sigui la pròpia societat la protagonista d’aquest canvi. Creien que estàvem adormits. Que ens podien seguir retallant els drets sense que oposéssim resistència. S’equivocaven: estem lluitant i seguirem lluitant –pacíficament però amb determinació- per la vida que tots i totes mereixem. Hem aprés del Caire, d’Islàndia, de Madrid. Ara toca estendre la lluita i prendre la paraula.

A continuació s’ha realitzat un torn de paraula pels assistents i s’ha tornat a convidar a que nous continguts i idees arribin a la comissió.

Comissió activitats:

 •  S’han realitzat accions en entitats bancàries BBVA (estirades a terra al toc de xiulet entre altres accions) i Banc d’Espanya (s’ha aconseguit que el banc d’Espanya es tanqui mitja hora abans).
 •  Hi hauran batucades que sortiran des de diferents punts de la ciutat fins a la plaça
 • Es gestionaran actuacions musicals les quals s’intentarà que no molestin ni en horaris ni en decibels. Això últim s’acabarà de parlar en les següents hores i es pronunciarà a l’assemblea següent.
 • Una altra idea d’última hora que ha sorgit es la d’agafar la declaració de mínims i recollir firmes sobre la idea que més agradi; finalment es decideix d’acabar de polir la idea en les següents reunions de la citada comissió.
 • Debats i xerrades confirmats per divendres:
  •  A Plaça Tahir a les 10.00h i a les 18.00h ACTIVITAT OBERTA A TRAVÉS DEL DEBAT PÚBLIC: L’apoderament i l’activitat ciutadana . Xerrada amb Marta Llobet (treballadora social comunitària i sociòloga) i Silvia Ianitelli (treballadora social)
  •  Plaça Tahir a les 11.30h xerrada amb Manel Delgado: Què i com construir a partir d’això 
  • Plaça Islàndia a les 13.00h xerrada amb Ferran Cortés: Assemblearisme, autogestió i treball comunitari.
  •  Plaça Tahir a les 14.00h xerrada amb Alberto López Bargados: Les revoltes àrabs.
  •  Plaça Tahir 18.30h Xerrada amb Arcadi Oliveres i José Aristizábal: Crisi multidimensional, possibles causes i alternatives.
 • Dissabte jornada de reflexió: s’ha votat que s’organitzaran debats durant tota la jornada sobre els següents temes:
  •  Treball i feina (cooperativisme)
  • Vivenda
  • Educació
  • Consum Responsable
 • Es crearà un taller per saber què cal fer i com comportar-se en cas d’intent de desallotjament

Comissió d’economia:

 • Quantitat recollida íntegrament per donacions de gent anònima: 3300,40€.
 • En què s’ha gastat part d’aquesta quantitat: brides, tendals, xàrter, precinte, cargols i tornavisos, gasolina pels grups elèctrics i fotocòpies.
 •  La comissió disposa de tots els tiquets de compra per qui vulgui comprovar-ho.
 • La comissió també informa que s’ha produït un intent de robatori del pot comunitari.

 Comissió infraestructura:

 •  S’informa que a la comissió sempre hi haurà algú per la recollida del material.
 •  Per col•laborar: es  pot dóna material o cedir-lo  ja que entenem que hi ha objectes de valor que els propietaris voldran recuperar. Del material cedit se’n duu a terme un seguiment perquè no es perdi.
 • La comissió infrastructura no és un contenidor i no val qualsevol cosa, ha de tenir una utilitat practica a la acampada.
 •  També a hores d’ara hi ha a la disposició de la comissió vehicles per trasllats però més vehicles sempre seran benvinguts.
 • El més urgent és: electricitat de la forma que sigui però com més ecològic millor, carpes, taules, cadires, ganivets, tisores, cúters, caixa forta (pot comunitari), cadenes i tanques, gravadores, piles etc…
 • La comissió infrastructura també s’encarrega d’objectes perduts.

Comissió extensió i difusió:

 •  Depèn de tots que el missatge que pretenem transmetre s’expandeixi o no.
 • La comissió s’ha organitzat a través de: difusio.acampadabcn@gmail.com per enviar coses per difondre.
 •  El que SI està confirmat és la tirada de 40.000 còpies de fulls informatius per venir a dormir demà i dissabte per evitar un possible desallotjament per part de la junta electoral. Al blog oficial hi estarà tot penjat.
 •  Es volen organitzar grups de 10 o 20 per actuar com a passa-carrers, a les següents hores: 9.00h, 14.00h i 18.00h per passar pel punt de difusió i sortir al carrer amb els fulls informatius que allà es trobin impresos en aquell moment.
 • Col•lectius ja contactats:  Assemblees socials de Barcelona, Bombers de Barcelona, Sindicats d’estudiants, centres socials de Barcelona i altres acampades a nivell català i de les rodalies amb les quals s’intercanvia informació diversa.
 • Pel que fa a Bombers de Barcelona: fan una concentració a Montjuïc fins a plaça de Sant Jaume i ens han confirmat que l’acabaran a Plaça Catalunya, com porten fent els treballadors sanitaris i altres col•lectius.
 • Dissabte a les 12.00h reunió amb l’Assemblea coordinadora de barris de Barcelona i el Comitè de vagues de Barcelona per posar punts en comú.
 • Demà divendres a les 12.00h a la plaça cívica de la Universitat Autònoma concertació de suport i a les 17.00h concentració de Treballadors de Parcs i Jardins: MENYS BANQUERS I MÉS JARDINERS.
 •  Mèxic i Sydney ens confirmen ara mateix que també hi ha gent acampada.

