ASSAMBLEA POPULAR 19 DE MAIG 22.30H – ACTA OFICIAL

ASSEMBLEA POPULAR 19 DE MAIG 22.30H – ACTA OFICIAL (MÁS ABAJO EN CASTELLANO)

ORDRE DEL DIA:

1 – TORN DE LLIURE OPINIÓ

Parlen diversos assistents a la convocatòria

2 – PARLEN ELS PORTAVEUS DE LES COMISSIONS

Comissió de comunicació:

Comissió internacional: disposa de traductors de diferents idiomes: anglès, francès, italià, portuguès, alemany, grec, xinès, romanès, rus, polac, àrab, gallec, aranès i català. Es creen taules de debat amb els diferents col·lectius internacionals de dins de Catalunya i de fora d l’estat espanyol. Redacció de la següent carta de suport en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès):

“La comissió internacional d’AcampadaBcn sol·licita com a primera acció de solidaritat amb tots els col·lectius internacionals la col·laboració de tothom amb una carta de suport en el seu idioma y dialecte per mostrar al nostre espai públic de la plaça de Catalunya. Aquesta carta de suport no podrà excedir de tres línies per a que pugui ser llegida per tothom i no ocupi massa espai. Enviar a: comisio-internacional@googlegroups.com. Moltes gràcies, Comissió Internacional Acampada BCN”.

També s’efectua el contacte amb les diferents acampades a nivell internacional y europeu. Convocades i confirmades pel dissabte 21/05/2011 les següents:

Itàlia (Pàdova,Milano, Roma y Turín).

Alemanya (Hamburg, Berlin i Dusseldorf).

França (París).

Bèlgica (Brussel·les).

Hongria (Budapest).

Portugal (Lisboa).

 

El contacte amb ells es realitzarà a través de Twitter amb el hashtag  #europeanrevolution.

Comissió cuina: s’han afegit a la comissió cuiners i professionals de l’hostaleria, així mateix es fa una crida a donacions d’aliments i es demana gent de suport per preparar y organitzar aquesta comissió. Materials que puguin ser útils seran benvinguts (gas butà, utensilis per cuinar etc). Nou problema: tema generació residus; evitar-ho en la màxima mesura possible (no a l’ús de plats i gots de plàstic, rentar aquests gots i plats o senzillament portar els teus propis gots i plats que tinguis a casa perquè nosaltres et servim els àpats).

Comissió  continguts: s’ha consensuat una “declaració de mínims – manifest” i també hi ha altres documents en procés (exigències politiques, drets de les dones, ecologia, immigració etc), i igualment altres temàtiques seran benvingudes.

“Declaració de principis Acampada Barcelona

Qui som a l’Acampada de Barcelona?

Som gent que hem vingut lliurement i de forma voluntària, que després de la manifestació del 15 de Maig  hem decidit seguir estar juntes i junts i ser cada vegada més en la lluita per la dignitat. No representem a cap partit ni associació. Tampoc ningú ens representa.

Ens uneix el malestar per unes vides precàries per les desigualtats, però sobretot ens uneix una vocació de canvi. Estem aquí perquè volem una nova societat que doni prioritat a la vida per sobre dels interessos econòmics i polítics. Ens sentim trepitjats per l’economia capitalista, i ens sentim exclosos del sistema polític actual, que no ens representa. Apostem per una transformació profunda de la societat. I sobretot apostem perquè sigui la pròpia societat la protagonista d’aquest canvi.

Creien que estàvem adormits. Que ens podien seguir retallant els drets sense que oposéssim resistència. S’equivocaven: estem lluitant i seguirem lluitant –pacíficament però amb determinació- per la vida que tots i totes mereixem.

Hem aprés del Caire, d’Islàndia, de Madrid. Ara toca estendre la lluita i prendre la paraula.”

A continuació s’ha realitzat un torn de paraula pels assistents i s’ha tornat a convidar a que nous continguts i idees arribin a la comissió.

Comissió activitats: s’han realitzat accions en entitats bancàries BBVA (estirades a terra al toc de xiulet entre altres accions) i Banc d’Espanya (s’ha aconseguit que el banc d’Espanya es tanqui mitja hora abans).

Hi hauran batucades que sortiran des de diferents punts de la ciutat fins a la plaça, es gestionaran actuacions musicals les quals s’intentarà que no molestin ni en horaris ni en decibels. Això últim s’acabarà de parlar en les següents hores i es pronunciarà a l’assemblea següent.

Una altra idea d’última hora que ha sorgit es la d’agafar la declaració de mínims i recollir firmes sobre la idea que més agradi; finalment es decideix d’acabar de polir la idea en les següents reunions de la citada comissió.

