Acta 18 de Maig

(CAST) 

Asistència

Se calculan 1500 personas.

Comisiones

Se propone una nueva forma de organizar asamblea: Dado el volumen de la acampada se trabajará por comisiones que llevan las propuestas a la asamblea general donde en su caso se debatirá y votará. En cada farola de la plaza hay una comisión:

Presentación de comisiones.

1ª comisión- Actividades

Tiene varios grupos: Debates Talleres y alternativas, charlas, arte, acciones.

Se presenta un horario

Jueves Tarde 19:00h Debate sobre medios de comunicación

Viernes 11:30H Construir a partir d’aço Ponente Manuel delgado

12:00h revueltas árabes

18:00h alternativas ponente Arcadi Oliveras

Sábado 12:00h Empoderament individual i societat

15:00h cooperativas

18:00h asamblea de reflexión

Se decide que no se debate en asamblea sino en comisiones y que hay turno abierto en cada asamblea para expresarse. También se propone que los tres espacios: “Islandia”, “Palestina” y “Tahir” sean foros abiertos de discusión.

2ª comisión- Infraestructura

Necesitamos; sillas, mesas, bridas, cuerdas, papel de pancarta, etc.

Estamos en la farola 6

3ª comisión- Cocina

Debatimos cocinar aquí en la plaza y se ha decidido que si.

Los problemas técnicos y legales se resolverán en la comisión.

Decidimos 2 comidas 14:00h y 20:00h. A las 11:30 se empieza con la comida y a las 18:30 se empieza a cocinar la cena.

La comida será gratuita (se aceptan colaboraciones).

La comisión de cocina está en la farola 5

Se están recogiendo firmas, hay unas 40.000.

4ª comisión- Extensión

Poner en contacto acampadabcn con otras luchas sociales de Barcelona, Cataluña y estado y al revés.

Colgamos una pancarta en el anuncio de una multinacional

5ª comisión- Comunicación.

Los únicos comunicados son las actas de las asambleas en el wordpress.

Las comisiones son abiertas.

Que no tenemos portavoces oficiales y cada uno expresa de manera personal.

Se propone hacer un comunicado que acampadabcn no está organizada por democracia real ya

Se aprueba

6ª comisión- Contenidos

Elaborar y difundir contenidos colectivos que nos ahorren situaciones fuera de lugar como declaraciones hechas por una persona en nombre de todos.

Se discute si se tiene que escribir un manifiesto o muchos, se resuelve llevando el debate a la comisión porque no hay consenso. Quedan después de la asamblea y lo decidimos en la asamblea del jueves.

7ª comisión- Economía

Se pasarán las cuentas se harán en asamblea y si alguien necesita dinero para la lucha tenemos unos 700€,

Apunte del moderador: Informa que a las 00:30 se reúnen las comisiones y las 23:50h hay turno abierto de palabras.

Ideas:

Se abrió un turno de unos 30 minutos para que quien quisiera pudiera hacer intervenciones a modo de propuestas, reflexiones, ideas… a continuación una síntesi de cada una de ellas:

El 20 de mayo podemos apoyar a los bomberos en Montjuic.

Contactar con otras protestas en otros países.

Sin las mujeres no hay revolución. (*)

Habló un compañero egipcio y todos en pie gritamos ¡LA REVOLUCIÓ COMENÇA ARA!

Un trabajador de correos que propone coordinar las diferentes luchas activas.

El mear y el cagar está difícil porque todos los baños públicos están cerrados desde hace meses.

Se propone que el sábado a las 18:00h se haga una asamblea de reflexión.

Fin de la asamblea y se reúnen las comisiones para continuar trabajando.

Nota final: a las 2.30am encara no havien acabat.

—————————————–

(CAT)

Es calcula que hi asisteixen 1500 persones.
Comissions
Es proposa una nova forma d’organitzar assemblea: Donat el gran volum de persones asistentes a  l’acampada es treballarà per comissions que portaran les propostes a l’assemblea general on, si escau, es debatrà i votarà. En cada fanal de la plaça hi ha una comissió:
Presentació de comissions.
1ª comissió- Activitats
Té diversos grups: Debats Tallers i alternatives, xerrades, art, accions.
Es presenta un horari d’activitats ja conformades:
Dijous :

 • 19:00h Debat sobre mitjans de comunicación

Divendres

 • 11:30h “Construir a partir d’aixo”.  Ponent Manuel prim
 • 12:00h Revoltes  àrabs
 • 18:00h “Alternatives” ponent Arcadi Oliveras

Dissabte
12:00h Empoderament individual i societat
15:00h Cooperatives
18:00h Assemblea de reflexió
Acords:
Es decideix que no es debat en assemblea sinó en comissions i que hi ha torns oberts en cada assemblea per expressar-se.
També es proposa que els tres espais: “Islàndia”, “Palestina” i “*Tahir” siguin fòrums oberts de discussió.
2ª comissió- Infraestructura
Necessitem:

 • Cadires
 • Taules
 • Brides
 • Cordes
 • Paper de pancarta, etc.

Estem en el fanal 6
3ª comissió- Cuina
Es debat cuinar aquí a la plaça i es decideix que SI.
Els problemes tècnics i legals es resoldran en la comissió corresponent.
Es decideix fer dos  menjars a les  14:00h i a les  20:00h.
A les 11:30 es comença a preparar  el menjar i a les 18:30 es comença a cuinar el sopar.
El menjar serà gratuït (s’accepten col·laboracions).
La comissió de cuina està en el fanal 5
S’estan recollint signatures, hi ha unes 40.000.
4ª comissió- Extensió
Posar en contacte  #acampadabcn amb altres lluites socials de Barcelona, Catalunya i  l’Estat i a l’inrevés.
Pengem una pancarta en l’anunci d’una multinacional
5ª comissió- Comunicació.
Acords:

 • Els únics comunicats són les actes de les assemblees en el wordpress.
 • Les comissions són obertes.
 • Que no tenim portaveus oficials i cadascun expressa de manera personal.
 • Es proposa fer un comunicat que *acampadabcn no està organitzada per Democràcia Real JA i s’aprova posteriorment.

6ª comissió- Continguts
Elaborar i difondre continguts col·lectius que ens estalviïn situacions fora de lloc com a declaracions fetes per una persona en nom de tots.
Es discuteix si s’ha d’escriure un manifest o molts, es resol portant el debat a la comissió perquè no hi ha consens. Queden després de l’assemblea i ho decidim en l’assemblea del dijous.
7ª comissió- Economia
Es passaran els comptes durant la assemblea i si algú necessita diners per a la lluita tenim uns 700€,
Anotació del moderador: Informa que a les 00:30 es reuneixen les comissions i les 23:50h hi ha torn obert de paraules.
Idees:

 • S’obre un torn d’uns 30 minuts perquè ,qui volgués, pogués fer intervencions a manera de propostes, reflexions, idees… a continuació una síntesi de cadascuna d’elles:
 • El 20 de maig podem recolzar als bombers a Montjuïc.
 • Contactar amb altres protestes en altres països.
 • Sense les dones no hi ha revolució. (*)
 • Va parlar un company egipci i tots en peus cridem “LA REVOLUCIÓ COMENÇA ARA!”
 • Un treballador de correus que proposa coordinar les diferents lluites actives.
 • Anar al serveis per realitzar les necessitats fisiològiques  està difícil perquè tots els banys públics estan tancats des de fa mesos.
 • Es proposa que el dissabte a les 18:00h es faci una assemblea de reflexió.
 • Fi de l’assemblea i es reuneixen les comissions per continuar treballant.