Comissió informació:

 • Informació general sobre organització i coordinació. Els punts d’informació es troben als dos extrems de la Plaça i també actuen com a punts de recollida de firmes en suport d’aquesta manifestació PACÍFICA I POPULAR.

ÀNIMS A TOTS I GRÀCIES

(CASTELLANO)ASAMBLEA POPULAR 19 DE MAYO 22.30h – ACTA OFICIAL

ORDEN DEL DÍA:

1 – TURNO DE LIBRE OPINIÓN

Hablan varios asistentes a la convocatoria

2 – HABLAN LOS PORTAVOCES DE LAS COMISIONES

Comisión de comunicación:

 • La comisión de comunicación explica la utilización de los Canales Oficiales de difusión de la AcampadaBCN: Blog , Twitter y Facebook .
 • Recuerda que los acampado y acampadas pueden subir sus  fotos al canal AcampadaBcn de Flickr.
 • Así mismo se recuerda que se puede seguir la asamblea vía streaming.

Comisión internacional:

 • Se dispone de traductores de diferentes idiomas: inglés, francés, italiano, portugués, alemán, griego, chino, rumano, ruso, polaco, árabe, gallego, aranés y catalán.
 • Se crean mesas de debate con los diferentes colectivos internacionales dentro de Cataluña y de fuera del estado español.
 • Redacción de la siguiente carta de apoyo en cuatro idiomas (catalán, castellano, inglés y francés):

La comisión internacional de AcampadaBcn solicita como primera acción de solidaridad con todos los colectivos internacionales la colaboración de todos con una carta de apoyo en su idioma y dialecto para mostrar a nuestro espacio público de la plaza de Cataluña. Esta carta de apoyo no podrá exceder de tres líneas para que pueda ser leída por todos y no ocupe demasiado espacio. 

Enviar a: comisio-internacional@googlegroups.com. Muchas gracias, Comisión Internacional Acampada BCN “.

 • También se efectúa el contacto con las diferentes acampadas a nivel internacional y europeo. Convocadas y confirmadas por el Sábado, 21/05/2011 las siguientes:

a)     Italia (Padova, Milano, Roma y Turín).

b)     Alemania (Hamburgo, Berlín y Dusseldorf).

c)      Francia (París).

d)     Bélgica (Bruselas).

e)     Hungría (Budapest).

f)       Portugal (Lisboa).

 • El contacto con ellos se realizará a través de Twitter con el hashtag # europeanrevolution.

Comisión cocina:

 • Se han añadido a la comisión cocineros y profesionales de la hostelería.
 •  Llamamiento a donaciones de alimentos y se pide gente de apoyo para preparar y organizar esta comisión
 • Materiales que puedan ser útiles serán bienvenidos  como por ejemplo gas butano, utensilios para cocinar etc
 • Nuevo problema: La masiva afluencia de acampados genera un problema de generación residuos; evitarlo en la máxima medida posible:
  • no al uso de platos y vasos de plástico,
  • lavar estos vasos y platos
  • llevar tus propios vasos y platos que tengas en casa porque nosotros te servimos las comidas

Comisión contenidos:

 • Se ha consensuado una “declaración de mínimos – manifiesto” y también hay otros documentos en proceso (exigencias políticas, derechos de las mujeres, ecología, inmigración etc), e igualmente otras temáticas serán bienvenidas.

Declaración de principios Acampada Barcelona

Quiénes somos en la Acampada de Barcelona?

Somos gente que hemos venido libremente y de forma voluntaria, que tras la manifestación del 15 de Mayo hemos decidido seguir estar juntas y juntos y ser cada vez más en la lucha por la dignidad. No representamos a ningún partido ni asociación. Tampoco nadie nos representa.

Nos une el malestar por unas vidas precarias por las desigualdades, pero sobre todo nos une una vocación de cambio. Estamos aquí porque queremos una nueva sociedad que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos. Nos sentimos pisoteados por la economía capitalista, y nos sentimos excluidos del sistema político actual, que no nos representa. Apostamos por una transformación profunda de la sociedad. Y sobre todo apostamos para que sea la propia sociedad la protagonista de este cambio.

Creían que estábamos dormidos. Que nos podían seguir recortando los derechos sin que opusiéramos resistencia. Equivocaban: estamos luchando y seguiremos luchando-pacíficamente pero con determinación-por la vida que todos y todas merecemos.

Hemos aprendido de El Cairo, de Islandia, de Madrid. Ahora toca extender la lucha y tomar la palabra.

 • A continuación se ha realizado un turno de palabra para los asistentes y se ha vuelto a invitar a que nuevos contenidos e ideas lleguen a la comisión.