Debats i xerrades confirmats per divendres:

A)     Plaça Tahir a les 10.00h i a les 18.00h ACTIVITAT OBERTA A TRAVÉS DEL DEBAT PÚBLIC: l’apoderament i l’activitat ciutadana

Xerrada amb Marta Llobet (treballadora social comunitària i sociòloga) i Silvia Ianitelli (treballadora social)

B)     Plaça Tahir a les 11.30h xerrada amb Manel Delgado: què i com construir a partir d’això

C)     Plaça Islàndia a les 13.00h xerrada amb Ferran Cortés: Assemblearisme, autogestió i treball comunitari.

D)    Plaça Tahir a les 14.00h xerrada amb Alberto López Bargados: Les revoltes àrabs;  i a les 18.30h al mateix lloc xerrada amb Arcadi Oliveres i José Aristizábal: crisi multidimensional, possibles causes i alternatives.

Dissabte jornada de reflexió:  s’ha votat que s’organitzaran debats durant tota la jornada sobre els següents temes:

A)     Treball i feina (cooperativisme)

B)     Vivenda

C)     Educació

D)    Consum Responsable

Es crearà un taller per saber què cal fer i com comportar-se en cas d’intent de desallotjament

Comissió d’economia: quantitat recollida íntegrament per donacions de gent anònima:  3300,40€. En què s’ha gastat part d’aquesta quantitat: brides, tendals, xàrter, precinte, cargols i tornavisos, gasolina pels grups elèctrics i fotocòpies. La comissió disposa de tots els tiquets de compra per qui vulgui comprovar-ho. La comissió també informa que s’ha produït un intent de robatori del bou comunitari.

Comissió infraestructura: a la comissió sempre hi haurà algú per la recollida del material. Per col·laborar: es dóna material o es cedeix material ja que entenem que hi ha objectes de valor que els propietaris voldran recuperar. Del material cedit se’n duu a terme un seguiment perquè no es perdi. La comissió d’infraestructura no és un contenidor i no val qualsevol cosa ha de tenir una utilitat! També a hores d’ara hi ha a la disposició de la comissió vehicles per trasllats però més vehicles sempre seran benvinguts. El més urgent és:  electricitat de la forma que sigui però com més ecològic millor, carpes, taules, cadires, ganivets, tisores, cúters, caixa forta (bou comunitari), cadenes i candaus, gravadores, piles etc… La comissió d’infraestructura també s’encarrega d’objectes perduts.

Comissió extensió i difusió: depèn de tots que el missatge que pretenem transmetre s’expandeixi o no. La comissió s’ha organitzat a través de: difusio.acampadabcn@gmail.com per enviar coses per difondre. El que SI està confirmat és la tirada de 40.000 còpies de fulls informatius per venir a dormir demà i dissabte per evitar un possible desallotjament per part de la junta electoral. Al blog oficial hi estarà tot penjat. Es volen organitzar grups de 10 o 20 per actuar com a passa-carrers, a les següents hores: 9.00h, 14.00h i 18.00h per passar  pel punt de difusió i sortir al carrer amb els fulls informatius que allà es trobin impresos en aquell moment. Col·lectius ja contactats: Assemblees socials de Barcelona, Bombers de Barcelona, Sindicats d’estudiants, centres socials de Barcelona i altres acampades a nivell català i de les rodalies amb les quals s’intercanvia informació diversa. Pel que fa a Bombers de Barcelona: fan una concentració a Montjuïc fins a plaça de Sant Jaume i ens han confirmat que l’acabaran a Plaça Catalunya, com porten fent els treballadors sanitaris i altres col·lectius. Dissabte a les 12.00h reunió amb l’Assemblea coordinadora de barris de Barcelona i el Comitè de vagues de Barcelona per posar punts en comú. Demà divendres a les 12.00h a la plaça cívica de la Universitat Autònoma concertació de suport i a les 17.00h concentració de Treballadors de Parcs i Jardins: MENYS BANQUERS I MÉS JARDINERS. Mèxic i Sydney ens confirmen ara mateix que també hi ha gent acampada.

Comissió informació: informació general sobre organització i coordinació. Els punts d’informació es troben als dos extrems de la Plaça i també actuen com a punts de recollida de firmes en suport d’aquesta manifestació PACÍFICA I POPULAR.