73 responses to “Acta 18 de Maig

 1. Retroenllaç: [Barcelona] Acampada en Barcelona tras del 15 de Mayo – Actualizado «

 2. Endavant!.

  Mitja Catalunya hauria de ser a la Plaça de Catalunya, els milers d’aturats, les vídues, els sense sostre, tots aquells que no suportem més la falsetat democràtica que vivim. Pense’m-hi per què no hi són encara.

  Respecte al català/castellà, tots els idiomes han de ser benvinguts. Alguns només demanem un respecte i una mica de paritat, tot i que fins hi tot això sembla molestar a alguns, que en fan befa, i es retraten ben retratats.

  Endavant!

  • Des d’Igualada envio molts ànims per aquesta iniciativa. He llegit algú que ha dit que hauriem d’estar mitja Catalunya… jo crec que hauríem d’estar tota car no hi ha dret a que trepitgi ningú els nostres deures car complim amb les obligacions. Malgrat la meva economia no m’ho permet, no tinc treball i la meva parella tampoc, tinc 2 nens petitons i 5 euros per passar el que queda de mes, no és una excusa per no anar-hi sinó una realitat que per desgràcia vivim tots en l’actualitat. M’encantaría que es fessin concentracions a totes les ciutats i pobles d’Espanya.

  • Hola.

   Em poso en contacte amb vosaltres després d’assistir ahir a la Plaça de Catalunya de 22 a 24h.

   Primer de tot, vull felicitar-vos per la feina que esteu fent, per l’organització, per les ganes, per la importància del vostre gest amb tota la ciutadania.

   Com que encara no he fet una lectura exhaustiva de les actes de les assemblees que heu fet fins ara, us demano disculpes per endavant si em repeteixo.

   En qualsevol cas, el que us explicaré ara no em va semblar que aparegués en cap moment als parlaments d’ahir quan vaig ser a la plaça. Si bé em congratulo que hagueu triat els noms de Tahrir, Islàndia i Palestina per anomenar les diferents zones de reunió de la Plaça, crec que és important recordar d’on venim, i que el cansament generalitzat de la societat no esdevé d’un dia per l’altre, i per tant, en aquest sentit, crec que l’acampada de Barcelona no només és hereva d’aquests tres llocs als quals heu fet homenatge, sinó també i de manera molt important i especialment de la manifestació del 10-J 2010 SOM UNA NACIÓ. TENIM DRET A DECIDIR. En aquella manifestació es va plantar una llavor molt important, que va ser la de sortir al carrer més d’1 milió de persones, independents dels partits polítics, reclamant-los que es posessin d’acord per tal de dur a terme un referèndum d’autodeterminació legal i vinculant, per tal de conèixer l’opinió de la societat catalana en un tema d’importància cabdal a Catalunya i que cap dels governs post-dictadura ha estat capaç de resoldre. També és cert que alguns partits polítics van intentar aprofitar la convocatòria per mirar de fer-la seva en la mesura que els seus estatuts partidistes ho permetien, i en aquest sentit, no només van mostrar-se incomodats quan els manifestants els escridassàvem com a responsables de l’immobilisme existent, sinó que l’endemà van explicar la manifestació interpretant-la a la seva manera i negant el crit unànime que hi va haver: INDEPENDÈNCIA, com si això no hagués passat.

   Per tant, perquè crec que no podem defugir ni obviar la importància del 10-J en el relleu de la ciutadania envers els polítics en les decisions que ens afecten, i perquè crec que, malgrat que l’acampada de Barcelona compta amb persones procedents de diferents sensibilitats, entenc que tots estem d’acord que,

   -els partits polítics ja no ens representen, en un sistema que està totalment obsolet
   – la veu del poble és la que volem fer sentir
   – que volem decidir les nostres vides, la manera com ens hem d’organitzar
   – que cal debat, respecte i recerca d’una democràcia real, fet que implica una canalització clara de les inquietuds ciutadanes, i la seva derivació en votacions realment vinculants
   – que el dret de lliure autodeterminació dels pobles és un dret recollit per la Carta de les Nacions Unides o els Pactes Internacionals dels Drets Humans, i que és el dret d’un poble a decidir les seves pròpies formes de govern, perseguir el seu desenvolupament econòmics, social i cultural i a estructurar-se lliurement, sense injerències externes i d’acord amb el principi d’igualtat.

   Per tot això -i malgrat que a dia d’avui i després dels recents esdeveniments internacionals l’ONU ha entrat en un estat de decadència i obsolència comparable al sistema en què ens trobem immersos-, crec que és de cabdatl importància tenir en compte el dret de lliure autodeterminació de Catalunya com a element de debat a les diferents assemblees, donat que està íntimament lligat a les inquietuds generals de l’acampada, així com convidar a totes les organitzacions lligades a aquest moviment a unir-se a la lluita de l’Acampada de Barcelona.

   • totalment d’acord amb la Silvana, es una llàstima que desprès de l’èxit de la mobilització del 10J, la cosa no tingues una continuïtat, potser per la manca d’una veritable i ferma necessitat per part de segons quins partits, que ja es van encarregar desprès de voler escombrar cap a casa i fer-se seu l’èxit de la convocatòria, quan realment els únics guanyadors, si es pot parlar de guanyadors o no, van ser les entitats, les associacions i tots els que varem participar. En una concentració com la de la Plaça Catalunya, no es pot obviar que estem en un país, en una nació, en una societat que vol, que demana, i que necessita ser gestionat per nosaltres mateixos, sense dependre de cap partit ni govern de Madrid. El temps posa a tothom al seu lloc, i això inclou a les persones, als països, a les societats.

 3. S’hauria de promoure una gran cassolada i concentració per demà al vespre/nit, al mateix temps que els partits polítics estiguin finalitzant les seves campanyes. Fer-los saber que no estem d’acord amb la feina que han fet fins ara. Fent-los saber que exigim que facin millor la seva feina. Fent-los saber que volem un canvi.

 4. Estem aconseguint vertebrar quelcom impressionant. No podem frenar-nos. He fet una crònica al meu blog també: http://unatrobadora.wordpress.com

  Salut i revolució!

 5. Retroenllaç: Quarta jornada d’indignació i protesta a la plaça de Catalunya - BTVNOTÍCIES.cat

 6. La web hauria de ser principalment en català i secundàriament en anglès, després hi podríeu posar altres llengües com l’àrab, el castellà o l’arameu. El motiu d’això és doble: la única llengua de Catalunya és el català, i els moviments socials més potents de Catalunya són independentistes i d’esquerres. Amb aquest simple fet, guanyarieu moltes simpaties.

  • No has entès res?

  • simpaties? tancar més portes? pas a pas, no? per cert, a catalunya català i castellà son llengues cooficials agradi més o menys, però respectem primer de tot, fem feina i treballem per tenir les coses molt més bàsiques i després ja filosofarem!
   per cert, hi ha més gent que entèn l’anglés que el castellà? ostia no sabia jo que l’educació havia avançat tant!

   • el que per a alguns són coses per filosofar, per a altres és una opressió de segles de durada per la que han mort molts milers de persones al llarg del temps.

    Respectem-nos tots i endavant, l’objectiu primer i ara és una veritable democràcia, tots junts, i tots vol dir tots.