Comisión actividades:

 • Se han realizado acciones en entidades bancarias BBVA (sentadas en el suelo al toque de silbato entre otras acciones) y Banco de España (se ha conseguido que el banco de España se cierre media hora antes).
 • Habrá batucadas que saldrán desde diferentes puntos de la ciudad hasta la plaza,
 • Se gestionarán actuaciones musicales las que se intentará que no molesten ni en horarios ni en decibelios. Esto último se acabará de hablar en las siguientes horas y se pronunciará la asamblea siguiente.
 • Otra idea de última hora que ha surgido es la de tomar la declaración de mínimos y recoger firmas sobre la idea que más guste; finalmente se decide acabar de pulir la idea en las siguientes reuniones de la citada comisión.
 • Debates y charlas confirmados para el viernes:

a)     Plaza Tahir a las 10.00hy las 18.00h ACTIVIDAD ABIERTA A TRAVÉS DEL DEBATE PÚBLICO: El empoderamiento y la actividad ciudadana. Charla con Marta Llobet (trabajadora social comunitaria y socióloga) y Silvia Ianitelli (trabajadora social)

b)     Plaza Tahir a las 11.30h charla con Manel Delgado: Qué y cómo construir a partir de ello

c)      Plaza Islandia a las 13.00h charla con Fernando Cortés: Asamblearismo, autogestión y trabajo comunitario.

d)     Plaza Tahir a las 14.00h charla con Alberto López Bargados: Las revueltas árabes

e)     Plaza Tahir 18.30h charla con Arcadi Oliveres y José Aristizábal: Crisis multidimensional, posibles causas y alternativas.

 • Sábado jornada de reflexión: se ha votado que se organizarán debates durante toda la jornada sobre los siguientes temas:
  • Trabajo y empleo (cooperativismo)
  • Vivienda
  • Educación
  • Consumo Responsable
 • Se creará un taller para saber qué hacer y cómo comportarse en caso de intento de desalojo

Comisión de economía:

 • Cantidad recogida íntegramente por donaciones de gente anónima:  3,300.40€.
 • En qué se ha gastado parte de esta cantidad: bridas, toldos, chárter, precinto, tornillos y destornilladores, gasolina por los grupos eléctricos y fotocopias.
 •  La comisión dispone de todos los tickets de compra para quien quiera comprobarlo.
 • La comisión también informa que se ha producido un intento de robo del toro comunitario.

Comisión infraestructura:

 • En la comisión siempre habrá alguien para la recogida del material.
 •  Para colaborar: se  puede dar material o se puede prestar material, ya que entendemos que hay objetos de valor que los propietarios querrán recuperar.
 • Del material cedido se lleva a cabo un seguimiento para que no se pierda.
 • La comisión de infraestructura no es un contenedor y no vale cualquier cosa debe tener una utilidad!
 • También en estos momentos hay en la disposición de la comisión vehículos para traslados pero más vehículos siempre serán bienvenidos.
 •  Lo más urgente es: electricidad de la forma que sea pero como más ecológico mejor, carpas, mesas, sillas, cuchillos, tijeras, cutters, caja fuerte (bote comunitario), cadenas y candados, grabadoras, pilas etc …
 • La comisión de infraestructura también se encarga de objetos perdidos.

Comisión extensión y difusión:

 • Depende de todos que el mensaje que pretendemos transmitir  se expanda o no.
 • La comisión ha organizado un email de contacto difusio.acampadabcn @ gmail.com para enviar cosas para difundir.
 • Lo que SI está confirmado es la tirada de 40.000 copias de hojas informativas para venir a dormir mañana y el sábado para evitar un posible desalojo por parte de la junta electoral. En el blog oficial estará todo colgado.
 •  Se quieren organizar grupos de 10 o 20 para actuar como pasa-calles, a las siguientes horas: 9.00h, 14.00hy 18.00h para pasar por el punto de difusión y salir a la calle con las hojas informativas que allí se encuentren impresos en ese momento .
 • Colectivos ya contactados: Asambleas sociales de Barcelona, ​​Bomberos de Barcelona, ​​Sindicatos de estudiantes, centros sociales de Barcelona y otras acampadas a nivel catalán y de los alrededores con las que intercambia información diversa.
 •  En cuanto a Bomberos de Barcelona: hacen una concentración en Montjuïc hasta plaza de Sant Jaume y nos han confirmado que el acabarán en Plaça Catalunya, como llevan haciendo los trabajadores sanitarios y otros colectivos.
 • Sábado a las 12.00h reunión con la Asamblea coordinadora de barrios de Barcelona y el Comité de huelgas de Barcelona para poner puntos en común.
 • Mañana viernes a las 12.00h en la plaza cívica de la Universidad Autónoma
 • Concertación de apoyo a las 17.00h concentración de Trabajadores de Parques y Jardines: MENOS BANQUEROS Y MÁS JARDINEROS.
 • México y Sydney nos confirman ahora mismo que también hay gente acampada.

Comisión información:

 • Información general sobre organización y coordinación.
 • Los puntos de información se encuentran en los dos extremos de la Plaza y también actúan como puntos de recogida de firmas en apoyo de esta manifestación PACÍFICA Y POPULAR.

ÁNIMOS A TODOS Y GRACIAS


42 responses to “ASSAMBLEA POPULAR 19 DE MAIG 22.30H – ACTA OFICIAL

 1. Sabeu lo del #catalanrevolution? Qué penseu? Crec que son els 4 de sempre que estan intentant polititzar un moviment social global per treure el tema de sempre. No entenen res!

  TOTS UNITS. TOTS A UNA. SOU ELS NOSTRES HEROIS.

  Ens veiem per la cacerolada!

  • I no pot ser que el moviment ja estigui polititzat, però ningú se’n adona?. Alguns comentaris àcrates, d’altres de protomarxistes podrien ser igualment condemnables, però no és així.