ÀNIMS A TOTS I GRÀCIES

(CASTELLNO)ASAMBLEA POPULAR 19 DE MAYO 22.30h – ACTA OFICIAL

ORDEN DEL DÍA:

1 – TURNO DE LIBRE OPINIÓN

Hablan varios asistentes a la convocatoria

2 – HABLAN LOS PORTAVOCES DE LAS COMISIONES

Comisión de comunicación:

Comisión internacional: dispone de traductores de diferentes idiomas: inglés, francés, italiano, portugués, alemán, griego, chino, rumano, ruso, polaco, árabe, gallego, aranés y catalán. Se crean mesas de debate con los diferentes colectivos internacionales dentro de Cataluña y de fuera dl’estat español. Redacción de la siguiente carta de apoyo en cuatro idiomas (catalán, castellano, inglés y francés):

“La comisión internacional de AcampadaBcn solicita como primera acción de solidaridad con todos los colectivos internacionales la colaboración de todos con una carta de apoyo en su idioma y dialecto para mostrar a nuestro espacio público de la plaza de Cataluña. Esta carta de apoyo no podrá exceder de tres líneas para que pueda ser leída por todos y no ocupe demasiado espacio. Enviar a: comisio-internacional@googlegroups.com. Muchas gracias, Comisión Internacional Acampada BCN “.

También se efectúa el contacto con las diferentes acampadas a nivel internacional y europeo. Convocadas y confirmadas por el Sábado, 21/05/2011 las siguientes:

Italia (Padova, Milano, Roma y Turín).

Alemania (Hamburgo, Berlín y Dusseldorf).

Francia (París).

Bélgica (Bruselas).

Hungría (Budapest).

Portugal (Lisboa).

El contacto con ellos se realizará a través de Twitter con el hashtag # europeanrevolution.

Comisión cocina: se han añadido a la comisión cocineros y profesionales de la hostelería, así mismo se hace un llamamiento a donaciones de alimentos y se pide gente de apoyo para preparar y organizar esta comisión. Materiales que puedan ser útiles serán bienvenidos (gas butano, utensilios para cocinar etc). Nuevo problema: tema generación residuos; evitarlo en la máxima medida posible (no al uso de platos y vasos de plástico, lavar estos vasos y platos o simplemente llevar tus propios vasos y platos que tengas en casa porque nosotros te servimos loscomidas).

Comisión contenidos: se ha consensuado una “declaración de mínimos – manifiesto” y también hay otros documentos en proceso (exigencias políticas, derechos de las mujeres, ecología, inmigración etc), e igualmente otras temáticas serán bienvenidas.

“Declaración de principios Acampada Barcelona

Quiénes somos en la Acampada de Barcelona?

Somos gente que hemos venido libremente y de forma voluntaria, que tras la manifestación del 15 de Mayo hemos decidido seguir estar juntas y juntos y ser cada vez más en la lucha por la dignidad. No representamos a ningún partido ni asociación. Tampoco nadie nos representa.

Nos une el malestar por unas vidas precarias por las desigualdades, pero sobre todo nos une una vocación de cambio. Estamos aquí porque queremos una nueva sociedad que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos. Nos sentimos pisoteados por la economía capitalista, y nos sentimos excluidos del sistema político actual, que no nos representa. Apostamos por una transformación profunda de la sociedad. Y sobre todo apostamos para que sea la propia sociedad la protagonista de este cambio.

Creían que estábamos dormidos. Que nos podían seguir recortando los derechos sin que opusiéramos resistencia. Equivocaban: estamos luchando y seguiremos luchando-pacíficamente pero con determinación-por la vida que todos y todas merecemos.

Hemos aprendido de El Cairo, de Islandia, de Madrid. Ahora toca extender la lucha y tomar la palabra. ”

A continuación se ha realizado un turno de palabra para los asistentes y se ha vuelto a invitar a que nuevos contenidos e ideas lleguen a la comisión.

Comisión actividades: se han realizado acciones en entidades bancarias BBVA (estiradas en el suelo al toque de silbato entre otras acciones) y Banco de España (se ha conseguido que el banco de España se cierre media hora antes).

Habrá batucadas que saldrán desde diferentes puntos de la ciudad hasta la plaza, se gestionarán actuaciones musicales las que se intentará que no molesten ni en horarios ni en decibelios. Esto último se acabará de hablar en las siguientes horas y se pronunciará la asamblea siguiente.

Otra idea de última hora que ha surgido es la de tomar la declaración de mínimos y recoger firmas sobre la idea que más guste; finalmente se decide acabar de pulir la idea en las siguientes reuniones de la citada comisión.

Debates y charlas confirmados para el viernes:

A) Plaza Tahir a las 10.00hy las 18.00h ACTIVIDAD ABIERTA A TRAVÉS DEL DEBATE PÚBLICO: el empoderamiento y la actividad ciudadana

Charla con Marta Llobet (trabajadora social comunitaria y socióloga) y Silvia Ianitelli (trabajadora social)

B) Plaza Tahir a las 11.30h charla con Manel Delgado: qué y cómo construir a partir de ello

C) Plaza Islandia a las 13.00h charla con Fernando Cortés: asamblearismo, autogestión y trabajo comunitario.