  • D’acord amb el Raul.
   Parlo per mi, però la sensació que em provoca (i em sorprén gratament) és que no es busca “guanyar simpaties” , que es protesta perquè hi ha malestar, i això és igual que sigui en català, castellà, anglès, francès, alemany, en llenguatge de signes o com sigui.
   I el més important que crec que s’està aconseguint és que s’estan fent propostes i la llengüa és un invent per comunicar-se, si ens fem entendre és igual en quin idioma es parli.
   A més, la llengua PRÒPIA de Catalunya és el català, però són, amb el castellà, cooficials. (http://www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/titol_preliminar.htm
   ARTICLE 6)

   I ja per finalitzar, personalment no voldria guanyar les simpaties d’algú per parlar en la llengua que estimo, simplement per les idees que defenso, i en aquest punt (tor-no a reiterar-me) m’és igual en quin idioma siguin.

   • Totalment d’acord en què és un sentiment que existeix i que jo també tinc, no acumulat durant segles, però que el tinc. Però simplement he fet aquesta resposta perquè no crec que sigui el moment de centrar-se en això, simplement és una cosa que es porta a dins, que ens caracteritza però que no ens ha de separar. Tenim molt en comú pel que lluitar, per desgràcia!

  • Hi estic d’acord! Als anys setanta tothom se’m triava a sobre a les assemblees de la Universitat per parlar en català amb la justificació que “lo importante era acabar con la Dictadura”. Han passat més de 30 anys i encara hem d’escoltar la mateixa cançoneta. A més, no entenc quin problema hi ha a fer-ho en català: si s’és analfabet lingüístic s’agafa el google translator i punt.

  • Sisplau no barregem coses. Estic d’acord en que la llengua principal hauria de ser el català i treure’ns del cap la idea de “en castellano mejor que llega a todo el mundo”, no per una qüestió ideològica sinó per una qüestió individual, la llengua ens pertany a cadascú dels catalanoparlants i és normal que més enllà d’estimar-la la vulguem utilitzar perquè és com ens sentim còmodes i com ens expressem amb familiars i amics, (una de les coses per les quals estic indignat és que s’utilitzi la meva llengua com a eina en campanyes polítiques siguin del color que siguin) pel que dius dels moviments socials més potents són independentistes i d’esquerres t’equivoques, el moviment social més potent es la indignació (més del 40% d’abstenció en les eleccions?) mentre que segur que la gent que tu dius són votants de les CUP que potser no arriben a obtenir l’1% dels vots. Amb això que vull dir? molt senzill, que tot i tenir una ideologia semblant a la teva crec que aquest moviment ha de seguir sense identificar-se a cap ideologia política, és difícil perquè sempre sorgeixen problemes entre independentistes i no independentistes, o entre apolítics, esquerres o dretes. Hem de fer un esforç i intentar estar tots junts, només així arribarem al nostre objectiu que és tenir un sistema millor i més just i no aquesta pseudodemocràcia on resulta que tothom o pensa blau o pensa vermell, que curiós.

  • ei vibrant recorda que de nosaltres sols hem passat a nosaltres junts, no ens hem d’embarbussar la llengua, el català és responsabilitat nostra i quan assolim la llibertat tindrà el seu lloc en la república catalana, tant tu com els altres patriotes hem d’anar a les places de les viles i ciutats de Catalunya ha protegir allò més preuat d’una nació, el jovent, aquest nois/es somnien un mòn millor, es el nostre deure civic i patriotic protegir-los de qualsevol mal per això aquesta mitjanit tots els escamots d’home i dones indepes hem d’estar al costat d’ells sense cap retret, sense dubtes, ferms i armats de raons

 7. Hola

  vivo en Francia en un pequeño pueblo al sur de Grenoble. Es un lugar muy activo y nos estamos organizando para apoyaros, primero de forma moral y después, porque no, de forma material o humana.

  en todo caso, siendo bilingue y si allí no tenéis nadie que pueda hacerlo, os puedo traducir vuestros documentos al francés, da igual que sean en castellano o catalán, porque hablo, escribo y leo los dos igual de bien.

  para contactos internacionales, puedo ayudaros para enviar vuestro mensaje por Francia (o en todo caso por una parte de Francia).

  pensar en los lavabos secos para hacer las necesidades.

  si a alguien le interesa hablar sobre alimentación, soberania alimentaria y agricultura agroecologica, puedo ayudaros (aunque creo que Esther Vivas está por allí)

  mi mail eloi.burgues@gmail.com

  no dudéis en pedir lo que necesitéis

  fuerza

  • Q bé Eloi! Ets un crac! Tant de bo siguem intel•ligents i sapiguem treure profit de tot el q ens proposes! Una barcelonina q et dóna les gràcies! X)

 8. Se puede llenar la plaza de independentistas o de lo que se quiera que no representarán a nadie de los allí presentes.

  Para unirse y que la gente no se sienta engañada deberían de dejar los pensamientos e ideologías del pasado a un lado para contruir entre todos el presente y futuro entre todos unidos. Ante todo somos PERSONAS.

  Las fronteras y el idioma fueron inventados para crear divisiones entre las personas.

  Habría que buscar la manera de contabilizar las decisiones dado que cada día somos más y estaría bien que la voz y/o participación de todos estuviera registrada para una mayor transparencia en las decisiones de las asambleas.

  Apaga la TV y únete a las asambleas!! Tú voz y voto es una realidad!

  • David, el discurs de primer les persones, deixant a un costat idiomes (els altres idiomes, no aquell en que es formula aquest discurs) i fronteres i tal, coincideix amb un programa polític molt específic, alhora rebutjat per molta gent pels matisos lerrouxistes i excloents.

   Senzillament treballem units per l’aprofundiment democràtic i respectem als demés.

   Endavant !

 9. Vaig assistir a l’assemblea d’ahir i a la discussió posterior de la comissió de continguts. El llistat de propostes de mínims no s’ha de perdre, estaven prou ben ideades. Crec que reclamar, per exemple, equiparació salarial i laboral de la classe política és una bona maner de confrontació pol´tica directa amb ells.

  Crec que s’haurien de articular aquestes propostes de mínims de cara a la recollida de signatures per portar una iniciativa popular al parlament espanyol.

  Això no és reformisme, per a mi és una forma de tocar ben tocats els collons
  i visibilitzar el feixisme estructural del sistema. Es confrontació directa utilitzant els seu mecanismes parlamentaris. Obviament una tal iniciativa portada al parlament seria debatuda però no acceptada. A partir d’aquí, sí, podem crear una fractura real.

 10. José Luis Martínez

  Sis plau, podriau fer imprimible cada acta?
  Afaxeixo que els botons de twitexar o de portar l’acta als murs de cadascú tampoc els trobo, per exemple al final de l’acta d’ahir dimecres 18 de Maig.
  Salut i revolució!

 11. A ver, lo mas importante de aquí es el movimiento que hay, dejaros de una puñetera vez de LENGUAS! Que cada cual hable en la lengua que le vaya mejor… si queréis cambiar el mundo y no os ponéis de acuerdo con la lengua, y estáis todo el día discutiendo sobre ella… que pretendéis hacer?
  Manifestaros, cada cual en la lengua que le vaya mejor!!!

  • D’acord amb tu.

   Només un apunt, has d’entendre que per a molta gent el tema de la llengua és també un motiu d’opressió, i poden mostrar un historial d’opressió tant o més llarg que l’opressió del capitalisme, i se l’ha de respectar.

   No es tracta d’obligar a cap llengua, de cap manera, senzillament es demana ser respectuosos amb la llengua catalana. I quan hom crida contra el debat de llengües i ho fa en castellà, amb segles d’antecedents, es pot interpretar malament.