   El tema de la circumscripció electoral única n’és un exemple clar de politització, en aquest cas de nacionalisme espanyol, i ningú diu res. Si no s’aconsegueix arribar al topall de vots a nivell espanyol, que és molt més alt que a nivell provincial, no es te representació. Ço, no penalitza als grans partits regionals, però penalitza qualsevol iniciativa política ciutadana, per a beneficiar als “partidos nacionales”. Quina opertura democràtica és dificultar l’aparició d’alternatives democràtiques?.

   Però hi ha un silenci espès sobre això.

  • Que votin al xorço d’en Laporta si tanta gràcia els fa!! Però que deixin en pau a la gent.

   • Que pesats amb el Laporta, Sabies que igual que es pot ser espanyol i no veure intereconomia es pot ser independentista i odiar al Laporta?

  • Fa uns dies erem 1.000.000 manifestant-nos… segur que sou menys els que recolzeu #spanishrevolution a casa nostra. Si no s’hagués arribat al punt de recolzar la circumscipció única a #acampadasol i n0 h’hagués promogut el hashtag espanyolot no hauríem dit ni mu. Això que la imposició nacionalista espanyola vingui donada per defecte i que si protestes el nacionalista ets tú, cansa, i molt… sempre sou els quatre gats amb les banderetes republicanes espanyoles dels nassos fins i tot a l’11 de setembre quan la II República s’autodeclarava “integral”… vosaltres si que sou uns marginals… República? Si! però catalana!

   JACOBINISME CENTRALISTA PER DEFECTE ÉS NACIONALISME ESPANYOL

   • juny de 1640-Setembre de 1714-Octubre de 1934-Juliol de 1936-10 de Juny de 2010-15M—– Venim d’una llarga lluita, però vencerem! Endavant #acampadabcn

 2. Felicidades por la muy buena organización que estáis demostrando..el mundo entero empieza a vernos sin la piel cordero… esto no es un rebaño.es la movilización de personas muy preparadas intelectualmente..y preparadas con esfuerzo e ilusión por un futuro que se está perdiendo en manos de las mentiras… me siento orgullosa desde esta semana de ser española!!! Mucha fuerza y gracias por esta lección!!

 3. La gallineta ha dit que prou…
  Prou de partits, prou de nacionalismes…
  Pau llibertat i futur per els joves.

  Força amics

 4. Bon dia, d’entre els col·lectius amb els que heu contactat, no veig DRJ Barcelona… Si no ho tinc mal entés, us recolzen i, n’hi ha integrants acampats…

  Salut!

 5. Dentro el proceso de las mobilisaciones del pueblo marroqui por la democracia real, y como antes el movimiento 20 de febrero ha decidido de salir otra vez al calle ( la ultima era el 15 de febrero) y de pasar la nche en las plazas publicas de todas las ciudades.

  Dentro el marco de solidaridad y apoyar estas movidas y las reivendicaciones del publo marroqui y desde Catalunya convocamos todas las entidades y las personas de apoyar el movimiento 20 de febrero y asistir en la concentracion del dia 22 de mayo en la plaça St Jaume – Barcelona a las 16h30 y desde alli nos juntamos con la acampada de plaça catalunya

  Ahora no como antes:
  Porque el sistema del marruecos/ al Makhzen ha aumentado el grado de la represion y quiere aprovichar la ultima atenta de marrakech para serrar las bocas y frenar el movimiento 20 de febrero con las arestaciones de los jevenes.
  Porque en estas semanas tambien hay acampadas en la mayoria de las plazas publicas del estado espanol.

  Porque ya estamos hartos de esta humiliacion, explotacion y de la represion moral y material

  Basta ya!

  El domingo 22 de mayo a las 16h30 en la Plaza sant Jauma todos con el pueblo marroqui en su revuelta contra la dictadora y por la democracia!!

  Animooo y saludos

 6. Tots units i tots a una.
  Primer canviem la llei electoral, fotem als corruptes a presso i regulem la banca.
  Sense això la independència sería passar de ser manats per la Caixa i no per Santander.

  • Em sembla que la inhabilitació política dels corruptes és un mínim de decència? Si treballes a un super i t’enxampen robant et carden fora no? I per què no fem el mateix amb els polítics? Si a partir de 200 euros és delicte pels carteristes, als xorissos dels polítics per què no els carden a podrir-se a la presó quan juguen amb diner públic, que és diner de tothom no d’ells…

 7. Recordar, un cop més, que aquest moviment és polític per definició, en tant que es preocupa per a transformar l’organització social i econòmica. Una altra cosa molt diferent és que sigui apartidista o asindical.

  Salut i endavant amb la lluita!

 8. La carta m’ha semblat fantàstica. Aquest cop Barcelona i Madrid i la resta del país anem tots de la ma. Ja tindrem temps de discutir i tirar-nos els trastos pel cap quan ofeguem als que avui ens ofeguen. Els Botins, les Caixes, el Trillos, els Rubalcabas i tota aquesta CALANYA.

 9. Circunscripció única?

  Abstenció activa: organitza’t i lluita!