D) Plaza Tahir a las 14.00h charla con Alberto López Bargados: Las revueltas árabes; ya las 18.30h en el mismo lugar charla con Arcadi Oliveres y José Aristizábal: crisis multidimensional, posibles causas y alternativas.

Sábado jornada de reflexión: se ha votado que se organizarán debates durante toda la jornada sobre los siguientes temas:

A) Trabajo y empleo (cooperativismo)

B) Vivienda

C) Educación

D) Consumo Responsable

Se creará un taller para saber qué hacer y cómo comportarse en caso de intento de desalojo

Comisión de economía: cantidad recogida íntegramente por donaciones de gente anónima: € 3,300.40. En qué se ha gastado parte de esta cantidad: bridas, toldos, chárter, precinto, tornillos y destornilladores, gasolina por los grupos eléctricos y fotocopias. La comisión dispone de todos los tickets de compra para quien quiera comprobarlo. La comisión también informa que se ha producido un intento de robo del toro comunitario.

Comisión infraestructura: a la comisión siempre habrá alguien para la recogida del material. Para colaborar: se da material o se cede material ya que entendemos que hay objetos de valor que los propietarios querrán recuperar. Del material cedido se lleva a cabo un seguimiento para que no se pierda. La comisión de infraestructura no es un contenedor y no vale cualquier cosa debe tener una utilidad! También en estos momentos hay en la disposición de la comisión vehículos para traslados pero más vehículos siempre serán bienvenidos. Lo más urgente es: electricidad de la forma que sea pero como más ecológico mejor, carpas, mesas, sillas, cuchillos, tijeras, cutters, caja fuerte (buey comunitario), cadenas y candados, grabadoras, pilas etc … La comisión de infraestructura también se encarga de objetos perdidos.

Comisión extensión y difusión: depende de todos que el mensaje que pretendemos transmitir expanda o no. La comisión ha organizado a través de: difusio.acampadabcn @ gmail.com para enviar cosas para difundir. Lo que SI está confirmado es la tirada de 40.000 copias de hojas informativas para venir a dormir mañana y el sábado para evitar un posible desalojo por parte de la junta electoral.En el blog oficial estará todo colgado. Se quieren organizar grupos de 10 o 20 para actuar como pasa-calles, a las siguientes horas: 9.00h, 14.00hy 18.00h para pasar por el punto de difusión y salir a la calle con las hojas informativas que allí se encuentren impresos en ese momento . Colectivos ya contactados: Asambleas sociales de Barcelona, ​​Bomberos de Barcelona, ​​Sindicatos de estudiantes, centros sociales de Barcelona y otras acampadas a nivel catalán y de los alrededores con las que intercambia información diversa. En cuanto a Bomberos de Barcelona: hacen una concentración en Montjuïc hasta plaza de Sant Jaume y nos han confirmado que el acabarán en Plaça Catalunya, como llevan haciendo los trabajadores sanitarios y otros colectivos. Sábado a las 12.00h reunión con la Asamblea coordinadora de barrios de Barcelona y el Comité de huelgas de Barcelona para poner puntos en común. Mañana viernes a las 12.00h en la plaza cívica de la Universidad Autónoma concertación de apoyo ya las 17.00h concentración de Trabajadores de Parques y Jardines: MENOS BANQUEROS Y MÁS JARDINEROS. México y Sydney nos confirman ahora mismo que también hay gente acampada.

Comisión información: información general sobre organización y coordinación. Los puntos de información se encuentran en los dos extremos de la Plaza y también actúan como puntos de recogida de firmas en apoyo de esta manifestación PACÍFICA Y POPULAR.

ÁNIMOS A TODOS Y GRACIAS

5 responses to “ASSAMBLEA POPULAR 19 DE MAIG 22.30H – ACTA OFICIAL

 1. Hola nois! S’escolta tot el que dieu per la camera web!! 😉 penseu en això!

  Ara us vinc a veure! jejejje

 2. Ei! Tenim el link a la web de wordpress malament escrit!!!

  es worDpress,
  no worLdpress.

  Agur!

 3. Compañeros, me he pasado tres días enteros allí y debo decir que felicito la organización que hay. hoy no he podido ir, pero tengo que hacer este comentario ya. Ayer por la noche se comentó en el “torn obert de paraules” de la asamblea que las comisiones siempre las llevan más o menos los mismos, lo cual es bueno porque facilita la organización, pero por otra parte puede crear una “representación” que no estamos buscando.
  Estoy muy orgullosa del “no nos representan” y no debemos caer en el error de representar desde las comisiones a todo el movimiento.
  Ayer se hizo la propuesta de ir rotando las comisiones, creo que se debería valorar, y debo admitir que no sé si habrá sido error mío de lectura, pero no he visto que este comentario constase en el acta de la asamblea (20.05.2011).

  Un saludo y hasta más tarde o hasta mañana.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s