   • Tots estem d’acord en que hem de respectar les llengües, i la majoria som conscients del que ha patit la llengua catalana, però aquesta no es una lluita entre nosaltres, entre el poble, es una lluita contra tots aquells que manen, que, si més no, son els mateixos que han oprimit aquesta llengua durant tant de temps.

    Junts, en el idioma que sigui, podrem. Però si comencem a crear motius per dividir-nos entre nosaltres, estem perduts.

    No perdem el temps i comencem! Aquesta es la nostra revolució!

 12. hola, gracias a todos porfin hemos salido

 13. Aquest moviment fruit de la indignació i de la ràbia és tot un repte i una oportunitat per aprendre a lluitar en el context actual. Felicitem-nos per estar-ho intentant, i estar-ho fent. Els desbordaments creatius generen noves fórmules i solucions, com la de l’assemblea d’ahir: les comissions legítimes aporten les seves propostes i l’assemblea decideix. Per discussions més profundes… a les comissions! Tot i que alguns marxessin també indignats de la que anomenava “dictadura democràtica alternativa”, ho estem fent bé, decidir 1000 persones no és fàcil logísticament… avui a casa dèiem.. què tal una comissió de “dinàmiques participatives o de presa de decisions”?

 14. Són educats a Catalunya.Formats a Catalunya.Teòricament saben i parlen català.A la pràctica no l’han parlat mai ni el parlaran amb ningú.Et diuen que deixem de tocar-los els nassos amb la LENGUA, que això no és important o que la llengua són invents per dividir-nos. I ténen raó: no és important, però es demostra que totes les tonteries sobre la immersió a l’escola han estat un fracàs rotund: ni el saben, ni el parlen, ni mai voldran saber-lo ni parlar-lo. Els ampara la Constitució que ja estableix ben clar que el castellà/espanyol és obligatori de saber i, a, partir d’aquesta obligació que cadascú parli “con la que le vaya mejor”. Sort tenim que no ens obliguen a parlar-lo “para entendernos todos” perquè el català l’han situat com a llengua ètnica. Els catalans som com els gitanos: una cultura sense un territori on desenvolupar-se.
  Parlar d’això no treu que no estiguem d’acord amb la unitat del poble pels nostres problemes al marge de qualsevol llengua.
  Però perquè no es pot parlar de la llengua? Té la importància que té, però perquè els molesta que comentem sobre “las puñeteras lenguas? Hem de renunciar a les nostres idees per sumar-nos a una revolta social? Que el tema provoca INCOMODITAT vol dir que alguna cosa no funciona.

 15. Lamentable bilingüisme. Com podem criticar el poder si menyspreem el català d’aquesta manera?

  Jo també acampo i no em sento identificada amb #spanishrevolution ni amb les demandes constants de parlar amb castellà a l’assemblea. Parleu com vulgueu, però respecteu la meva llengüa, que és la oprimida si us plau.

 16. CARTES A L’ACAMPADA BARCELONA (3) || 19/5/11 a les 10.39 ||
  EL DRET A LA INDIGNACIÓ CÍVICA |
  Deixant de banda algun comportament poc tolerant aïllat, gens representatiu, l’actitud general de les autoritats legalment constituïdes, funcionaris al servei dels poders públics constitucionalment establerts i conjunt de la societat –molt especialment les candidatures que concorren al 22M i els respectius electorats que les pensem votar– amb el moviment Acampada Barcelona, si l’haguéssim de definir amb una sola paraula, ha estat de comprensió. Un capteniment que cal qualificar d’impecablement correcte. |
  De la mateixa manera, posant al marge molt minoritàries excepcions que només poden fer que confirmar la regla, els ‘indignats’ de la plaça de Catalunya no han alterat l’ordre públic, s’han reunit de manera pacífica, cívica i no-il•legal (legal, per tant), han escoltat les recomanacions dels agents de l’autoritat i han atès tots els seus requeriments. |
  L’Acampada Barcelona, fins avui, no és cap moviment polític contra la societat en general ni contra cap dels sectors socials –representants electes o sector financer– senzillament perquè no donen suport a cap opció política ni s’han constituït en cap de nova. No són cap alternativa perquè no han elaborat cap manifest amb unes directrius polítiques a seguir. |
  Els problemes derivats de la situació de crisi econòmica que els han portat a reunir-se no són qüestions que puguin resoldre, ells sols, els Ajuntaments que s’han de votar aquest diumenge. No interfereixen en el procés electoral municipal del 22M, on qui escriu aquestes ratlles pensa participar lliurement i on tot l’electorat que decideixi fer el mateix no ha de trobar cap impediment pel sol fet que una pluralitat de persones continuïn reunides a la plaça de Catalunya. |
  És des d’aquesta perspectiva, que procurem que sigui de la màxima objectivitat, que l’Acampada Barcelona només es pot considerar com una reunió de ciutadans a la plaça de Catalunya que tenen com a únic denominador comú la lògica indignació contra la falta d’oportunitats de l’actual situació de crisi, de la qual són perjudicats directes. Una preocupació que tota la societat en conjunt, en siguem o no també perjudicats directes (considerem que perjudicats, directes o indirectes, en som tots) hauríem de compartir. |
  LA DECISIÓ D’AVUI DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL |
  Partint d’aquesta base, i ignorant el que hagi pogut passar en altres ciutats (sense desconèixer, però, que la decisió –a parer nostre, equivocada– de la JE provincial de Madrid només va fer que augmentar l’afluència de concentrats a la Puerta del Sol), opinem que les resolucions d’ahir de les JE de València i Balears en el sentit de no prohibir les reunions en aquestes províncies van ser les més encertades i que la Junta Electoral Central s’hauria de pronunciar avui en la mateixa direcció. | 11.45 h |
  Jaumetria

 17. Ja sabeu que els periodistes d’ultradreta (en Cesar Vidal ha obert la veda) estan diguent que els acampats tenen relació amb ETA?: “un sector importante de los jóvenes son antisistema que han tenido contacto con la banda terrorista ETA”.

  També es vincula la protesta amb el PSOE i els “partits nacionalistes”, contra el PP.

  Penso que entre els objectius de democràcia caldria afegir-ne un, una llei contra la difamació que esdevingués duríssima en cas de periodistes.

  • Deixa de llegir diaris i mirar la TV. El que està passant és al carrer.

   • D’acord, però la resta d’Espanya, els restants 40 milions de persones, saben de la protesta per diaris i ràdios.

   • Per desgràcia, com diu, la gent que no és al carrer s’assabenta pels medis. I cal saber que estan dient per “respondre” i demostrar qué és cert del que diuen i qué no.

 18. Endavant! Per si us interessa, una bona manera de fer arribar les propostes al Parlament és mitjançant una ILP, Iniciativa Legislativa Popular, que proposi modificar o crear noves lleis, i per tant que materialitzin al Parlament les propostes que es plantegin. Si necessiteu ajuda tècnica o jurídica compteu amb mi, jo també estic indignada.

 19. A la comisión de ACTIVIDADES:

  Por favor, necesitamos una charla YA sobre la ley electoral actual, y sobre el voto en blanco. La gente no se entera, no sabe si es bueno, si es malo, o qué implica. Y me parece crucial que a todos nos quede claro antes del día 22M.
  Gracias

  • Y sobre el voto nulo, el otro día me informé que lo mejor es el voto nulo. NO VOTAR: no cuentas y no existes. VOTO BLANCO: Facilita el bipartidismo y poedes ayudar al PP o PSOE sin quererlo. VOTO NULO: ayudan a los partidos pequeños y es el peor visto para los políticos. Debería haber una charla sobre todo esto. Podemos incluir en las papeletas un papel con “Voto indignado”, o lo que sea… tenemos que HACERNOS SENTIR. Más praxis, En Egipto se luchó para derrotar un dictador, en Islandia para encarcelar corruptos, banqueros y derrotar al gobierno en pleno. Marcar objetivos es el primer paso para un cambio, para una revolución.