 10. Retroenllaç: lapulgaylalocomotora

 11. Ens neguem a ser una generació perduda!!

 12. He escoltat algunes veus a favor de no anar a votar el diumenge. Personalmente voldria donar una veu més a favor de SÍ anar a votar. Em sembla que el vot aprofitarà millor la inèrcia de la protesta que l’abstenció, que no deixa de ser un fenòmen habitual en eleccions i té poca repercusió. Hi ha molts partits per votar, alguns de molt petits, i també existeix el vot en blanc i el vot nul. Crec que l’anar a votar serà una forma més eficient de protesta que l’abstenir-se.

 13. Us escric per deixar-vos l’enllaç a un article que he fet sobre les revoltes en el meu blog d’anàlisi dels mitjans de comunicació. Se centra bàsicament en el paper -al meu parer transcendent- que han jugat i juguen els mitjans de comunicació en l’efecte opiaci de les actuals societats -dites- democràtiques:

  http://rogervilalta.wordpress.com/2011/05/20/contra-el-dia-de-la-marmota/

  Molts ànims i no defallim!

 14. Retroenllaç: Acta assamblea popular acampadabcn

 15. recanvi 78 | CATALUNYA, URNES I ACAMPADA |

  I – FEM UNA CRIDA PERQUÈ ES RESPECTI LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (JEC) |

  1. Les acampades són la lògica conseqüència dels greus problemes que afecten el conjunt de la societat arran de manifestes i greus deficiències del nostre sistema democràtic. |

  2. Els poders públics legalment constituïts i les candidatures a les municipals del 22M, a més de manifestar comprensió per les acampades, ja han reconegut explícitament l’existència d’aquestes disfuncions del sistema i la necessitat de resoldre-les. |

  3. Fora de la democràcia per sufragi universal que atorga a cada persona un vot no s’ha concebut fins avui al món cap altre sistema que mereixi ser considerat com a alternativa. |

  4. En conseqüència, les reformes que requereix imperiosament el nostre sistema únicament es poden abordar en el marc de la nostra democràcia constitucional. És a dir: des de dintre i/o sense sortir-ne. |
  Convé recordar que revoltes recents com les de Tunísia i Egipte, en què, com a mínim en part, s’inspiren les acampades, tenien per objectiu la instauració de la democràcia constitucional per sufragi universal. |
  La revolució d’Islàndia (amb la qual, personalment, ens identifiquem els que us escrivim aquestes ratlles) va començar i es continua desplegant sense destruir el sistema, amb la finalitat de reformar-lo i millorar-lo en tota la seva potencialitat. Islàndia ha aconseguit millores substancials de les quals ja es beneficia la seva població. |

  5. Ahir dijous 19, després de més de 6 hores de deliberacions i pel resultat de 5 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció, i amb l’anunci de vots particulars contraris a la resolució (fet que denota, tot plegat, la complexitat de la qüestió i la consegüent dificultat de la decisió) va acordar que “no es podran celebrar […] concentracions i reunions […] des de les zero hores del dissabte 21 de maig fins a les 24 hores del diumenge 22 de maig del 2011”. |
  El dictamen de la JEC considera al seu punt 5è que “la competència pel que fa a les manifestacions en període electoral és de l’autoritat governativa” ja que no es tracta “dels actes públics de campanya” que la llei electoral (LOREG) atribueix a la JEC. |
  Per fonamentar la seva decisió, la JEC “estima que, amb independència de la qualitat dels subjectes, la petició d’emissió de vot a favor de candidatures concurrents a un procés electoral, així com la invitació a excloure qualsevol d’aquestes candidatures en l’exercici del dret de vot, és un comportament no conforme amb les previsions de la LOREG”. |

  6. En aquest moment, 13.40 h, no ens consta que l’Acampada de Barcelona hagi interposat recurs d’empara constitucional contra aquesta resolució de la JEC. |

  7. Sí que ens consta, en canvi, segons informació d’EL PERIÓDICO, que “l’assemblea dels líders de la revolta [de la Puerta del Sol de Madrid] ha decidit poc després de les 4 de la matinada no convocar concentracions” i que “l’alternativa seran passejades pel km 0 o un minut de silenci diumenge al punt de la mitjanit” (a la notícia ‘Paz Vega resisteix a Sol’). |

  8. Per tot plegat, opinem que l’Acampada Barcelona hauria de mostrar, com a mínim, la mateixa intel•ligència, seny i sentit comú que la seva companya madrilenya i observar i respectar la decisió de la JEC. |

  9. El punt anterior no ens impedeix considerar, al mateix temps, que són moltes raons (totes) les que aconsellen que la Generalitat no hauria de desallotjar la plaça de Catalunya. Si podem, les anirem exposant en el que puguem escriure durant el dia d’avui. La més important, però, des d’una perspectiva de constitucionalitat democràtica, que és del que aquí tractem, ja la deixarem dita ara, al punt final número 10, per si, arran de qualsevol imprevist, ja no ens fos possible escriure més. |