   • El vot nul no beneficia els partits petits. A efectes pràctics és igual que no votar, car no compta com a vot vàlid i no es té en compte a l’hora de calcular els percentatges de vots ni de repartir els escons.

  • aquest video explicatiu del vot en blanc està molt bé. Igual seria interessant fer-ne difusió. El vaig trobar pel facebook!

 20. Mucho discutir sobre logística, comisiones, actas etc pero FALTA ACCIÓN Y OBJETIVOS CLAROS Y PRECISOS, soy consciente de lo variopinto de los asistentes y de las dificultades, pero así, de una forma tan difusa, no va la cosa nada bien, desde mi modesta opinión hace falta un objetivo claro y mas acciones mas allá de la simple acamapada…

  • Eso creo yo también, corremos el riesgo del agotamiento físico, las condiciones de la acampada agotan, y todo podría acabar en un brisdis al sol. Tenemos que marcar objetivos. Yo propongo lo siguiente:
   Juntar firmas YA para llevar a los parlamentos, tanto autonómicos como estatales para aprobar leyes como la prohibición de tos toros en Cataluña. Pero leyes consensuadas por todos, en referendum. Llevar las firmar y que el voto en contra llene de verguenza a los políticos que no las apoyen. Por ejemplo: Devolución INMEDIATA de todas las ayudas a los bancas/cajas con patrimonio. Es una vergüenza que nos cojan el dinero cajas con más de 6.000 viviendas expropiadas. Que las vendan ya o las alquilen abajo coste. Si yo no pago mi hipoteca un mes pierdo el piso y todo lo que tengo, ellos nos roban, cogen las ayudas y tienen un patrimonio vacío, especulando. Debemos cambiar el sistema desde el sistema, para conseguir un nuevo sistema. Si no marcamos metas, la gente se cansará, desmotivará y ganarán ellos. MARQUEMOS OBJETIVOS.

 21. Jo no puc ser a Bcn però volia proposar una idea per els lavabos, en linea amb eloiblq (lavabos secos):
  A la plaça hi han alzines amb un petit marc de terra. Es comença per una alzina, es construeix un espai al voltant de l’arbre, tant gran com permeti el terra, es claven uns pals a terra i amb tela o lona (el plàstic negre que fan servir els pagesos és ideal, pesa poc i és opac) es creen parets que tapin la vista, es construeix com una habitació gran, amb una porta/entrada.
  Començant per un extrem es cava una mica de terra formant un forat i al costat una petita pila amb la terra que hem tret. Allà es fan les necessitats, es llença el paper higiènic i es tapa amb una mica de terra amb l’ajuda d’una pala (així la mala olor no s’escampa i els bactèris naturals comencen la feina de descomposar) i s’escampa una mica de palla per damunt.
  Cada forat pot servir per 5 o 10 vegades. Després es fa un altre forat inmediatament al costat de l’anterior i es continua per tot el recuadre externament, a tocar de la paret, de manera que mai es trepitja on algú ha cagat, la palla també senyalitza la “zona fresca”. Si només s’ha d’orinar es pot fer damunt la palla, que absorbeix el liquid. Unes barretes d’incens milloraràn l’ambient.
  El forat no ha de ser més profund d’un pam, així no es remenen les arrels de l’arbre, i treballar amb una aixada petita o millor un rastrell dels d’escampar grava, com una aixada amb 5 puntes arrodonides.
  Quan tot el recuadre és ple es mou l’WC a una alzina del costat i es continua.
  L’espai utilitzat es desmunta i queda la zona recoberta de palla. La natura farà la resta, només s’ha de marcar amb un fil perquè ningú hi trepitgi per unes setmanes.
  A l’entrada hi ha d’haver algú que controli i expliqui el bon funcionament del “local”. I una paperera per tot el què no sigui pipí, caca o paper de WC biodegradable.
  L’arbre agrairà el “bon aliment” i la naturalesa estarà encantada de participar en la revolta, ja que ella depèn també que els canvis que ha de fer la humanitat tinguin èxit.
  Ànims i coratge !!

  WC : Llista:
  1 pala
  1 aixada
  bales de palla
  6 o 8 pals verticals de 2 metres, martell gran per clavar-los,
  cordes, tela o plàstic opac per les parets. (2 metres x 10 o 15 metres +-)

 22. En els 3 dies que porto a la plaça no he vist cap bandera i crec que ningú les troba a faltar, deixem que cadascú parli l’idioma que vulgui i que no demanin perdó quan ho fagin en castellà o català a les asambleas.

 23. Hola, perquè s’ha decidit distanciar-se del moviment Democracia Real Ya? L’acampadabcn ha sorgit com a crítica cap al sistema polític i econòmic actual establert, perquè hem de ser diferents dels que demanen el mateix des de Madrid i altres ciutats espanyoles? És que demanen quelcom diferent? Es pretén marcar la diferència, enlloc de fer un front comú am un mateix objectiu: el canvi? Sincerament no ho entenc. Espero que algú m’ho pugui explicar, ja que no hi veig cap argument lògic.
  Per altra banda, ànims a tots els que esteu allà!!!

  • No és el mateix

   Per exemple, per que a Madrid, una de les propostes és una circumscripció el·lectoral única per a tota Espanya. Això significa esclafar qualsevol partit local, nacionalista o no. És el remei que hi posen a que IU amb més vots tregui menys escons que CiU, cosa totalment injusta, però la correcció no ha de sortir de les minories sinó de les majories del PPSOE. Així, si la igualació es a base de carregar als febles, s’està fent exactament el que somia el PPSOE, una nació homogenia, ço nacionalisme agressiu. Obviament, el que comença així segueix amb altres coses del mateix caire i que no esmentaré, puix tots sabem qué és la España una i no veintiuna.

   En definitiva, les coses no es veuen igual des d’un lloc o un altre, o si no, imagina que faries, hipotèticament, amb 3000 euros més anuals a la butxaca (que es la xifra per català corresponents a l’espoli fiscal).

   • Llavors si entenc bé el teu punt de vista és que cal una altra llei electoral, que no sigui la Llei d’Hont que clarament perjudica als grups petits, però tampoc una llei electoral que signifiqui 1 persona 1 vot?
    Per altra banda, crec que centrant-nos en el lema “Som diferents” no arribarem enlloc, la unió d’idees i de persones fa la força, no entenc com es pretén tocar el tema de l’expoli fiscal que patim els catalans amb aquest moviment de canvi i renovació del sistema polític. Això agafa un caire electoralista que és bandera d’alguns partits catalans.
    Saps si aquest tema es tocarà en alguna comissió de les 8? Ens veiem allà!

  • @solneu

   Bàsicament per que no tots estem d’acord amb tot el que diu aquest moviment, volem canvi està clar, pero també esta clar que no tots el volem de la mateixa forma, per aixo es va desvincular, i a l’assamblea es va votar a favor del desvinculament. Que una cosa no treu l’altre, els de democracia real ya, estan a la plaça també i tambe volen un canvi, com tots. Ara cal debatre quin es el canvi que volem, en quines coses estem la majoria d’acord? Per que alguns diran que volen una republica i altres podem pensar que el problema no es el rei (que no pinta gaire) si no que ho son els polítics, aixi que sobre punts aixi no s’arriba a un acord, pero sobre altres si, i es el que hem de cercar.

   Ens veiem a la plaça!!

 24. Manuel Baena moreno

  estoy muy contento de la movida estoy jubilado y estuve anoche con con todos vosotros y esta noche tan bien animo

 25. Crec que un “MON NOU ES POSIBLE” i ara comença el canvi.
  Deixem les critiques, les ganes de dominar, de enriquirse uns cuants …de contaminar em pensaments negatius, les guerras començan en el cap.
  Cuidar el medi ambient, el aire mes net…Endavant
  Volem la PAU el benestar per a tothom,

 26. Endevant! comença el canvi

 27. disculparme si expreso mis ideas en castellano, no se hacerlo en catalan pese a vivir en Catalunya hace 5 años….aunque pienso que lo mas importante es hablar con el corazon.
  Debe ser mas importante lo que nos une que lo que nos separa.Para confundirnos y separarnos ya lo hace el capitalismo en todas sus formas.
  Prioridades podria ser la palabra que nos una.
  Han pasado demasiados años de confusion, hastio e individualismo para llegar e esta movilizacion social, que si somos capaces puede ser el inicio de una transformacion social radical (revolucion?,ojala ¡¡¡)
  Fundamental cambiar el chip de confrontacion de las ideas entre nosotros, el enemigo es otro.
  Ahora la tarea prioritaria deberia ser: debatir con agilidad, construir, coordinar, resistir,cohesionarnos en un potente movimiento social con las ideas progresivamente mas claras que nos permita avanzar en la construccion de una sociedad sin capitalismo.
  Salut, forÇa y unidad ¡¡¡

 28. El consumisme és l’aliment del DRAC que ens manté esclaus.
  Si deixem de consumir, probablement aquest DRAC passarà gana i es tornarà perillós, però és la única manera de debilitar-lo i foragitar-lo.

  Aturar dràsticament el consum als mínims, sortir al carrer, exigir canvis, escanyar la gula d’aquest maleit dimoni.

  Despertar és també saber descobrir els passatemps estèrils que vomita la TV i deixar de consumir-los.

  Si fossim els fills dels nostres fills i miréssim el passat, què desitjariem veure?
  Herois a la primavera de l’11?
  Segur.
  Endavant amb força, pau i alegria.

 29. HORARI DE LES ASSEMBLEES

  No s’hauria d’avançar una hora o hora i mitja, a les 9 per exemple? Algun*s que estan per donar suport pero que no es quedaran a acampar els deu anar millor agafar l’ultim metro per tornar al barri o poble i per l’horari de curro estudi o el que sigui… si no em sembla que es limita el tipus de gent..

  (Seria possible una declaració més clara amb el tema antirracisme i antixenofobia: totes i tots som immigrants i no es tan sols una consigna)

  Salut i anticapitalisme llibertari

 30. més acció i més concreció d`objectius si us plau, si només es tracta d`acampar a la Plaça sense fixar objectius ni fer més accions estem comdemnats…

 31. Hoy en la asamblea hay que plantear crear grupos de reflexiones sobre varios temas como:

  Sistema politico y electoral que queremos
  Sistema economico que queremos
  El papel del estado en nuestra sociedad
  Sistema laboral
  Sistema educativo
  Sistema de salud
  Etcétera

  Todos sabemos porque cada noche estamos aqui, ahora toca pensar en el mundo que queremos….

 32. Sense objectius i sense el recolzament de la clase obrera no anirem enlloc, no us enganyeu la major part dels acampats son burgesets que han perdut els seus privilegis i per tant tan responsables com capitalistes i empresaris, si fins i tot hi ha empressaris a l’acampada. M’en vaig no em sento representat x aquest moviment. Salut i anarkia.

 33. Em sembla brutal el que esteu fent, el que estem fent! Ens farem sentir! I si no, seguirem acampats, i el que calgui, hem començat i no ens aturarem!

  El que crec que és vital es posar-nos d’acord en que demanem. Se que hi ha molta gent amb moltes realitats i opinions diferents i és dificil arribar a un acord, pero crec que és fonamental. Protestar per protestar no porta enlloc, cadascu protestem per algo, pero hem de proposar quin volem que sigui aquest canvi, hem de dir-ho alt i clar i fer que ens sentin. Per això crec que seria motl interessant portar al debat una série de punts básics sobre el canvi que volem, i que la gent recolzi aquests punts. Aquests punts han de ser en primer lloc realitzables, en segon lloc exigents i en tercer lloc aprobats per una amplia majoria.

  La millor forma de realitzar això seria primer recollir uns 20-30 punts que creiem que siguin els mes comuns aleshores obrir una pagina a internet on la gent votès sobre els diferents punts seguint el seguent rànking: estic completament d’acord, estic d’acord pero amb canvis (a especificar quins canvis), m’és indiferent, no hi estic d’acord. I a mes obrir la possiblitat d’afegir nous punts, per que aixi tot sigui lo més democràtic possible (no nomes votar entre x opcions, si no poder proposar opcions noves).

  Crec que amb aixo s’aconseguiria que sens sentis millor ja que tindriem una demanda a fer, algo concret per lo que lluitar.

  Com a punts, posaria algun exemple com:

  – Rendició de comptes complerta a la ciutadania: Tots els comptes clars. Exemples: Desde les despeses en concepte de dietes de qualsevol polític (del congrès, ajuntaments, eurodiputats, embaixadors…), passant per la despesa que suposa la corona reial, fins el que ens ha costat el canvi a 110 de totes les senyals de les autopistes. Tambè comptes clars ens els ingressos, saber d’on es recapta els diners de l’estat a tots els nivells. Qualsevol ciutada te dret a saber que es fa amb els seus diners.

  – Possibilitat de votar en “negre”: La existencia d’una mesura de control democràtic sobre la realitat política, el negre és com un partit més, si te escons, es que alguna cosa va malament.

  Com aquests… la gent us en dira milers, es uan feinada agrupar-los i simplificar-los, pero crec que és bàsic 🙂

  Salutacions i ens veiem a la plaça!
  Dario!

  PD: si necessiteu res, soc informàtic i em puc encarregar de temes de webs i demés tecnologies.

 34. Crec que el vostre moviment ( i també el de Democracia real ) son bons i totalment necessaris i que bàsicament esteu d’acord en els vostres palntejaments de canvi social. Si us plau no deixeu que coses que, tot i ser molt importants, en aquest moment han de quedar en un segon plànol, us divideixin i espatllin la unitat que us dona força i us en pot donar encara molta més. És exactament això el que volen aquells poders contra els que cal lluitar. I no us estranyi tampoc que us infiltrin gent per fotre-ho tot, no serà el primer cop ni l’ultim, perquè en el moment en què feu massa soroll faran el que sigui necessari perquè torneu tots a casa com bons xais i tot quedi en res. Ànims i cap fred per veure-les venir.

 35. Per aglutinar el màxim de seguidors del moviment de les persones indignades s’ha de flexibilitzar el funcionament: qui té persones a càrrec, qui viu fora de Barcelona (entre d’altres) ens volem sumar al moviment però des de casa no podem fer propostes, no podem participar, no podem opiniar, no se’ns pot escolar. Hi ha mitjans per demostrar que som molts més dels que podeu asistir a les assemblees i a les cassolades. Doneu pas a la participació real sense que sigui necessari el presencialisme. Proposo:
  1. Feu una llista d’indignats que ens poguem subscriure a través d’interne o del telèfon mòbil.
  2. Poseu els mitjans perquè la participació trascendeixi la presència (a través de mitjans tecnològics que els tenim tots a l’abast).
  3. Informeu “des de dins” de l’evolució del moviment (els mitjans expliquen allò que els interessa) perquè des des fora (territorialmentparlant) hi poguem intervenir.