  10. La deixadesa, incompetència i/o negligència política de què som víctimes com a societat (que és el que ha motivat aquestes protestes) arriba a la seva màxima expressió amb la incomprensible situació de manifesta inconstitucionalitat que enterboleix la legitimitat de totes, absolutament totes, les institucions polítiques catalanes. |
  No sabem trobar ni un sol argument capaç de justificar que, després de 31 anys d’observança escrupolosa del precepte que conté l’article 152.2 de la Constitució (CE), en virtut del qual l’Estatut de Catalunya ha de ser ratificat electoralment en referèndum, avui i des del juliol de l’any passat (ja han passat 10 mesos) l’Estatut vigent, i per tant totes les institucions polítiques catalanes, estigui fora de l’ordre jurídic constitucional. |
  Opinem que aquesta gravíssima anomalia jurídico-política priva la Generalitat de legitimitat constitucional per actuar contra drets fonamentals, els dels articles CE 16 (llibertat ideològica) o 21 (drets de reunió i de manifestació), per protegir un altre dret fonamental com és el dret de sufragi de l’article 23. |

  Jaumetria

 16. DESDE MADRID TODO MI APOYO A ACAMPADABARNA. UNIDOS EN LA LUCHA, UN SOLO PENSAMIENTO UN SOLO CORAZÓN. ANIMO.

 17. Que la traducció al català figuri a Internacional és de broma.
  Res sobre l’autodeterminació dels Països Catalans
  Res sobre la Monarquia
  Res sobre l’espoli fiscal

  Seguidisme regionalista i poca cosa més.

  • Nomès estem nosaltres per defensar-nos

   El segle XX és ple de reivindicacions socials en les que s’ha apartat la qüestió catalanista per tal de tindre èxit, per anar units i guanyar, era el lema. I després, aquells a qui s’havia recolzat, han fet l’orni quan se’ls ha demanat solidaritat vers les reivindicacions catalanes. Massa decepcions ens ha donat la història quan hem estes la mà solidàriament.

   La prova del cotó és la situació en que es troba Catalunya a dia d’avui, després de la mort d’en Franco, una “transició modèlica”, un 23F, una LOAPA, una sentència de l’Estatut….. Quan es feu l’actual estatut, qui va recolzar Catalunya quan es va demanar ajud?. Ningú, absolutament ningú, cap d’aquests que ara surten al carrer a Madrid va aixecar la seva veu, ni tampoc gaires dels que són a Plaça de Catalunya, puix això era massa “nacionalista” per a ells, com si l’afirmació espanyola no fos nacionalista, d’un nacionalisme amb mil·lers de morts a les esquenes.

   El que demana Democracia real de forma genèrica és correcte, és quelcom precís, és el que a Catalunya hom fa molt que es demana i ningú n’ha fet cas. Però alhora, el silenci respecte les queixes del tema de la circumscripció única, indica que és un tema que no interessa, imagino que per nacionalista, com si obligar a una circumscripció espanyola no fos nacionalista. Aquests que assenyalen amb el dit exclamant “nacionalista”, ni s’han adonat que els veritables nacionalistes són ells.

   Ara hem d’anar units?, molt be, doncs un gest de bona voluntat, només un. No és tant demanar.

 18. Si tinguèssim els 22.000 mill Eur que ens roba l’estat espanyol cada any, no caldria fer aquestes protestes, no caldria fer retallades als hospitals, no caldria fer retallades a l’ensenyament ni als serveis socials. L’autèntic problema és la pertanyança a Espanya. Cal doncs, debatre el dret d’autodeterminació. Cal fer la revolta catalana, i no enmirallar-nos amb Madrid.

  VISCA LA TERRA!
  VISCA CATALUNYA LLIURE!

  • Si que caldria protestar Avalon, els politics catalans, els espanyols els europeus… tots fan cara de malalts (el seu rostre reflexa un mal estat de salut evident) i estàn igual de sonats, els d’aquí carden pena (TOTS).
   Són gent que s’ha venut i el seu esperit ha perdut tot signe d’alegria i vitalitat, al contrari de la gent de la plaça, gent encara lliure, encara amb l’esperit revoltant-se per no sucumbir a la mort en vida que el sistema predica.

 19. Creo que cada uno puede hacer lo que le parezca pero no es de ninguna utilidad, ademas de perverso, atacar la acción de los que, por lo menos, están levantando la voz por todos. Por todos los que estamos presenciando el recorte de libertades y bonanzas sociales que, desde los años 80, estamos disfrutando TODOS mientras grandes empresas y bancos dan beneficios tras ir contra nuestros bolsillos e intereses y por nuestra seguridad. Y en esa situación estamos gentes de todos los partidos y de distintas clases sociales por igual, y estamos los que lo están padeciendo dramáticamente y los que “vamos tirando”.
  Echo de menos a esos personajes públicos que siempre se han posicionado como personas libres e independientes y que, en otros tiempos, pelearon por lo que ahora perdemos. No sólo les implica esto a los jovenes, nos implica a todos y TODOS deberíamos batallar por impedir que nos sigan tomando por gilipollas. A mi, persona ya madurita, me costaba entender el porqué de la pasividad de la gente joven y ahora que están reaccionando y que están consiguiendo no ser invisibles, ahora ¿tengo que pensar que son 4 pringados, fumetas y vagos?…..por favor, id donde están y hablad con ellos, la mayoría son personas corrientes pero conscientes y cuya voluntad es la de dar la cara por TODOS nosotros cada vez mas maltratados, una mayoría a la que yo llamo TODOS, si bien es verdad que en un espacio abierto no se puede pretender que no se infiltren algunas de esas personas que no deberían estar allí.
  ¿Dónde están Serrat, Miguel Ríos, Ana Belén y Víctor Manuel, Echanove, Raimon, Almodóvar, Itziar Bollain, Alex de la Iglesia, Maruja Torres, Rosa Montero, Pilar Barden,….,? la lista podría ser larga y todos sabemos, porque son personajes públicos, quienes son. Ellos podrían ser representantes mediáticos a través de los cuales podríamos defender este movimiento. Sin apoyo mediático no conseguiremos el objetivo que se pretende que no es ni mas ni menos que zarandear a nuestros políticos y restaurar el respeto que nos pertenece y que nos han quitado. También deberían unirse abogados y periodistas que ayuden a instrumentar el orden y la posibilidad de que la protesta continúe mas allá del 22 M.

 20. pregunta: hoy, si no recuerdo mal habia un taller, de como ejercer RESISTENCIA PACIFICA en caso de desalojo o intento de desalojo. Podrian colgar el contenido del taller en el blog para que todo el mundo este informado? ; ) GRACIAS!

 21. per la comissió de continguts i com veig que els comentaris no deixen d’augmentar. Hi torno amb una primera proposta de biblioteca revolucionaria:
  http://filosoficament.blogspot.com/2011/05/acampadabcn-biblioteca-duna-revolucio.html

 22. Jo sóc independentista, però crec que ara no és el moment per barallar-nos per això. Con ja ha dit Anon per allà dalt, si el sistema no canvia, estarem igual, amb o sense independència. Ara anem tots junts per uns mínims, després ja veurem cap a on tirem!

 23. Estic amb tu Lidia, però això no vol dir callar, vol dir proposar que aquests mínims siguin també respectats ales altres places, i no fer un silenci d’aquest tema, que ÉS importat, i per molts indissociable de la transformació social.

 24. Caldria que revisessiu les faltes, em de demostar un bon nivell.

 25. Adrià Garcia i Mateu

  Companys!! ERRADES ORTOGRÀFIQUES AL PAMFLET

  Al post esta tot correcte però suposu que al picar-ho per al pamflet no s’haura tingut en compte.

  ANIMS I VISCA LA CATALUNYA CÍVICA!

 26. Primer de tot, ànims. D’il·lusió en falta en aquest món i és evident que amb valors, reflexió i arguments es poden esberlar els rocs més pesats i inamobibles que apareixen pel camí dels establishments. L’immobilisme del sistema actual pot ser reduït, però amb perseverança si quan tornem tots a casa som conscient que en el dia a dia, amb el tracte des del respecte als demés i de respecte al què és de tots s’imposa a la irracionalitat.
  Però, i aquí bé en segon lloc, cal esmentar que em sorprén aquesta falta de caràcter. No podem permetre que des de cap altre lloc ens diguin com s’ha de canviar el sistema i què és admès o no a comentar. He estat aquí, he estat a twitter i facebook i és alarmant veure la falta d’arrelament que té la gent i com, un cop més, cedim al prejudicis de fora. La política és el procés de presa de decisions en grups humans. És necessari argumentar i compartir què esperem no solament dels polítics sinó de nosaltres mateixos.

  I sincerament, us esteu doblegant als prejudicis. Prejudicis que diuen que s’ha d’anar sense banderes, però evidentment les espanyoles són benvingudes. Els prejudicis que us diuen que l’autodeterminació no toca si bé és un dels drets fonamentals recollits per les majors democràcies del món. Els prejudicis diuen que catalanrevolution està polititzat però spanishrevolution insulta, imposa i convida a no parlar de repúbliques, autodeterminacions, referendums nacionals. La república és un sistema d’organització política, els referèndums nacionals un eina de participació, i si la gent no en sap la diferència quines lliçons volen donar? Però en canvi, per a més inri, sí que s’acorda una circumscripció única que pels ignorants que ho han votat i els que ho heu acceptat només beneficia a PP/PSOE al mateix temps que simbolitza electroalment la unitat d’Espanya? I al final el què ens hem de preguntar és, si volem canviar aquest sistema per un altre d’amputat? O el què estem fent és el paperina perquè uns pocs diguin als demés de què toca parlar o no?

  Recordeu Voltaire: No comparteixo la teva opinió però moriré perquè tu puguis expressar-la lliurement. I sincerament, la lluita per les llibertats no solament inclou els sistemes electorals sinó també les relacions estat/nació que regulen els col·lectius culturals. I evidentment, si nosaltres no estem disposats a fer un canvi en nosaltres mateixos i espolsar-nos els perjudicis, i començar a respectar totes les vies, a respectar, per exemple que el 10J no vam ocupar una plaça sinó mitja ciutat amb un 1’2 milions de persones, a integrar el què molts defensem, a argumentar el què a acampadasol defensen valorant si a nosaltres ens convé o no, si no ho aconsgeuim, serem un reflex del què ara mateix critiquem.

  Salut a tots i Visca Catalunya,

 27. a un sistema de poder, interessos i jerarquia social, corrupte, deprerdador i cruel no se’l reforma, se’l destrueix.

  No sé com es destrueix, pero crec que ha de ser per aquí per on han d’anar els nostres debats, reflexions i estratègies.

  Quan hoo haguem aconseguit, quan per fi les nostres vides les gestionem nosaltres mateixes, desde la base, sense intermediaris, sense jerarquies, a nivells petits però tots comunicats, sabrem què i com volem tot el que necessitem.
  Nosaltres.

  NO busquem algú que desde dalt o desde baix ens faci la feina, fem-la nosaltres.