 36. Deixo les actes en anglés i alemany, per si poden ser d’utilitat.

  Minutes 18th may

  Attendance
  Around 1500 people

  Committees
  A new way of organizing the meeting is being proposed. Taking into account the high volume of the camp, different committees will work bringing the proposals to the general meeting, where they will be discussed and voted. There is a committee at each streetlamp of the square.

  1st Committee: Activities
  They are different groups: Discussions, Workshops and alternatives, Speeches, Art, Actions.

  A following Schedule is presented:
  – Wednesday 7:00 pm Discussion about media.
  – Friday 11:30 am. Talk by Ponente Manuel Delgado
  – Friday 12:00 pm. Arabian uprising
  – Friday 6:00 pm. Alternatives. Speaker: Arcadi Oliveras
  – Saturday 12:00 pm. Individual empowerment and society
  – Saturday 3:00 pm: Cooperatives
  – Saturday 6:00 pm: Reflection meeting

  Certain topics will not be discussed in meetings, but in committees. There’ll be a session in each meeting for everyone to express himself or herself. There will be 3 discussion forums: Iceland, Palestina and Tahrir.

  2nd Committee. Infrastructure
  Needed: chairs, tables, flanges, strings, paper for banners, etc.
  We’re in the streetlamp number 6.

  3rd Committee. Kitchen
  The Committee approves to allow cooking in the square. The technical and legal matters will be resolved in the committee.
  There will be 2 eating turns: 14:00h and 20:00h. Cooking will start at 11:30 and 18.30h.
  Dinner will be free but donations will be accepted.
  The kitchen committee is at the streetlight number 5.

  40.000 signatures have already been collected.

  4th Committee. Extension
  The aim is to keep in touch with other social, political and ideological movements in Barcelona, Catalunya and the rest of the spanish state.
  A banner is hanged upon the advertisement of a multinational.

  5th Committee. Communication.
  The only press releases will be the meeting minutes uploaded to the blog.
  The committees are open.
  There are no official speakers and each one expresses oneself as a private citizen.

  A communiqué telling that “acampadabcn” is not organized by the platform “Democracia Real Ya” is being proposed and accepted.

  6th Committee. Contents
  Collective contents will be developed and spread to avoid personal declarations in the name of everyone.
  It’s discussed whether to write a single manifest or many. There is no consensus so the issue will be discussed in the committee.

  7th committee. Economy
  There are around 700€ in the moneybox. The accounts will be showed in the committee.

  The moderator says that committees will meet around 12:30am and the open turn begins.

  Open turn:
  A 30 minutes session is opened for each one to make proposals, reflections, give ideas, etc. This a summary of the expressed ideas
  – Firemen will be demonstrating on May the 20th and they should be supported by acampadabcn.
  – There should be contact with the protests in foreign countries.
  – Important role of women in the revolution
  – An Egyptian fellow supports our fight.
  – A post office worker proposes coordinating the different active movements.
  – There are problems regarding the bathrooms because the public ones have been closed for the last months.
  – A reflection meeting will be held on Saturday 6:00 pm.

  End of the meeting and beginning of the committees.

  ————————————————————————————-

  Protokoll 18. Mai

  Teilnehmer
  Ca. 1500 Personen

  Ausschüsse
  Eine neue Organisierung wird vorgeschlagen, da das Lager zu groß ist. Bestimmte Themen werden nicht in der Versammlung diskutiert, sondern in den verschieden Ausschüssen. Die Ausschüsse werden die Vorschläge an die Hauptversammlung leiten, wo sie diskutiert und abgestimmt werden. Es gibt einen Ausschuss bei jeder Straßenlaterne des Platzes.

  1. Ausschuss. Aktivitäten
  Er besteht aus verschieden Gruppen: Diskussionen, Workshops und Alternativen, Vorträge, Kunst und Aktionen.
  Ein Zeitplan wird vorgestellt:
  – Donnerstag 7:00 Uhr. Diskussion über Medien.
  – Freitag 11 Uhr. Vortrag von Manuel Delgado
  – Freitag 12 Uhr. Arabische Aufstände
  – Freitag 18 Uhr. Alternative. Lautsprecher: Arcadi Oliveras
  – Samstag 12 Uhr. Individuelles Empowerment und Gesellschaft
  – Samstag 15 Uhr. Genossenschäfte
  – Samstag 18 Uhr. Reflexionsausschuss

  Es wird entschieden, nicht in der Versammlung zu diskutieren, sondern in den verschieden Ausschüssen. Es wird in jeder Versammlung eine offene Runde dafür geben, damit jeder sich äußern kann. Es wird 3 Diskussionsräume geben: Island, Palästina und Tahir.

  2. Ausschuss. Infrastruktur
  Benötigt werden: Stühle, Tische, Flansche, Bände, Papier für Plakate, etc.
  Wir sind an der Straßenlaterne Nummer 6.

  3. Ausschuss. Küche
  Es wird diskutiert, ob auf dem Platz gekocht wird. Es wird bewilligt. Die technischen und gesetzlichen Fragen werden im Ausschuss diskutiert.

  Es gibt 2 Essenszeiten: um 14 Uhr und um 20 Uhr. Es wird um 11:30 Uhr und 18.30 Uhr gekocht. Das Essen wird gratis sein, aber Spenden werden angenommen.

  Der Küchen-Ausschuss ist an der Straßenlaterne Nr. 5.

  40,000 Unterschriften wurden bereits gesammelt.

  4. Ausschuss. Verbreitung
  Das Ziel ist es in Kontakt mit anderen sozialen Bewegungen in Barcelona, Katalonien und dem Rest des spanischen Staates zu treten.

  Ein Banner ist auf dem Werbeplakat eines multinationalen Unternehmen gehängt worden.

  5. Ausschuss. Kommunikation.
  Die einzigen Pressemitteilungen werden die Protokolle sein, die auf das Blog hochgeladen werden.
  Die Ausschüsse sind offen. Es gibt keine offiziellen Redner, und jeder vertritt seine eigene Meinung.
  Es wird vorgeschlagen, eine Meldung zu verfassen, die erklärt, dass “acampadabcn” nicht von der Plattform organisiert “Democracia Real Ya” wird. Der Vorschlag wird akzeptiert.

  6. Ausschuss. Inhalte
  Kollektive Inhalte werden entwickelt und verbreitet, um persönliche Erklärungen im Namen von jedermann zu vermeiden.
  Es wird darüber diskutiert, ob man ein einziges Manifest oder viele schreiben muss. Es gibt keine Einigung, so muss die Frage im Ausschuss diskutiert werden.

  7. Ausschuss. Ökonomie
  Es sind ca. 700 € in der Kasse. Die Ausgaben werden im Ausschuss gerechtfertigt werden.

  Der Moderator erklärt, dass die Ausschüsse sich um 12:30 Uhr treffen werden und fängt mit der offenen Runde an.