  NO votis, no demanis justicia, no demanis no corrupció, no exigeixis ni demanis millores, construim directament un model de convivència i supervivència propi. Que faci que ens poguem respectar entre nosaltres, que no manipuli ni alteri (negativament, i el mínim possible) el cicle natural ni que faci de la resta d’éssers vius una propietat ni un benefici humà.

  salut!

 28. El problema és que deleguem. Deleguem en les empreses on treballem el mitjà de la nostra supervivència. Deleguem a l’Estat el mitjà de la nostra supervivència quan no tenim feina. Deleguem en les institucions de nou perquè ens busquin una nova feina. Deleguem en l’Estat perquè ens curi quan estem malalts i perquè netegi el cul i doni el menjar a la boca als nostres amics i familiars quan no poden valdre’s per si mateix@s. Deleguem en l’Estat i el mercat la capacitat de gestionar els nostres recursos. Deleguem en la societat perquè decideixi quina és la forma correcta de comportar-se en cada moment. Deleguem en la Justícia perquè “solucioni” els problemes que sorgeixen entre nosaltres. Deleguem a la policia que fa complir les normes que imposa l’Estat perquè també li hem delegat la potestat de fer-ho. Deleguem en les escoles i les universitats la formació del nostre intel·lecte. Deleguem perquè ens alimentin a base de merda. Deleguem en els psiquiatres perquè ens facin creure que estem tarats quan és el món que hem creat el que està tarat. Deleguem en l’Estat i els polítics la possibilitat de canviar o de seguir igual. És obvi que ells volen que tot segueixi igual.

  La història de la nostra miserable civilització és la història de la delegació.

  Podríem dir que ens han robat el poder sobre totes les esferes de la vida quotidiana. Però podem dir també que ens ho hem deixat robar, que hem delegat. És massa fàcil atorgar-se el paper de víctima. És massa fàcil situar fora de nosaltres les raons per les quals ara patim aquesta crisi permanent de l’alienació constant.

  Ara podem seguir buscant feina per sobreviure, podem seguir confiant en les farmacèutiques i la sanitat comprada per que ens enverinin cada vegada que emmalaltim o ens deprimim. Podem seguir comprant tot el que ens fan creure que necessitem prostituint el nostre cap i el nostre cos. Podem seguir menjant merda a preu d’or. Podem seguir acudint a la policia i als jutjats perquè “solucioni” els problemes que som incapaços de solucionar pels nostres mitjans. Podem seguir escolaritzant els nostres fills i anant a la universitat perquè ens diguin com pensar i com comportar-nos, perquè ens ensenyin el que està bé i el que està malament. Podem seguir votant per poder seguir fent tot això.

  La conclusió és que som INEPTES i extremadament DEPENDENTS de les institucions, hem aconseguit no ser ningú sense elles. Si volem o no volem seguir sent ningú és una qüestió profunda que hem de buscar en cada un@ de nosaltres i que no troba resposta en les masses. Les vies o les opcions per fer-ho són múltiples i no estan definides, no estalviaré a ningú l’esforç de buscar solucions, però demanar més sanitat, més educació o més participació en la política només és aprofundir i perpetrar el no-ser.

 29. Para los interesados, en esta hora tan especial, aquí os dejo un breve comentario de la intervención de Agustín García Calvo en Sol:
  http://drogoliticas.blogspot.com/2011/05/agustin-garcia-calvo-en-la-puerta-del.html

 30. Hi ha moltes faltes d’ortografia i barbarisme, s’hauria de millorar aquest aspecte. Si necessiteu un cop de mà feu-m’ho arribar per mail i ho corregeixo!
  és una crítica positiva eh!!

 31. A VER, TODO ESTÁ YENDO BIEN, LO HE COMPROBADO, PERO HAY ALGO QUE NO SE ESTÁ TOMANDO EN CUENTA: EL PRINCIPAL PROBLEMA ES FUE Y SERÁ QUE LOS MERCADOS “GLOBALIZADOS” HACEN, HAN HECHO Y HARÁN LOS QUE LES DA LA GANA. CÓMO GESTIONAR UNIDOS PARA CAMBIAR ESTO?. PREGUNTA POR RESOLVER ( LOS BANCOS). DE AHÍ NACE LA CORRUPCIÓN, PORQUE SIN QUESO NO HAY RATÓN. REFERNDUM PARA CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN. HAY QUE CREAR UN ORGANISMO SUPRASOCIAL DE CONTRALORÍA PARA CUIDAR LOS INTERESES DEL PUEBLO.

 32. Hola, me olvidaba, soy licenciado en comunicación social y veo una descoordinación y una cierta entropía en lo que respecta dar cara al público. La presencia de ese toque visual que siempre busca la gente. No se sabe a dónde ir, ni a quién escuchar. Ya es hora que se tamice ese asunto y que se garantice ese camino de encuentro con un portavoz real, esa palabra que me dará ese lineamiento que deseo. Hay que aprovechar esta oportunidad, sino esto será golondrina de un bello verano. Es una hermosa realidad que está ahí, y si no lo fortalecemos, de seguro que vendrán los de siempre a tratar de capturar y encarcelar una vez más con el discurso politiquero de siempre y tiraremos a la borda estos deseos de cambio, que han nacido de ese movimiento espontáneo y diáfano de nuestros jóvenes y de los millones de descontentos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s