  Offene Runde:
  30 Minuten Runde für einzelne Vorschläge, Überlegungen und Ideen. Dies ist eine Zusammenfassung von den ausgedrückten Ideen:
  – Feuerwehrmänner demonstrieren am 20. Mai, und sie sollten von acampadabcn unterstützt werden.
  – Man sollte Kontakt mit den Protesten im Ausland aufnehmen.
  – Wichtige Rolle der Frauen in der Revolution
  – Ein ägyptischer Kollege fügt sich unserer Demonstration zu.
  – Ein Postbeamter schlägt vor, die verschiede aktive sozialen Bewegungen zu koordinieren.
  – Es gibt Probleme in Bezug auf die Toiletten, weil die öffentliche in den letzten Monaten geschlossen worden sind.
  – Einen Reflexionsausschuss wird am Samstag, 18 Uhr gemacht

  Ende der Sitzung und Beginn der Ausschüsse

 37. Bon día.
  Em presento. Tinc 61 anys, ingenier i economicament la vida resolta. Os apoyo totalmente en vuestras inquietudes (en su mayor parte) , de hecho hace ya cinco años que estaba esperando este movimiento social, lo digo porque estos días he estado en Plza. Catalunya y estoy un poco ” enterado ” de lo que hay y discrepo bastante de lo que se dice por la prensa oficial incluyendo TV3. Normalmente los jueves marcho de Barna hasta el lunes pero esta semana, regresaré mañana sábado para apoyaros. Solo una reflexión para hacer : Creo que sin perder los ideales actuales, teníais que organizaros y crear una estructura visible ( pase lo que pase este fín de semana , el movimiento no debería desaparecer ).
  Lo dicho : Adelante y contáis con mi apoyo total , es un pequeño grano de arena pero lo tenéis.
  Me gustaría ayudaros en algo más que la presencia.

 38. Davant d’un possible desallotjament de la Plaça Catalunya avui a les 12 de la nit, just quan comença la jornada de reflexió, estaria molt bé fer una crida a la resistència pacífica. Als polítics no els interessa posar-se la opinió pública en contra just abans de les eleccions. Això vol dir que no entraran per la força si no hi ha motius per fer-ho. Molt bé… doncs efectivament no hauríem de donar-los ni un sol motiu perquè carreguin amb força! És molt més efectiu seure a terra i esperar que ens arrenquin d’un en un, com el joc de les cebes. La imatge pot ser tan ridícula i tan absurda, que val la pena lluitar d’aquesta manera. Pau i amor, companys! Que els violents no taquin tota la bona feina feta fins ara!! Que quedi ben clar que l’única violència és la que exerceix l’Estat!!!

 39. Ahir vaig estar a la plça Catalunya i em va semblar fabulós… per fi ens movem!!!!
  Voldria dir que seria important continuar, després de les eleccions, amb les protestes i potser estaria bé que un cop per setmana ens trobessim tots i totes fins que aquesta panda de xoriços, ens escoltin!!!!

 40. Estic contenta i agraida, per tornar a viure mobilitzacions con aquesta que esteu fent, sou el futur, vinc cada cop que puc i a partir d´ara os porto al cor. És un dret que tenim tots pero fins ara ningu ho ha manifestat amb tanta força, endevant……… Gracies per ser-hi cada dia…….

 41. per primera vegada veig que a la meva edat despres del maig del 68 tenim aquet resó andevant ,adelante tots per un i un per tots ,estic d’acord amb aquestas acampadas pacifistes es correcto la indignación de todos los pueblos no importa el idioma tots junts fem força

 42. ÀNIMS, S’HA DE CONTINUAR. AQUEST MATI HE SENTIT UNA PROPOSTA DE COM HAURIA DE SER LAS COSAS AL NOSTRE PAÍS. I, SÍ, ENCARA QUE SONI A ENTELEQUIA S’HA D’INSISTIR. NOSALTRES SÓN LA SOBERANIA, NO ELS BANQUERS O POLÍTICS….

 43. bon día a tothom!!!
  ahir, desprs d’estar amb tots/es vosaltres, després de que la màgia que transmet la nostre humanitat m’invaís, després de que la meva incredulitat es convertís en il·lusió, hem vaig disposar a agafar el tren, pensatiu, i amb un munt de coses noves rondant-me pel cap, pensaments entrecreuant-se amb sentiments, recordant que havia estat rodejat de persones desconegudes però que a la nostre plaça m’havien fet sentir com a casa, com si fossin la meva familia.
  I en aquell precís instant els ulls s’em obriren, realment ho eren, ho són, ho sou, perque és així com ha de ser, es aquest el camí a seguir. però tot no acaba aquí, en aquell tren de les 00:15 direcció terrassa la meva pressió va començar a defallir, m’estava desmaiant i hem creia sol, però evidentment no ho estava, desde la llunyania podia sentir com estavan amb mi, les seves veus de preocupació hem donaren força i les seves mostres de germanor, joia.
  aquest es un post d’agraïment a tota la humanitat desperta i als que despertaràn com jo, però en especial a un home francés que hem va demostrar que ni fronteres ni llengües ja no són barreres, es més, ja no existeixen, res es de ningú i tot de tots.
  moltes gràcies a tots/es, espero algún dia poder trobar aquell home que hem parlava en francés i que l’entenia com si hem parles amb català, de ben segur ho feia amb el cor, amb el que entenc que a partir d’ara serà l’unic idioma possible, el del amor per la gent, sigui d’òn sigui, parli el q parli, vingui d’on vingui
  us envio una abraçada fortissima i en especial al meu amic i germà francès, gràcies.
  merci beaucoup par tout, j’espère que nos chemins se croisent à nouveau, merci.

 44. El dia 19 la Mercè planteja una qüestió què molts em pensat:
  la creació d’una web que aglutini les diferents comissions i que s’hi pugui participar des de qualsevol punt del planeta (poden haver-hi comissions per a tot).
  Ho entenc imprescindible per la eficiència en aquesta tasca en la que ens hi juguem el nostre futur.
  En Dario Dura també ho planteja i s’ofereix per ha participar en la seva creació.
  Aquest és un problema global i cal una eina global. El plantejament pot semblar molt “bèstia” com diria en Tortell Poltrona, però és que la situació també és molt “bestia”.

  Molt important: No sé si està creada però cal una Comissió d’Internacional.
  Una democràcia real significa una democràcia solidària, sols no ens en sortirem.
  No es pot donar l’esquena, per exemple, a les puntes del iceberg de l’injustícia en el mon, aquells llocs del planeta on les protestes són ofegades a trets sense que els nostres governants siguin contundents en la resposta; els hem d’ajudar, hem de forçar als que (de moment) manen.

  Com alliberar recursos públics per els més necessitats:
  – Supressió del Senat
  – Unificació de les figures del Cap d’Estat i de Govern.
  – Supressió de les subvencions a Partits polítics i fundacions fantasma dels “idem”.
  – Supressió de les subvencions al sindicats.
  – Minimització de les delegacions diplomàtiques.
  – Supressió dels sous vitalicis….
  – A més de totes les propostes ja fetes i que suposen un estalvi.

  Una democràcia real és una democràcia solidaria: «Tot un mon per a compartir, tota una vida per estimar».

 45. hola a todos y todas mi pregunto cada dia donde estan los parados indignados los pensionistas indignados los trabajadores indignados asi no vamos a ninguna parte hasta los paieses del 3 mundo se uniron para derotar a los dectadores que los gobernaban a sangre y fuego y nosotros un paies desarrollado inteligente y no somos capazes de unir a todos los grupos de indignados asi que mi opinion es unificar y que hayga una mayoria de todos los indignados sanitarios profesores estudiantes trabajadores o lo poco que quiedan hasta hora y sobre todo los parados y a luchar contra esta gintosa que si esta bien organizada i propongo una casserolada indifinida las 24 horas hasta que caiga el goberno catalan y luego una marcha se hace falta ir a madrid y hacer lo mismo hasta que caigan tambien con su mayoria asi que espero pasar este humilde mensaje a todos los indignados arriba la lucha

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s